Курсова робота «Управління конфліктом та загальні принципи їх вирішення», 2013 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 09.04.2014 23:17 · від Карина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 1. Теоретичні аспекти управління конфліктами в організації. 1.1. Сутність та класифікація конфліктів в організаціях. 1.2. Типові причини виникнення конфліктів в організації. 1.3. Роль керівника у вирішенні конфлікту в колективі та процес врегулювання конфлікту. 2. Дослідження конфліктів в організації на прикладі ТОВ «Південна промислова компанія». 2.1. Загальна характеристика ТОВ «Південна промислова компанія». 2.2. Аналіз конфліктів та психологічного клімату в колективі. 3. Шляхи вирішення конфліктних ситуацій на підприємстві. 3.1. Засоби мінімізації конфліктних ситуацій на ТОВ «Південна промислова компанія». 3.2. Соціальні програми як засіб усунення негативних наслідків конфліктів. Висновки. Список використаних джерел. Додатки.

Висновок

В результаті теоретичного і експериментального дослідження проблеми врегулювання конфліктів в організації, можна зробити наступні висновки.
Будь-яка організація у своїй життєдіяльності пов'язана з неминучістю виникнення різного роду конфліктів.
Існує безліч визначень конфлікту, але всі вони підкреслюють наявність протиріччя, яке приймає форму розбіжностей на основі протилежно спрямованих мотивів (потреб, інтересів, цілей, ідеалів, переконань) чи суджень (думок, поглядів, оцінок тощо).
Конфлікт як організаційний процес являє собою складне і динамічне явище, причинами виникнення якого є спільно використовувані ресурси, взаємозалежність завдань, неефективні комунікації, а також відмінності в цілях, в сприйнятті і цінностях, в стилі поведінки і біографіях людей.
Конфлікт в організації - це усвідомлене протиріччя між членами цього колективу, що супроводжується спробами його вирішити на тлі емоційних відносин.
Конфлікти можна класифікувати за різними ознаками: по суб'єктам і джерелам, за типом функціональної системи, а також по змістовній стороні. Класифікація конфліктів дуже важлива, так як вона дозволяє орієнтуватися у специфічних проявах і, отже, допомагає оцінити можливі шляхи їх вирішення.
Для вирішення організаційних конфліктів різних рівнів використовуються відповідні їм методи і прийоми.
Структурні методи вирішення конфліктів включають уточнення виробничих очікувань, механізми координування й інтегрування, постановку більш високих за рівнем завдань і систему винагород.
Такі прийоми врегулювання суперечностей як ухилення, згладжування, примус, компроміс і вирішення проблеми так само можуть сприяти надалі досягненню цілей організації, тобто при ефективному управлінні конфліктом його наслідки можуть бути функціональними і зіграти позитивну роль у виробничому процесі.
Головна причина численних конфліктних ситуацій на аналізованому підприємстві ТОВ «Південна промислова компанія» обумовлена нечітким розмежуванням повноважень керівних працівників, і, як наслідок - неповна віддача від підлеглих.
Для поліпшення цієї негативної тенденції на ТОВ «Південна промислова компанія» пропонується провести ряд заходів організаційного характеру, спрямованих на згуртування колективу, поліпшення загального психологічного клімату в компанії і як наслідок підвищення значень всіх показників, що визначають роботу організації - продуктивність праці (виробіток), обсяг виробництва, прибуток, рентабельність. До таких заходів в ТОВ «Південна промислова компанія» належать:
- розробка не тільки для керівників усіх ланок, але також для робітників і службовців чітких та обов'язкових для виконання посадових інструкцій;
- встановлення та усунення основних причин конфліктів;
- проведення психологічних семінарів і тренінгів.
Саме на розвиток і зміцнення співпраці повинні бути націлені всі методи і засоби управління ТОВ «Південна промислова компанія» не тільки на соціально-психологічному та організаційному, але й на морально-етичному рівні.
Основні тенденції розвитку економіки на початку нового тисячоліття потребують відповідних змін у діяльності менеджерів. Саме від їхньої ефективної діяльності й залежать успіхи окремих організацій і держави загалом. Конфлікти, різні за значущістю та наслідками, супроводжують будь-яку трудову діяльність підприємств. Саме тому менеджер повинен володіти ґрунтовними знаннями щодо сутності, особливостей перебігу та можливих негативних наслідків конфліктів та вміти усувати їх.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?