Дипломна робота «Управління активами і пасивами банку, УкрСиббанк», 2014 рік

З предмету Банківська справа · додано 07.04.2014 16:55 · від Тарас · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Управління активами і пасивами банку, УкрСиббанк 2013 рік Вступ Розділ i. Теоретичні основи управління активами і пасивами комерційного банку 1.1. Сутність управління активами і пасивами комерційного банку та його особливості 1.2. Класифікація активів і пасивів комерційного банку 1.3. Стратегії управління активами і пасивами комерційного банку Розділ іі. Дослідження управління активами і пасивами на прикладі ат «укрсиббанк» 2.1. Аналіз структури та динаміки активів і пасивів АТ «УкрСиббанк» 2.2. Дослідження управління валютним ризиком і ризиком ліквідності 2.3. Управління відсотковим ризиком. Розділ ііі. Резерви вдосконалення управління активами і пасивами комерційного банку 3.1. Аналіз структури та динаміки активів і пасивів банківської системи України 3.2. Напрями вдосконалення управління активами і пасивами банківської системи України та АТ «УкрСиббанк» Висновки. Список використаних джерел. Додатки

Висновок

У магістерській дипломній роботі досліджується тема управління активами і пасивами банку та можливості його вдосконалення. Дослідження проводилося на прикладі АТ «УкрСиббанк». Також проаналізовано структуру активів і пасивів банківської системи України.
В даній роботі була зроблена спроба зібрати і об`єднати різні погляди вчених та досвід окремих банків по обраній проблемі. Дослідження даної теми проводилося за наступними напрямками:
 теоретичні основи управління активами і пасивами;
 аналіз структури та динаміки активів і пасивів АТ «УкрСиббанку» і банківської системи;
 аналіз валютного, процентного ризиків та ризику ліквідності;
 аналіз ефективності управління активами і пасивами в АТ «УкрСиббанк»;
 напрямки вдосконалення управління активами і пасивами банківської системи України та АТ «УкрСиббанк»
Управління активами і пасивами – це стратегічне планування, впровадження і контроль процесів, що впливають на обсяг, склад, терміни погашення, чутливість до коливань процентної ставки, якість та ліквідність активів і пасивів банку. Управління активами і пасивами включає також оцінку потенційних ризиків – процентної ставки, ліквідності і кредитного ризику – і управління ними. Головним завданням управління активами і пасивами у банку є забезпечення такої їхньої структури, яка дає змогу одержувати високий, стійкий і наростаючий прибуток, не виходячи за межі ліквідності.
Активи банку – це розміщення та використання капіталу комерційного банку з метою отримання прибутку і досягнення ліквідності банку. У пасивах банку відображаються джерела формування капіталу банку.
Проведення різноманітних операцій банком, в результаті яких формуються активи і пасиви банку, мають назву активних і пасивних операцій.
За видом банківських ресурсів розрізняють пасивні операції з формування власних, залучених та позичених ресурсів.
Активні операції – це операції розміщення й використання банком власних та залучених коштів з метою отримання прибутку при раціональному розподілі ризиків по окремих видах операцій і підтриманні ліквідності. До активних операцій банків належать: операції з вкладення банківських ресурсів у грошові кошти; розрахункові операції; касові операції; кредитні операції; інвестиційні операції; фондові операції; валютні операції; депозитні операції; операції з купівлі-продажу банківських коштовних металів.
Пасивні операції – це залучення банком коштів із різних джерел з метою підтримання ліквідності й забезпечення прибуткової роботи банку.
Всі пасиви комерційного банку можуть бути класифіковані за економічним змістом, за місцем мобілізації, за можливістю прогнозування величини ресурсу, за джерелом утворення, за можливістю використання.
Активи комерційних банків поділяють за різними класифікаціями. Базовою для побудови узагальнюючої класифікації є класифікація активів з метою управління. Напрямки розміщення коштів доцільно групувати у такий спосіб: первинні резерви; вторинні резерви; кредити та фінансовий лізинг; цінні папери та інвестиції; інвестиції капіталу; матеріальні та нематеріальні активи; інші активи. Саме ця класифікація враховує залежність напрямків використання коштів від джерел їх формування.
З огляду на історичний розвиток методів управління комерційним банком розрізняють три основні підходи до вирішення проблеми управління активами і пасивами. Але основним, який визнали самим ефективним підходом - це стратегія збалансованого управління активами і пасивами (інтегрований підхід).
Основними напрямками дослідження й аналізу управління активами і пасивами банку є: аналіз структури та динаміки активів і пасивів; оцінка економічної доцільності та ризиковості окремих активів і пасивів; аналіз ефективності управління активами і пасивами комерційним банком. Найважливіше місце при аналізі активів і пасивів комерційного банку відіграє аналіз їх ефективності на основі коефіцієнтного аналізу (аналізу виконання нормативів), аналізу прибутковості банківських активів, прибутковості акціонерного капіталу банку.
Об’єктом дослідження дипломної роботи виступали активи і пасиви АТ «УкрСиббанк», дані якого використовувались для написання роботи. Проведений аналіз активів і пасивів АТ «УкрСиббанк» засвідчив, що протягом періоду дослідження відбулося зниження активів і пасивів. Вдосконалення управління активами і пасивами АТ «УкрСиббанк» є частиною стратегії банку на майбутній період і має на меті збільшення прибутку банківської установи.
З метою зниження ризику активних, передусім кредитних, операцій та підвищення загальної стійкості АТ «УкрСиббанк» треба продовжити роботу з подальшої диференціації кредитного портфеля по клієнтах та пріоритетних галузях економіки, а також з підтримки та створенні резервів, які відповідають міжнародним стандартам.
Пропонуємо, щоб поточну стратегію АТ «УкрСиббанк» визначив у стабілізації фінансового становища, поліпшенні нормативних показників і, як фундаментальна задача, – створення достатнього капіталу, яке забезпечить довгострокову прибутковість і довіру до банку. Для досягнення цієї мети банк має сформувати стратегію і буде реалізовувати свої відповідні стратегії змін. З існуючого потенціалу можливостей, які надає ринок і які знаходяться в самому банку, природно витікає необхідність змін характеру організації і діяльності АТ «УкрСиббанк». Перегляд поточної стратегії банку і формулювання параметрів її корекції і змін, базуються на акцентах в розвитку та використовуванні сил і коштів. До реалізації намічені наступні стратегічні задачі: реструктуризація і поліпшення якості кредитного портфелю; поліпшення управлінського контролю банківськими операціями і підрозділами банку; реалізація умов ефективного управління активами і пасивами; формування якісного комплексу банківських продуктів і послуг; розробка і впровадження функцій адекватним цілям стратегії.

Коментар модератора

130 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?