Курсова робота «Організація ефективного контролю в управлінні підприємством та його значення»

З предмету Менеджмент організації · додано 27.04.2014 18:58 · від Владислав Пелех · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Поняття контролю та його основні характеристики, як одного з найважливіших інструментів підвищення ефективності роботи підприємства. 1.1. Сутність контролю. Його види та методи. 6 1.2. Процес здійснення контролю. 12 1.3. Оцінка системи контролю в українській та зарубіжній практиці. 17 2. Досвід застосування контролю на ПАТ «Вагонне депо Ковель» 2.1. Загальна характеристика підприємства 21 2.2. Основні напрямки контролю в ПАТ «Вагонне депо Ковель» 23 2.3. Методи удосконалення контролю в ПАТ «Вагонне депо Ковель». 29 Висновки 33 Резюме 36 Список використаних джерел 37

Висновок

Побудова належної системи контролю підприємства повинна ґрунтуватися на певних методологічних конструкціях - принципах та вимогах. Потрібно розуміти, що мета впровадження і підтримки на належному рівні ефективної системи контролю підприємства повинна: відповідати "концепції діючого підприємства", конкретним питанням стратегічного управління, які змінюються під впливом факторів зовнішнього середовища.
В умовах транзитивної економіки в Україні необхідність посилення контролю за діяльністю підприємств обумовлена наступними причинами:
• посиленням загальної макроекономічної нестабільності;
• формування ризикованої господарської політики;
• посиленням конкурентної боротьби між підприємствами; ускладненням організаційної структури підприємств;
• ускладненням характеру активних операцій підприємств; бажанням підприємства зберегти комерційну таємницю;
• необхідністю реагування на ризики, притаманні господарській діяльності підприємств;
• зростанням кількості порушень, шахрайств у фінансово-господарській діяльності підприємств;
• потребою підвищення ступеня довіри до підприємства з боку ділових партнерів;
• частою відсутністю у різних категорій користувачів доступу до інформації для оцінки її якості.
Безперечно, контроль забезпечує впевненість керівництва підприємств в тому, що всі керуючі впливи досягли своєї мети і всі вказівки виконуються. Виходячи з цих міркувань, контроль має певні особливості: здійснення функцій контролю особами, які представляють інтереси підприємств і є членами цього колективу; охоплення всіх видів контролю, який здійснюють суб'єкти внутрішнього контролю підприємства; забезпечення не лише зворотного, а й прямого зв'язку між структурними підрозділами підприємства, між керованою і керуючою системами.
У зв'язку з цим виникає нагальна потреба у побудові та розвитку належної системи контролю. Вирішення протиріч, які виникають під час виконання управлінських рішень на підприємствах, здійснюється шляхом реалізації функцій контролю (інформаційна, функція планування, діагностична, координаційна, організаційно-розподільча, нагляд).
Надзвичайно важливо усвідомити вислів Ельмара Майєра щодо контролера: "Контролером є або стає той, хто більше, ніж інші, вчиться, бачить і в усіх ситуаціях думає та діє цілеспрямовано, з думками про майбутнє, з бажанням краще управляти підприємством" [21, с.180]. Виходячи з цих міркувань, найкраще вести пошук кандидатури особи, відповідальної за контроль, на самому підприємстві, оскільки це зменшує ризик.
Побудова належної системи контролю має здійснюватися на засадах системності, що передбачає визначення об'єктів, суб'єктів, які виконують контрольні дії, та методичний інструментарій реалізації внутрішнього контролю. Доцільно розглядати контроль системи об'єктів у цілому (підприємства), контроль її підсистем і контроль елементів (окремих об'єктів).
Стосовно ж практичної частини, слід зазначити, що Вагонне депо Ковель - одне з найбільш перспективних і стабільно розвиваються підприємств Волинської області.
В даній організації контроль здійснюється:
• шляхом проведення щоденних ранкових планерок, днів безпеки, днів охорони праці, днів якості, днів майстри, а також проведення кадрових днів.
• проведення аналізу господарської діяльності, яка формує інформацію зворотного зв'язку в системі управління вагонного депо.
• завдяки процесу комунікації між людьми. Інформація в процесі комунікації передається не тільки для того, щоб могли прийматися здорові рішення, але також і для того, щоб вони могли виконуватися.
• за допомогою ревізійної комісії та радою засновників.
• за рахунок контрольних відділів, які здійснюють контроль над виконанням вказівок на конкретні терміни.
• завдяки громадському зборам з представників підприємства. На даному зібранні розбираються конкретні випадки, що сталися на підприємстві.
• за допомогою засобів автоматичного контролю.
Всі ці методи ефективно втілюються на даному підприємстві, і незважаючи на незначні негаразди, в цілому функція контролю втілюється ефективно.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?