Курсова робота «Світовий досвід організації і справляння ПДВ», 2012 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 24.04.2014 18:21 · від Jorshua · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Економічна суть та загальна характеристика податку на додану вартість 1.1. Теоретичні засади функціонування ПДВ 1.2. Історія розвитку та міжнародна практика справляння ПДВ 1.3. Переваги та недоліки ПДВ Розділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість в зарубіжних країнах 2.1. Особливості справляння ПДВ в країнах Європи 2.2. Податок на додану вартість в азіатських країнах 2.3. Система ПДВ в Україні Розділ 3. Основні проблеми та перспективу розвитку податку на додану вартість 3.1. Перспективи розвитку ПДВ в Європі 3.2. Проблеми та шляхи удосконалення адміністрування ПДВ в Україні. Виновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Непрямі податки, до яких належить ПДВ, відіграють значну роль у формуванні доходів бюджету. Однак це не значить, що вони не виконують регулюючої функції. При вмілому використанні непрямі податки можуть бути дієвим фінансовим інструментом регулювання економіки. Що стосується ПДВ, який стягується в Україні, то він більш ефективний у фіскальному аспекті, завдяки широкій базі оподаткування, кількості платників та кількості операцій, що оподатковуються.
Податок на додану вартість (ПДВ) – це непрямий податок, що є частиною новоствореної вартості, яка утворюється на кожному етапі виробництва або обігу, його сума входить до продажної ціни на товари (роботи, послуги) і сплачується кінцевим споживачем.
Не слід забувати, про регулюючу функцію податку на додану вартість. Щоб підвищити ступінь ділової активності економіки, податковий прес треба послабити. Якщо зменшити основну ставку податку та ввести одну-дві пільгові (крім нульової, що вже існує), то у суб'єктів господарювання можуть з'явитися додаткові стимули для збільшення обсягів виробництва. Таким чином розшириться база оподаткування, і зросте загальна сума доходів зведеного бюджету. Також через послаблення тиску ПДВ зростуть доходи населення зросте сукупний попит.
Отже, як видно, в ПДВ співіснують суперечливі риси, які гармонійно поєднуються в єдине ціле. Так, ПДВ, виконуючи чисто фіскальні функції, одночасно здійснює економічний вплив на важливі макроекономічні показники: виступає як дефлятор, скорочує обсяг споживання, потенційно створює можливість зниження рентабельності майбутніх інвестицій. Одночасно ріст податкових надходжень зменшує бюджетний дефіцит, скорочує потребу в державних позиках, сприяє зниженню рівня відсотку і тим самим стимулює інвестування.
Практика стягнення цього податку у розвинених країнах дає змогу говорити про закономірність запровадження його диференційованих ставок за умов ефективного функціонування податкової служби, надання переваги соціальній ефективності податку, незважаючи на збільшення адміністративних витрат на його стягнення.
Суттєву роль також відіграє система управління ПДВ. В усіх країнах ОЕСР накладаються штрафи за затримку при сплаті ПДВ. Ці виплати передбачають або одноразовий штраф у вигляді процента від податку, або базуються на щомісячному накопиченні неоплаченої суми, або поєднують обидва зазначені методи.
Таким чином, у західноєвропейських країнах набуває закономірного характеру тенденція до застосування найрозвиненіших форм ПДВ та методів його нарахування.
Природно, що в умовах посилення соціальної орієнтованості західноєвропейських країн останні проводять політику, спрямовану на запобігання зниженню добробуту широких верств населення, шляхом обкладання товарів та послуг соціального й культурного призначення за нижчими ставками. Окрім того, висока ефективність функціонування податкових органів, налагоджений механізм стягнення ПДВ дає можливість країнам зменшувати адміністративні витрати, зумовлені використанням кількох ставок ПДВ.
ПДВ відіграє суттєву роль тому, що завдяки цьому податку реалізується основна мета інтеграції країн – забезпечення вільного переміщення товарів, послуг, праці й капіталу. В ЄС прийнято такі схеми адміністрування ПДВ, які дають змогу здійснювати точне нарахування і відшкодування цього податку на товари й послуги експортного призначення. Адаптація форм та механізму оподаткування до вимог життя відбувається частково методом проб і помилок, а частково – на основі наукового обґрунтування напрямків удосконалення податкової системи для забезпечення, насамперед, необхідних надходжень до бюджету.
Зробивши аналіз частку найвагоміших податків у загальній структурі податкових надходжень, можна стверджувати, ПДВ не має на сьогодні альтернативної заміни іншими видами податків без суттєвого зниження рівня державних податкових доходів. Варто також чітко визначити орієнтири щодо організації справляння ПДВ. Безперечно потрібно запроваджувати знижені ставки ПДВ, орієнтуючись на європейські стандарти. Також не варто відкидати й азіатські країни. На мою думку, потрібно диверсифікувати ПДВ: зробити його більш гнучким, зосередитись не тільки на зміні ставок, а на створенні таких, які б не накладали тягар на деякі галузі, підприємницьку діяльність, створити соціальну підтримку для населення щодо оподаткування деяких товарів, послуг тощо.
Можна зробити висновок, що в Україні законодавство передбачає необхідність гармонізації податкової системи зі світовим досвідом, зокрема з європейськими. Такий досвід є важливим для України, оскільки це не тільки вплине на добробут населення, а і значною мірою на євроінтеграційні процеси в цілому.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?