Курсова робота «Теоретичні засади розвитку світового ринку страхових послуг», 2010 рік

З предмету Страхування · додано 05.05.2014 23:21 · від Мирося · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 1. Поняття, види та функції страхування. 5 2. Особливості світового ринку страхових послуг. 15 3.Регулювання страхової діяльності.22 Висновки. 27 Список використаних джерел.29

Висновок

У даній курсовій роботі розглянуто теоретичні засади розвитку світового ринку страхових послуг.
Cтрахування – це особливий вид фінансових перерозподільчих відносин, пов’язаних із зобов’язанням відшкодувати в майбутньому шкоду (збиток), заподіяну майновим інтересам страхувальника.
Страхування суттєво впливає на соціально-економічну стабільність суспільства і як таке – належить до кола чинників, що безпосередньо визначають рівень економічної безпеки країни.
Основні напрями розвитку і функціонування страхового ринку нерозривно пов’язані зі створенням конкурентного середовища і вдосконаленням організаційної структури ринку. В умовах ринкової економіки добровільне страхування є пріоритетним напрямком, а страхування життя є одним з найважливіших видів соціального захисту, а також джерелом інвестування в економіку країни. В цілому світовий страховий ринок представлений досить широким аспектом страхових компаній і товариств за статусом і організаційними формами, що є позитивним моментом в формуванні інфраструктури.
Страховий ринок доцільно розглядати в широкому і вузькому розумінні цього поняття.
У вузькому сенсі страховий ринок можна представити як економічний простір, або систему, керовану співвідношенням попиту покупців на страхові послуги і пропозиціям продавців страхового захисту.
У широкому сенсі страховий ринок - це сфера грошових відносин, де об'єктом купівлі-продажу виступає страховий захист, формуються попит і пропозиція на неї.
Практика страхування потребує якісного маркетингового інструментарю для вивчення ринкових реалій і потреб страхувальників. Необхідні нові страхові продукти, орієнтовані на зростаючі потреби організацій та громадян у страхуванні. Йде пошук нових, більш ефективних форм взаємодії страхових організацій із споживачами страхових послуг. Якісний страховий сервіс стає серйозною конкурентною перевагою.
Страхування життя - підгалузь особистого страхування, що включає в себе сукупність видів страхування, за умовами яких страховик виплачує застрахованій особі або його правонаступнику певну грошову суму при дожитті застрахованої до певного віку, події чи дати, або в разі його смерті.
Страхування життя, як форма накопичення, має велике значення і для страхувальників, внаслідок чого в більшості промислово розвинених країн страховиків, що здійснюють операції з страхуванню життя (пенсії, ренти), законодавчо заборонено займатися іншими видами страхування.
На сьогоднішній день одним з найпопулярніших видів страхування є страхування життя від нещасних випадків.
Страхування в країнах ЄС являє собою частину міжнародного страхового ринку. Воно є важливим сектором національних економік. Акумульовані через страхування грошові кошти є джерелом великих інвестицій.
Світовий ринок страхових послуг активно розвивається спираючись на столітній досвід організації системи. Страхові компанії в розвинутих країнах добре знають сильні і слабкі сторони клієнтів, мають певну практику ринкових перетворень, вимушені постійно оцінювати ризик і прогнозувати страхові події, розробляти рекомендації по підвищенню ефективності роботи страховиків і страхувальників та по виконанню страхових зобов’язань. Це, зокрема, досвід США, Великобританії, Франції, Канади, Японії, та інших країн.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?