Курсова робота «Формування комплексу маркетингу підприємства», 2013 рік

З предмету Маркетинг · додано 24.04.2014 19:52 · від sisi · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Аналіз ринку Розділ 2. Дослідження смаків та уподобань споживачів. Сегментування ринку Розділ 3. Розроблення концепції товару та визначення його характеристик Розділ 4. Визначення оптимальної ціни на товар на підставі результатів пробного маркетингу 4.1. Визначення взаємозв’язку між ціною та попитом 4.2. Розрахунок оптимальної ціни, при якій фірма отримає максимальний прибуток Розділ 5. Формування оптимальних каналів розподілу товару Розділ 6. Планування кампанії з просування товару Висновки Список використаної літератури

Висновок

В цьому курсовому проекті я проаналізувала вплив різних факторів на ефективність діяльності підприємства, тобто на величину його прибутків і зробила висновки, що важливим і ефективним чинником є маркетингові заходи.
В умовах становлення ринкової економіки важливим чинником успішного функціонування вітчизняного підприємства є його переорінтація на засади маркетингу. Власне впровадження концепції маркетингу у практику дає можливість формувати раціональні виробничі програми, оперативно реагувати на ринкову ситуацію та перемагати в умовах конкуренції.
Віддправною точкою маркетингової діяльності є дослідзження ринку. Воно передбачає вивчення та дослідження поведінки споживачів. Окрім вивчення поведінки споживачів, комплексне дослідження ринку передбачає аналіз ринкових можливостей, які відкривваються перед підприємством. У ході таких досліджень визначають місткість ринку, планують частку підприємства на ньому, прогнозуютть попит на товар.
Далі аналізують кон'юктуру ринку, що передбачає дослідження товару, співвідношення попиту і пропозиції, динаміки цін. Значну увагу потрібно приділити вивченню діяльності конкурентів, їх сильні та слабкі сторони.
Аналіз ринкових можливостей тісно пов'язаний з дослідженням ринкової сегментації, яка може здійснюватися за різними змінними параметрами. Найчастіше сигментацію споживчого ринку проводять за географічними, демографічними, психологічними принципами.
Ринкові дослідження ми завершили позиціонуванням нашого товару у порівняннні з товарами крнкурентами. після чого було детально розроблено комплекс маркетингу.
Товар є першою і найважливішою складовою комплексу маркетингу, що його фірма розробляє для своїх споживачів. Стосовно товару приймають велику кількістть різних рішень, які становлять сутність маркетингової товарної політики підприємства. Зокрема для свого цільового ринку перукарня „Стиль” розробила послугу з використанням його трирівневої моделі, тобто було визначено і описано характеристики товару, його якісні параметри, дизайн. Розробляючи нову послугу, необхідно прийняти рішення щодо її товарної марки, яка ідентифікує цю послугу і відрізняє її від послуг конкурентів.
Цінова політика перукарні охоплює багато різних аспектів, серед яких важливе місце займає ціноутворення на нові послуги. На цому етапі було вирішено вибарти модель ціноутворення, що базується на попиті. Наступним етапом після визначення ціни на послугу, було визначення точки безбитковкості. Проте упродовж ринкового життя послуги потрібне постійне коригування ціни, її пристосування до змін ринкового середовища.
Звичайно кожен виробник має сформувати ефективний канал розподілу своєї продукції. У нашому випадку я вибрала прямий канал розподілу продукції, при цьому використала селективний підхід при визначені ширини каналу.
Останнім етапом роботи було формування системи маркетингових комунікацій, за допомогою якої буде здійснюватись просування нашої послуги на ринку. Звичайно кожне підприємство мусить формувати свій ефективний комплекс маркетингових комунікацій, враховуючи велику кількісь факторів, зокрема, характер продукту і тип ринку, стадію життєвого циклу товару, обрану стратегію його просування. Тому перукарня «Стиль» використовуватиме такі методи реклами, як розробка корпоративного стилю, тобто буде здобувати прихильність споживачів за допомогою стилю та іміджу перукарні.

Коментар модератора

30 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?