Дипломна робота «Аналіз заходів по ліквідації лейкозу великої рогатої худоби в господарствах Гайворонського району Кіровоградської області»

З предмету Ветеринарна медицина · додано 06.05.2014 17:58 · від Juliettus · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 1. Огляд літератури. 1.1. Коротка історія вивчення лейкозу та його суть. 1.2. Епізоотологія лейкозу великої рогатої худоби. 1.3. Методи діагностики лейкозу. 1.4. Розвиток лейкозного процесу та фактори та фактори Розпо-всюдження. 1.5. Заходи боротьби та профілактики. 2. Мета і завдання власних дослі-джень. 3. Матеріал та методи дослі-джень. 4. Характеристика природно - економічних умов в гайворонівського району. 5. Результати досліджень. 5.1. Епізоотична ситуація та діагностика лейкозу у господарст-вах райо-ну. 5.2. Діагностика хвороби в господарствах району. 5.3. Оздоровчі протилейкозні заходи та їх аналіз. 5.4. Визначення економічних збитків та економічна ефектив-ність протилейкозних заходів. 6. Охорона праці. 7. Обговорення одержаних результа-тів. 8. Висновки. 9. Пропозиції виробницт-ву. Список використаної літерату-ри. Додаток.

Висновок

1. Головною причиною появи лейкозу в господарствах Гайворонського району є завезення чорно-рябої породи великої рогатої худоби із неблагополучних господарств колишнього Радянського Союзу.
2. Використання серологічного РІД, з цілю виявлення антитілоносійства до ВЛВРХ, поряд з гематологічними та патологоанатомічними методами допомогли вияснити епізоотичну ситуації, враження тварин вірусом лейкозу. Так рівень інфікованості по стаду в неблагополучних господарствах коливався від 2,24 до 35,3% серед корів, а серед молодняку від 1,8 до 27,2%.
3. Динаміка виділення хворих та інфікованих тварин за 2002–2006 роки вказує на те, що робота по оздоровленню господарств від лейкозу ведеться цілеспрямовано, так як відмічається загальна тенденція до зменшення виділення хворих та інфікованих тварин та оздоровлення всіх підприємств району від лейкозу ВРХ.
4. Показник захворюваності тварин в неблагополучних господарствах коливався від 0,29 до 2,19% і в середньому становив 1,04% за період 2002 –2005 років.
5. Економічний збиток нанесений лейкозом великої рогатої худоби в 2006 році склав 9778,64 гривні. В результаті проведених протилейкозних заходів в господарстві, запобіжний збиток становив 131081,66 гривні, а економічна ефективність на 1 гривню витрат – 166,47 гривні.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?