Дипломна робота «Управління персоналом на підприємстві», 2004 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 26.07.2007 16:20 · від Virusz · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти управління персоналом підприємства 1.1. Поняття „персонал” організації, його склад і структура 1.2. Функції, цілі та основні елементи системи управління персоналом 1.3. Роль мотивації в управлінні персоналом 1.4. Сучасні методи управління персоналом Розділ 2. Управління персоналом у ВАТ „Овручсільбуд” 2.1. Загальна характеристика підприємства 2.2. Аналіз господарської та фінансової діяльності товариства 2.3. Склад та структура персоналу підприємства 2.4. Застосування сучасних методів управління персоналом 2.5. Удосконалення управління персоналом товариства Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

В умовах сучасного стану розвитку національної економіки суттєво змінюється роль людини у всіх сферах діяльності: у виробництві, послугах, технології, будівни-цтві і т.д. Якщо раніше людина розглядалася як фактор, якій нічим суттєво не відрі-знявся від машин і обладнання, то сьогодні вона стала головним стратегічним ре-сурсом, засобом в ринковій боротьбі. Що передусім пов’язано із здатністю людини до мистецтва і безперервного покращення діяльності.

В зв’язку із цим все більше зростає роль науки управління персоналом. Сьогодні затрати, які стосуються персоналу, розглядаються тепер не як досадні витрати, а як довгострокові інвестиції в людський капітал – головне джерело прибутку, кадрове планування переплітається з виробничим і працівники стають об’єктом корпоратив-ної стратегії. Таким чином для підвищення конкурентоспроможності організації не-обхідний вибір не тільки сучасних технологій, але й більш здібних працівників, адже чим вищі резерви трудопотенціалу підприємства – це професійні знання, вмін-ня, здібності, новини, якими володіють працівники, тим швидше удосконалюється і продуктивніше використовується матеріальний фактор підприємства....

***

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення