Дипломна робота «Залученяя зарубіжних інвестицій на промислове підприємство», 2007 рік

З предмету ЗЕД · додано 06.07.2007 09:53 · від ASKASK · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Реферат 4 Перелік умовних скорочень 5 Вступ 6 Розділ 1. Методологічні основи інвестиційного менеджменту підпрємства зед 10 1.1. Теоретичні основи зарубіжних інвестицій та інвестиційної діяльності 10 1.2. Інвестиційний менеджмент основних фондів підприємства 19 1.3. Міжнародна інвестиційна діяльність в Україні: особливості здійснення і засоби стимулювання 32 Розділ 2. Оцінка реалізації інвестиційного менеджменту на підприємстві, спрямованого на зарубіжного Інвестора 43 2.1. Характеристика виробничого потенціалу підприємства ЗАТ „Азовкабель”, як передумова залучення іноземних інвестицій 43 2.2. Показники інвестиційної привабливості підприємства ЗАТ „Азовкабель” 52 2.3. Оцінка SWOT-аналізу спроможності бізнесу до зарубіжних інвестицій 56 Розділ 3. Побудова системи управління інвестиціями на підприємстві „азовкабель” 60 3.1. Удосконалення механізму оцінки економічної ефективності портфельних інвестицій 60 3.2. Маркетингові дослідження виробників кабельно-проводниковой продукції 65 3.3. Маркетинговий та організаційно-економічний механізм залучення зарубіжних інвестицій на підприємстві 79 Висновки 84 Перелік використаної літератури 87 Додатки 92

Висновок

Ефективна діяльність підприємств у довгостроковій перспективі, забезпечення стійких темпів розвитку і підвищення їх конкурентоспроможності значною мірою визначаються рівнем управління інвестиційною діяльністю. Коло питань, що вирішується цим видом функціонального управління підприємством, досить широке, оскільки інвестиційні рішення пов'язані з усіма видами виробничо-господарської діяльності підприємства і стадіями його життєвого циклу та формують перспективу його динамічного розвитку.

Інвестиційна діяльність властива будь-якому підприємству, оскільки вона є одним із найважливіших аспектів його розвитку. Проте для сучасних підприємств характерне різке зниження активності інвестиційних процесів.

Актуальність даного дослідження визначається потребою у розвитку теоретичних положень з обґрунтування процесів формування системи управління інвестиційною діяльністю підприємств, виявленням її особливостей в умовах обмеженості фінансових ресурсів, розробки науково-методичних положень і практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення організаційно-економічних методів управління інвестиційною діяльністю при фінансуванні інноваційних процесів на підприємстві.

В ході роботи ми проаналізували основні питання, пов`язані з інвестиційною діяльністю підприємства.

Для управління інвестиціями на підприємстві необхідно

На сьогодні немає чіткого та однозначного визначення поняття „інвестицій”.

Здійснювані підприємствами інвестиції характеризуються багатьма видами

Класифікація форм інвестицій і видів інвесторів дозволяє цілеспрямовано здійснювати управління інвестиційною діяльністю підприємства. Для організації та впровадження інвестицій на підприємстві застосовується інвестиційний менеджмент Однією з основних умов успішного виходу України на міжнародний ринок є використання новітніх технологій та сучасного обладнання, впровадження яких у виробництво потребує значних інвестицій.

Інвестиційний менеджмент представляє собою систему принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних зі здійсненням різноманітних аспектів інвестиційної діяльності підприємства.

для первинної оцінки економічної ефективності інвестицій у виробничі фонди пропонується використовувати систему з наступних показників:

• чистий дисконтований дохід;

• внутрішня норма доходності;

• індекс прибутковості;

• період окупності.

Міжнародні інвестиції – це довгострокові вкладення капіталу за кордоном з метою отримання прибутку.

Розрізняють дві основних форми іноземних інвестицій:

- прямі іноземні інвестиції;

- портфельні іноземні інвестиції.

Міжнародна інвестиційна діяльність найчастіше представлена двома типами, серед яких:

- міжнародна підприємницька інвестиційна діяльність, яка передбачає отримання доходу (прибутку) через пряме інвестування безпосередньо в підприємницькі об’єкти на засадах взаємних економічних інтересів;

- міжнародні операції з цінними паперами, що пов’язані з одержанням доходу у вигляді дивідендів, відсотків через використання фінансових інструментів.

Проведений аналіз дозволяє зробити наступні висновки:

– підприємство „Азовкабель” є перспективним підприємством для залучення зарубжних інвестицій;

– фінансові показники підприємства можуть виступати одним з факторів зацікавленості зарубіжних інвесторів в інвестиціях в підприємство;

– SWOT-аналіз свідчить, що ЗАТ «Азовкабель», займає досить сильну та стабільну позицію на ринку і має добрі шанси для подальшого розвитку;

– оптимістичний прогноз передбачає як подальше нарощування обсягів виробництва вже існуючої продукції, так і активне розширення її асортименту –розширення внутрішнього виробництва і зовнішніх споживачів, а також має перспективи залучення іностранних івнестицій.

Таким чином, нам необхідно визначити напрямки побудови системи управління інвестиціями на підприємстві „Азовкабель”:

– Удосконалення механізму оцінки економічної ефективності інвестиційної діяльності

– Оцінка ліквідності інвестицій на підприємстві „Азовкабель”

– Запровадження відділу інвестиційного маркетингу менеджменту та засоби пошуку на підприємстві.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення