Курсова робота «Витрати виробництва і собівартість продукції», 2011 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 15.04.2014 11:44 · від Anna Sedleruk · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Завдання до курсової роботи 3 Анотація 4 Вступ 5 Розділ 1: теоретичні засади управління витратами та собівартістю продукції 7 1.1. Поняття витрат і собівартості продукції. Класифікація витрат 7 1.2. Види і показники собівартості продукції 11 1.3. Управління витратами на підприємстві. Чинники та джерела зниження собівартості продукції 16 Розділ 2. Практична частина 20 2.1. Розрахунок показників виробничої програми підприємства машинобудівної галузі та її виконання 20 2.2. Розрахунок чисельності промислово-виробничого персоналу машинобудівного підприємства 20 2.3. Розрахунок фонду заробітної плати працівників 24 2.4. Вартісна оцінка основних виробничих фондів підприємства 26 2.5. Складання кошторису витрат на виробництво продукції 31 2.6. Калькулювання собівартості продукції 36 Висновок 44 Список використаних джерел 45 Додатки 47

Висновок

На основі проведених розрахунків по машинобудівному підприємству можна зробити висновок, що це підприємство є рентабельним, оскільки його планові показники майже по всім статтям перевищують або рівні звітним. Матеріальні витрати по плану не набагато перевищують показники звітного періоду. Це все свідчить про хорошу роботу підприємства.
Cтосовно теоретичної частини можемо зробити висновок, що управління витратами доцільно у всіх сферах діяльності підприємства й має велике значення та цінність для всіх місць виникнення і центрів витрат.
Управління витратами можна визначити як систему принципів та методів розробки і реалізації управлінських рішень, заснованих на використанні об'єктивних економічних законів. Від величини витрат залежить прибутковість підприємства, тому ефективне управління витратами, яке передбачає мінімізацію їхньої загальної величини є надзвичайно важливим.
Від рівня й динаміки витрат залежать не лише фінансові результати окремих підприємств та їх структурних підрозділів, а й ефективність формування національного доходу на рівні держави в цілому Серед існуючих інструментів оптимізації витрат основними є інструменти регулярного управління витратами, до яких відносять облік, контроль і заходи щодо зниження їх рівня. Правильне управління витратами, в свою чергу, створює підприємства солідний запас стійкості та підвищує його ефективність, а значить, посилює його здатність до захисту своїх ринкових інтересів і здатність за інших рівних умов отримати більший прибуток.
Сучасні методи управління витратами характеризуються різноманітністю, наявністю декількох методик використання окремого методу як у межах підприємства, так і галузі, а більшість вчених виділяють тісний взаємозв’язок, перш за все, між функціями управління та методами управління витратами.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?