Курсова робота «Облік витрат та калькулювання продукції рослинництва», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 26.07.2007 15:50 · від tanya · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Операції по обліку витрат і калькулювання собівартості продукції рослинництва в системі господарювання 1.1. Економічний зміст виробничих витрат продукції рослинництва 1.2. Мета, завдання та принципи організації обліку витрат 1.3. Економічний зміст калькулювання собівартості продукції 1.4. Огляд нормативно-інструкційної і спеціальної літератури по темі 1.5. Фінансово-економічна характеристика СТОВ „Врожай” Розділ 2.Організація обліку витрат і виходу продукції рослинництва 2.1. Об’єкти обліку витрат в рослинництві 2.1.1. Номенклатура об'єктів обліку витрат по сільськогосподарських культурах 2.1.2. Об'єкти обліку витрат під урожай майбутнього року 2.1.3. Облік витрат, що підлягають розподілу 2.1.4. Облік витрат по кормовиробництву та по інших об’єктах 2.2. Номенклатура та зміст статтей витрат рослинництва 2.3. Первинний облік витрат і виходу продукції рослинництва 2.4. Синтетичний та аналітичний облік витрат і виходу продукції рослинництва 2.5. Особливості обліку витрат і виходу продукції рослинництва в СТОВ "Врожай” Розділ 3. Калькулювання собівартості продукції рослинництва 3.1. Загальні положення розрахунку собівартості продукції рослинництва 3.2. Порядок визначення собівартості зернової продукції 3.3. Методика визначення собівартості технічних культур 3.4. Методика обчислення собівартості картоплі та овоче-баштанних культур 3.5. Методика визначення собівартості кормових та інших сільськогосподарських культур 3.6. Коригування планової собівартості продукції рослинництва до рівня фактичної Висновки і пропозиції Список використаної літератури Додатки

Висновок

В процесі розкриття теми курсової роботи було висвітлено економічний зміст виробничих витрат та собівартості продукції рослинництва, проведено огляд нормативно – інструкційної і спеціальної літератури по темі, охарактеризовано об’єкти обліку витрат, дано характеристику первинної документації по обліку витрат і виходу продукції рослинництва, описано синтетичний і аналітичний облік витрат і виходу продукції рослинництва.

На конкретному прикладі показано методику визначення собівартості сільськогосподарських культур та порядок доведення планової собівартості продукції овочівництва до рівня фактичної.

Весь виклад матеріалу подано враховуючи вимоги Закону України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність”, прийнятих П(С)БО, зокрема П(С)БО 16 „Витрати”, враховано рекомендації Міністерства аграрної політики щодо обчислення собівартості продукції сільськогосподарських підприємств та щодо ведення обліку за журнально – ордерною формою обліку.

Виходячи з цього можна зробити висновок, що облік витрат і виходу продукції, а особливо порядок обчислення собівартості дуже складний процес. Але в господарствах ігнорують цим питанням. Не завжди належним чином оформляються первинна документація по обліку витрат і виходу продукції рослинництва, не завжди застосовуються типові форми цих документів. До цих пір не всі господарства перейшли на новий план рахунків. Реєстри журнально-ордерної форми обліку застосовуються або старі або пристосовані з пустографок.

Досить детально вивчивши та проаналізувавши діяльність СТОВ „Врожай” я дійшла таких висновків, що керівництву підприємства потрібно:

- посилити контроль за віднесенням витрат на виробництво;

- посилити контроль за повнотою оприбуткування продукції рослинництва;

- розробити та запровадити графік надходження та обробки документів;

- визначити переліку осіб, відповідальних за діяльність здійснення окремих видів витрат;

- витрачати насіння, посадковий матеріал та добрива по встановлених нормах;

- посилити контроль за доглядом за посівами сільськогосподарських культур;

- закупити бланки первинної документації та регістрів обліку за журнально – ордерною формою обліку і не порушувати правил їх заповнення;

- повністю перейти на новий План рахунків, провести навчання серед облікових працівників щодо його застосування та використання регістрів бухгалтерського обліку;

- добиватися зниження собівартості продукції рослинництва;

- шукати найбільш вигідні ринки збуту продукції;

- поступово перейти на автоматизовані форми обліку;

- посилити контроль за всіма видами витрат;

- проводити інвентаризацію декілька разів на рік, порівнянням даних інвентаризації з даними обліку виробництва;

- запровадити аналіз відхилень від планової калькуляції та калькуляції попереднього аналогічного періоду;

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що фінансова стійкість СТОВ „Врожай” не втрачена і є шанси вийти із скрутного становища, послабити фінансову напруженість і покращити кінцеві результати шляхом використання виявлених резервів. Це дозволить підвищити його імунітет до фінансових криз, дасть змогу швидко і у повному обсязі на них відреагувати та забезпечить досягнення поставлених цілей, його платоспроможності і конкурентноздатності у майбутніх періодах.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення