Курсова робота «Стратегічне управління фінансовими ресурсами на підприємстві та їх фінансовим станом», 2013 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 19.04.2014 02:54 · від Алена · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Теоретичні основи стратегічного управління фінансовими ресурсами підприємства. 5 1.1. Сутність, цілі та задачі стратегічного управління.5 1.2. Основні напрями реалізації стратегії управління фінансовими ресурсами.7 1.3. Розробка стратегічного плану управління фінансовими ресурсами16 Розділ 2. Оцінка стратегії управління фінансовими ресурсами на тов „черняхівські ковбаси”.21 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ „Черняхівські ковбаси”.21 2.2. Аналіз фінансових показників ТОВ „Черняхівські ковбаси”.23 2.3. Основні принципи стратегії розвитку підприємства.27 Розділ 3. Вдосконалення процесу управління фінансовими ресурсами тов “черняхівські ковбаси”.35 3.1. Розробка фінансової стратегії підприємства.35 3.2. Управління фінансовою стійкістю підприємства.39 Висновки.42 Список використаних джерел.44 Додатки.47

Висновок

Аналізуючи дані фінансової звітності підприємства, можливо зробити висновки про незадовільний фінансовий стан ТОВ «Черняхівські ковбаси».
Також можна стверджувати про наявність значних резервів покращення фінансового стану на досліджуваному підприємстві за рахунок впровадження відповідних заходів з метою покращення значень розрахованих показників.
Оцінка конкурентних можливостей стратегічних ресурсів проводиться на ТОВ «Черняхівські ковбаси» за критеріями VRIN згідно концепції «resource based view» (ресурсна теорія фірми):
1. Цінність ресурсів (Valuable). Забезпечує результативність та ефективність реалізації стратегії, які або перевищують досягнення конкурентів або скорочують свої власні слабкі місця. Сенс цінності полягає в тому, що операційні витрати, пов'язані з інвестиціями в ресурс не можуть бути вище, ніж майбутні дисконтова ні потоки доходів, які передбачаються стратегією.
2. Рідкість ресурсів (Rare). Рідкісні ресурси компанії - ресурси, яких немає у більшості конкурентів, можуть бути джерелами конкурентної переваги. У конкуренції на ринку ресурсів, ціна рідкісного ресурсу буде віддзеркаленням очікуваних дисконтова них майбутніх потоків на рівні вище середнього по галузі.
3. Неідеальна відтворюваність (imperfectly imitable). Причини цього: унікальні історичні умови, неоднозначна при чинно - наслідковий зв'язок, соціальний комплекс. Якщо цінним ресурсом управляє тільки одна фірма, він може бути джерелом конкурентних переваг. Ця перевага може бути стійким, якщо конкуренти не можуть дублювати цей стратегічний актив ідеально.
4. Незамінність (Non-substitutable). У конкурентів не повинно бути стратегічно порівнянних цінних ресурсів для заміни. Незамінність ресурсу забезпечується, навіть якщо ресурс, можливо, відтворити, але вартість заміни зводить до нуля економічні вигоди конкурентів.
Технологія вимірювання та оцінки ресурсів:
1. На підставі вхідної інформації, застосовуючи методи розрахунку, визначаються кількісні й якісні параметри ресурсів, необхідних і достатніх для стратегічного обсягу виробництва і продажу товару за етапами реалізації стратегії.
2. Визначаються варіанти по можливостях залучення різної кількості ресурсів.
3. Встановлюються кількісні та якісні показники застосування ресурсів. Встановлюються фактори, що впливають на досягнення чинників.
4. Виробляються критерії прийняття рішень по ресурсах в кількісному і якісному аспектах. Фінансова стратегія і політика.
5. Виробляється бенчмаркінг ресурсів і оцінюються можливі зміни в залученні ресурсів.
6. Проектування потреби може здійснюватися методами зверху - вниз, знизу - вверх, а також тим і іншим разом. Застосування різних методів дозволяє підвищити якість проектування за рахунок використання компетенції співробітників різних посадових позицій. Технологія реалізується власними або (та) сторонніми експертами, з використанням обраних методів та інструментів.
Отже, для розробки фінансової стратегії на ТОВ «Черняхівські ковбаси» першочергове значення має група фінансових чинників, що включають процеси, пов'язані із забезпеченням ефективного використання і руху грошових коштів на підприємстві.
Ефективність і гнучкість управління формуванням позикового капіталу сприяють створенню оптимальної фінансової структури капіталу підприємства ТОВ «Черняхівські ковбаси» та забезпечення фінансової стійкості ТОВ «Черняхівські ковбаси».

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?