Курсова робота «Екологічне та економічне значення справляння плати за спеціальне використання природних ресурсів», 2012 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 16.05.2014 11:33 · від Max · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ і. Теоретичні основи справляння плати за спеціальне використання природних ресурсів в україні 1.1. Характеристика та значення плати за спеціальне використання природних ресурсів 1.2. Механізм нарахування та порядок сплати ресурсних платежів Розділ іі. Практика справляння платежів за спеціальне використання природних ресурсів 2.1. Аналіз надходжень до бюджету плати за спеціальне використання природних ресурсів 2.2. Динаміка обсягу ресурсних платежів у місцевих бюджетах 2.3. Оцінка надходжень плати за користування ресурсами до бюджету Волинської області Розділ ііішляхи вирішення проблем та підвищення ефективності справляння плати за спеціальне використання природних ресурсів 3.1. Проблеми у сфері справляння ресурсних платежів в Україні 3.2. Шляхи підвищення екологічної та економічної ефективності справляння плати за спеціальне використання природних ресурсів Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

У ході виконаної роботи було здійснено дослідження, що відповідають поставленим завданням, а саме було досліджено екологічне та економічне значення справляння плати за спеціальне використання природних ресурсів. Відповідно до завдань узагальнено теоретичні знання про сутність та роль ресурсних платежів у податковій системі, здійснено аналіз надходжень до Державного бюджету, місцевих бюджетів та бюджету Волинської області ресурсних платежів та оцінено напрями використання цих коштів, визначено головні проблеми справляння плати за спеціальне використання природних ресурсів та сформовано пріоритетні напрями підвищення екологічної та економічної ефективності справляння ресурсних платежів. На основі цього можна зроблено такі висновки:
1. Ресурсні платежі дають змогу акумулювати грошові кошти для фінансування потреб відтворення природних ресурсів, стимулюють процеси раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища. В умовах обмеженості використання природних ресурсів та високого рівня забрудненості навколишнього середовища важливу роль відіграє розробка ефективних інструментів регулювання використання природних ресурсів. На сьогодні в Україні згідно Податкового кодексу як ресурсні платежі справляються плата за користування надрами, збір за спеціальне використання води та збір за використання лісових ресурсів.
2. Податковим кодексом України встановлено механізм нарахування та сплати зборів за спеціальне використання природних ресурсів. Базою оподаткування ресурсних платежів є обсяги (кількість) використовуваних природних ресурсів. Ставки плати для визначення суми відповідного податкового зобов’язання за спеціальне використання природних ресурсів є диференційованими для кожного виду ресурсних платежів та встановлюються окремо для конкретної груп платників. Також для кожного виду ресурсного платежу визначені податковий період, порядок та строки подання податкової декларації, порядок та строки сплати податку фізичними та юридичними особами, а також відповідальність платників у разі недотримання вимог або порушення податкового законодавства.
3. Найбільшу частку надходжень від ресурсних платежів становить плата за користування надрами – майже 50 %, а найменшу – плата за спеціальне використання інших природних ресурсів. Частка зборів за спеціальне використання природних ресурсів є незначною, а саме у 2011 році вона становила 4% доходів Зведеного бюджету України і збільшилась порівняно з попередніми періодами. Також негативним явищем є те, що видатки на охорону навколишнього середовища є у декілька разів меншими за надходження від сплати за спеціальне використання природних ресурсів та займають лише 0,5 % у видатках Зведеного бюджету України.
4. Збори за спеціальне використання природних ресурсів є другими за величиною надходжень до місцевих бюджетів протягом 2009 – 20010 років. Обсяг надходжень до місцевих бюджетів плати за спеціальне використання природних ресурсів зростає у 2010 році до 7105,7 млн.грн, або 12,2 % податкових надходжень, порівняно з 2009 роком (6338,23 млн. грн, або 11 % податкових надходжень місцевих бюджетів). У 2011 році обсяги надходжень плати за спеціальне використання природних ресурсів становили 8503,27 млн. грн. або 11,8 % податкових надходжень місцевих бюджетів. Найбільшу частку серед зборів за спеціальне використання природних ресурсів займає плата за землю. У 2011 році з цього джерела надійшло 9,5 млрд. грн., що на 14,5 % більше за відповідний показник минулого року. Видатки місцевих бюджетів на охорону навколишнього середовища є незначними протягом останніх років, та в декілька разів менші за надходження від сплати зборів за спеціальне використання природних ресурсів.
5. Протягом 2008 – 2011 років надходження до зведеного бюджету Волинської області зборів за спеціальне використання природних ресурсів зростали у динаміці. Платежі за спеціальне використання природних ресурсів у 2008 році становили 37 605 221,1 грн, у 2009 році їх обсяг зріс до 54 206 877,4 грн, у 2010 році – до 72 641 334,4 грн., та у 2011 році становив 82 141 556,3 грн. Найбільшу частку у зборів за спеціальне використання природних ресурсів займає плата за землю, яка становить більше 90 % протягом 2009 – 2011 років. Найменшу частку у надходженнях зборів за спеціальне використання природних ресурсів становить плата за користування надрами, в тому числі плата за користування надрами місцевого значення – до 1 % всіх ресурсних платежів. Видатки у сфері охорони навколишнього середовища у Волинській області є значно меншими за надходження від природокористування. Це є негативним фактором, оскільки надходження від справляння ресурсних платежів зростають у динаміці, а видатки на охорону навколишнього середовища суттєво зменшуються.
7. Головними проблемами справляння плати за спеціальне використання природних ресурсів, які знижують екологічну та економічну ефективність справляння цих платежів, є недостатньо високі ставки зборів за спеціальне використання природних ресурсів, які не забезпечують джерело їх відтворення та охорони, недостатня результативність провадження заходів щодо раціонального використання природних ресурсів та оздоровлення довкілля, висока енергозатратність та ресурсозатратність українського виробництва, складність вітчизняної системи оподаткування, а також однією з головних проблем є нецільове використання коштів, які надходять до державного та місцевих бюджетів як платежі за спеціальне використання природних ресурсів, оскільки надходження від справляння ресурсних платежів у декілька разів перевищують видатки держави у сфері природокористування та природоохорони..
8. Основними заходами для підвищення ефективності діяльності держави у сфері природокористування є підвищення ролі регіонів в управлінні користування природними ресурсами, вдосконалення міжбюджетних відносин в частині надходження та використання коштів платежів за спеціальне використання природних ресурсів, запровадження обов’язкової системи перспективного та поточного територіального планування заходів з природокористування й природоохорони, перехід від системи цільових фондів на відновлення природних ресурсів до запровадження програмно-цільових методів, що забезпечить фінансування заходів охорони довкілля та відновлення природних ресурсів відповідно до потреб, а не до наявних коштів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?