Реферат «Збагачення словникового запасу учнів 5 – го класу у процесі роботи над текстом художнього стилю», 2011 рік

З предмету Філологія · додано 13.05.2014 20:45 · від Оксана · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Наукові засади словникової роботи у процесі засвоєння художнього стилю 1.1. Художній стиль та його характеристика 1.2. Словникова робота на уроках української мови 1.3. Збагачення словникового запасу учнів як методична проблема Розділ 2. Практичні засоби проведення словникової роботи в школі у 5-му класі 2.1. Словникова робота в школі 2.2. Методи і прийоми словникової роботи 2.3. Система вправ з розширення словникового запасу учнів

Висновок

Багатство словникового запасу людини - ознака її високого інтелектуального розвитку, вміння правильно, чітко і лаконічно висловлювати свої думки, тому необхідно приділяти особливу увагу роботі над словниковим словами учнів. Своєрідність лексичної роботи в школі полягає в тому, що вона проводиться протягом всього навчально-виховного процесу. Важливо, щоб засвоєння нових слів здійснювалося не стихійно, а в системі і виважено, щоб учитель керував цим процесом і полегшував його для учнів.
Художня література є, певною мірою, законодавцем зразкового літературного вираження, тією лабораторією, де відбувається творча обробка мовних засобів загальнонародної мови. Цим визначається місце і роль мови художніх творів e системі стилів національної літературної мови. У творах видатних письменників найбільш повно і виразно відображена вся структура літературної мови, але й чітко виявлені головні тенденції її розвитку.
З досвіду роботи використання словникових слів випливає, що формування в учнів навичок грамотного письма є одним із важливих завдань школи, адже розвиток мовлення школярів – це формування вмінь висловлюватися в усіх доступних для них формах, типах і стилях мовлення.
Словникова робота на уроках української мови є однією зі складових різноманітної роботи з розвитку мови учнів. Оволодіння словниковим складом літературної мови стає необхідною умовою вивчення учнями української мови: її орфоепії, орфографії, граматики, правильного слововживання і зв'язного мовлення взагалі.
Джерелом поповнення словника учнів є навколишнє середовище, в якому вони перебувають: мова батьків, учителів, товаришів, мова художньої літератури, кінофільмів, радіо і телепередач. Навіть з мови художньої літератури, радіопередач учні інколи можуть засвоїти слова, недоречні дитячому побуту. Тому позитивним і надійним джерелом збагачення словника учнів повинна стати цілеспрямована робота вчителя, в арсеналі якого є твори художньої літератури, тексти підручників, спеціально розроблені лексичні вправи.
Організовуючи систематичну, цілеспрямовану словникову роботу на уроках над поповненням і активізацією словникового запасу учнів, необхідно будувати урок так, щоб робота над словом органічно зливалася з роботою над словосполученням, реченням, текстом, а не була чимось штучним, окремим, нав’язаним дітям. Плануючи урок, визначаючи його мету, рекомендується зазначати, з якими новими словами учні ознайомляться на уроці, як буде побудовано процес їхнього засвоєння і активізації. Лише за таких умов ця робота матиме неабиякий ефект.
Застосовуючи різні методи збагачення словника можна домогтися більш відчутних результатів, ніж якщо користуватися шаблонними прийомами. Дітям цікава зміна роботи і тому процес освоєння знань буде протікати більш цікаво, жваво і без втоми. Легше будуть сприйматися знання, передані йому викладачами, менше буде проблем при спілкуванні з однолітками, відповідями біля дошки. Виходячи з перерахованого вище можна зробити висновок, що словник дитини є основою розвитку мовлення дітей.
Аналіз навчально – методичної літератури засвідчив, що систематична робота над словниковими словами сприяє:
- збагачуванню словника учнів, тобто учні засвоюють нові слова та нові значення слів, які раніше їм були невідомі;
- поглибленню розуміння вже відомих слів, відбувається зв’язування відтінків у значенні між синонімами, аналіз багатозначності, тощо;
- активізації словника, тобто використання якомога більшої кількості слів у мовленні кожного учня, введення слів у словосполучення, речення, текст;
- засвоєнню сполучуваності слів з іншими словами, доцільність їх використання в конкретному випадку;
- вилученню не літературних слів, що вживаються іноді школярами;
- виправленню помилок у наголошуванні та вимові слів.
Повноцінному засвоєнню значення слова сприяє використання його учнями у власному мовленні, тому словникова робота повинна поєднуватися з формуванням у школярів умінь пов’язувати слова у словосполучення та речення.
Отже, впровадження різних типів завдань для розвитку знань про словникові слова, на уроках української мови сприяє підвищенню розумового рівня учнів, сприяє їх інтелектуальному розвитку, вживання образних висловів у мовленні учнів, дають змогу осмислено засвоювати нову інформацію.

Коментар модератора

30 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?