Реферат «Інтеграційні процеси (злиття, поглинання, приєднання) в банківській сфері», 2013 рік

З предмету Банківська справа · додано 11.05.2014 21:20 · від Юлія · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Загальна характеристика процесів інтеграції (злиття, поглинання, приєднання) у банківській сфері.4 Розділ 2. Зарубіжний досвід інтеграційних процесів у банківській сфері.10 Розділ 3. Процеси інтеграції в банківській сфері в україні.14 Висновки.19 Перелік посилань.22

Висновок

Процес злиття і поглинання фінансових установ у світовій практиці відомий досить давно. Особливо значних масштабів він набув після Другої світової війни. Лише в США за цей період шляхом злиття було поглинено понад 4 тисяч банківських установ.
До основних чинників, що визначають їхню необхідність і доцільність, відносять: підвищення рівня капіталізації банків, зниження рівня витрат і собівартості банківських послуг, вихід на нові ринки; збільшення частки банку на ринку кредитів, депозитів та інших видів банківських послуг.
Злиття пропонуємо розуміти як об'єднання двох або декількох юридичних осіб, в результаті якого створюється нова юридична особа з активами та зобов'язаннями об'єднаних юридичних осіб, при цьому юридичні особи, що раніше функціонували, припиняють існування.
Поглинання – це об'єднання двох або декількох юридичних осіб, при якому зберігається одна (поглинаюча) юридична особа, до якого переходять активи та зобов'язання поглинає юридичних осіб, при цьому, юридичні особи, що поглинаються, або припиняють своє існування, або контролюються шляхом володіння контрольним пакетом акцій або часткою капіталу.
Аналіз досвіду розвинутих країн свідчить, що в їхніх фінансових системах консолідація здійснюється за кількома напрямками:
¾ серед установ, що конкурують в одному і тому самому сегменті фінансового сектора певної країни (банк Німеччини);
¾ серед установ, які функціонують у різних ринкових сегментах однієї країни (банк Великої Британії – страхова компанія Великої Британії);
¾ серед установ, що діють в одному і тому самому сегменті фінансового сектора, але знаходяться в різних країнах (банк Фінляндії – банк Швейцарії);
¾ серед установ, які займають різні ринкові сегменти і діють у різних країнах (банк США – інвестиційна компанія Великої Британії).
Процеси злиття та поглинання активізувалися і в країнах з перехідною економікою (країни Центральної і Східної Європи). Це зумовлено, перш за все, низьким рівнем капіталізації цих банків. По-друге, наявність великої кількості малих банків з неефективною системою управління, що негативно позначається на становищі усієї банківської системи. Тому саме злиття та поглинання створюють умови для використання новітніх технологій та методів управління.
Необхідно зазначити, що у країнах з перехідною економікою концентрація банківського капіталу проходила двома шляхами. Перший шлях характеризувався укрупненням місцевих комерційних банків шляхом їх злиття. Другий – характеризувався транскордонним злиттям та поглинанням, тобто проникненням іноземного капіталу до банківського сектора країн Центральної та Східної Європи. Прикладом може бути “Citi bank”, який придбав польський банк “Bank Handlowy”.
Негативний вплив світової фінансової кризи на банківську систему ряду країн, неспроможність банків ефективно здійснювати господарську діяльність в умовах нестабільності визвало нову хвилю злиттів та поглинань в банківській сфері.
Як зазначає більшість науковців, на сьогодні в Україні спостерігається не злиття банків, а поглинання нестабільних малих чи середніх банків більш великими банками. Більш бажаним було б об’єднання невеликих банків в межах одного регіону і створення на їх основі одного великого банку, який би забезпечив ефективний розвиток даного регіону. Таким чином, і невеликі банки були б „врятовані”, і інтереси кредиторів і акціонерів були б задоволені, і забезпечено стабільність банківської системи регіону.
Крім того, навіть у випадку злиття невеликих банків з якісними активами суттєво збільшиться розмір їх активів та депозитів, зросте ринкова вартість акцій новоствореного банку.
Таким чином, злиття хоч би і невеликих банків надає можливість значно стабілізувати їх фінансове становище, а саме:
¾ значно зросте розмір капіталу банку, а значить і стійкість та конкурентоспроможність банку;
¾ підвищується обсяг та якість банківських послуг, зростає їх доступність;
¾ забезпечуються інтереси кредиторів та акціонерів банку, зменшуються адміністративні витрати;
¾ виникає перспектива значно розширити філіальну мережу та впровадити новітні технології;
¾ зростає кількість клієнтів, величина депозитних вкладів, обсяг наданих кредитів та якість кредитного портфеля;
¾ залишається можливість зберегти висококваліфікованих банківських працівників.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?