Курсова робота «Антимонопольна політика США», 2012 рік

З предмету Економіка · додано 15.05.2014 11:29 · від Анна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. Формування антимонопольного законодавства в США 4 Причини виникнення антитрестового законодавства 4 Початок формування правового захисту вільної конкуренції в США 6 Основні принципи сучасного антитрестового законодавства США 9 Розділ 2. Аналіз ефективності антитрестового законодавства США 16 Винятки з антитрестового законодавства США 16 Шляхи реалізації атитрестового законодавства США 18 Приклади регулювання порушень антитрестового законодавства США 20 Висновок 26 Література 28

Висновок

Підтримання високого рівня економічної конкуренції – це один з найважливіших чинників успішного розвитку ринкової економіки. Тому підтримка конкуренції, за допомогою конкурентної політики є важливим пунктом для успішного функціонування економіки будь-якої країни.
Антимонопольне регулювання є важливим пунктом конкурентної політики. Воно спрямоване на регулювання концентрації ринків у різних галузях господарства країни.
Основою для антимонопольного регулювання є антимонопольне законодавство.
Антитрестове законодавство США є одним з найпередовіших законодавств цього напрямку у світі. Його становлення почалось у 1980 р. з прийняття закону Шермана. З того часу воно зазнало багато суттєвих змін і доповнень.
Головним принципом антимонопольних заходів уряду США є принцип «розумного втручання». Більшість судових справ розглядаються в індивідуальному порядку і лише базуються на антимонопольному законодавстві, а не повністю покладаються на нього. Кожна справа розглядається з погляду шкоди, що могла заподіяти діяльність тієї чи іншої фірми, рівню конкуренції на певному ринку.
Антимонопольна політика США є досить гнучкою. Адже норми антитрестового законодавства можуть інколи породжувати протиріччя з економічною успішністю певних галузей господарства країни. Тому існують певні виключення, суб’єкти, на які не поширюються антимонопольні заходи уряду. Такими суб’єктами є : галузі, де склалася олігополія,галузі, в яких існують природні монополії, галузі, пов’язані з некомерційними видами діяльності, а також монополістичні об’єднання з метою експорту.
Ставлення до злиттів змінюється залежно від типу злиттів і його впливу на рівень промислової концентрації.
Рівень галузевої концентрації вимірюється за допомогою індексу Херфіндаля-Хіршмана, який на даний момент є головною характеристикою структури будь-якої галузі. Відповідно, до встановлених норм даного показника концентрації на певному ринку, злиття будуть законними чи ні.
Антитрестове законодавство США має різне ставлення залежно від типу злиттів. Горизонтальні злиття є забороненими. Але існує два винятки. Горизонтальні злиття дозволяються в тому випадку, коли одна з фірм, що бере в ньому участь, знаходиться на межі банкрутства. А також, коли при злитті індекс Херфіндаля-Хіршмана збільшується менше ніж на 100 одиниць.
Вертикальне злиття - це злиття фірм, які знаходяться на різних стадіях виробничого процесу в одній і тій же галузі. Більшість вертикальних злиттів не підпадає під дію антитрестового законодавства, тому що вони несуттєво знижують конкуренцію на обох ринках.
Конгломератні злиття - це злиття фірми з однієї галузі з фірмою з іншої, не пов'язаної з нею галузі. І згідно з антитрестовим законодавством США вони є правомірними.
До фіксації цін ставляться строго. Факти фіксації цін навіть порівняно невеликою фірмою викличуть антитрестові судові позови, так само як і інші дії, основані на таємних змовах, наприклад плани поділу продажів на ринку. Мовою антитрестового закону ці дії визнаються як фактичні порушення.
На конкретних прикладах, що наведені в роботі, стає зрозумілим, що антитрестове законодавство США дає суттєву базу для підтримання конкуренції у різних галузях господарства країни. Вивчивши та узагальнивши досвід США щодо антимонопольного регулювання, та провівши аналіз ефективності основних принципів антимонопольного законодавства США, можна зробити висновок, що досвід США, може бути успішно застосований і в інших країнах, як приклад однієї з найефективніших практик проведення антимонопольної політики.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?