Курсова робота «Технологія формування позитивного становлення до школи у молодших школярів (В.А.Сухомлинський та Ш.Амонашвілі)», 2012 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 06.04.2014 20:07 · від natasha · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. Розділ 1. Питання формування позитивного ставлення до школи в психолого-педагогічних науках. 1.1. Психологічні основи позитивного ставлення до школи в початковій школі. Зв’язок позитивного ставлення до школи з мотивацією до навчання. 1.2. Позитивне ставлення до школи молодших школярів як педагогічна проблема. 1.3. Позитивне ставлення до школи учнів молодших класів у концепціях В. Сухомлинського та Ш. Амонашвілі. Розділ 2. Технологія формування позитивного ставлення до навчання в практиці сучасної початкової школи. 2.1. Експериментальне дослідження емоційного ставлення до навчання в учнів молодших класів. 2.2.2. 2. Роль учителя в формуванні позитивного ставлення до школи в молодших школярів (авторські рекомендації). 2.3. Вправи та дидактичні ігри як ефективний засіб формування позитивного ставлення до школи в учнів молодших класів. 2.4. Роль сучасного уроку в формуванні позитивного ставлення до навчання учнів початкової школи (план-конспект уроку). Висновки. Додаток.

Висновок

Формування позитивного ставлення до учнів до навчальної діяльності є одним із найважливіших завдань сучасної початкової школи.
На теоретичному рівні вивчивши психологічні основи проблеми формування позитивного ставлення школярів до навчання, ми дійшли висновку,що емоції та відчуття формують поведінку молодшого школяра, впливають на неї. Тому у навчальній діяльності учнів повинні супроводжувати тільки позитивні емоції.
До проблеми формування позитивного ставлення до школи зверталося дуже багато вітчизняних та зарубіжних педагогів (Я.А. Коменський, К.Д. Ушинський та ін), про що свідчать безліч науково-педагогічних праць, які торкаються різних аспектів досліджуваної теми. На сучасному етапі ця проблема залишається відкритою і є об’єктом досліджень багатьох сучасних педагогів (Н.Г. Морозова, І.І. Божович та ін).
Найбільший внесок у розв’язання цієї проблеми зробили В.О. Сухомлинський та Ш.А. Амонашвілі, які у своїй педагогічній творчості зверталися до таких важливих аспектів як гуманна педагогіка, особистісно-орієнтований підхід до навчального процесу, правильний стиль спілкування учителя з учнями, успішно проведені уроки та досконала система оцінювання навчальних досягнень молодших школярів.
Для виявлення емоційного ставлення до навчання нами було проведено експеримент з учнями 1 класу, під час якого була використана спеціальна методика. За результатами дослідження 67% відсотків учнів мають негативне ставлення до навчання, відповідно 33 % – позитивне.
У процесі дослідження теми курсової роботи, ми виявили, що у технології формування позитивного ставлення до навчання важливу роль відіграє вчитель. Спираючись на думки відомих педагогів, нами було розроблено власні рекомендації вчителям, що сприяло б удосконаленню навчально-виховного процесу в школі та формування позитивного ставлення до нього учнів молодших класів.
Також у практичній частині нашого дослідження ми пропонуємо комплекс вправ та дидактичних ігор, використання яких буде сприяти інтересу та активізації навчальної діяльності учнів початкової школи.
Взявши до уваги педагогічні вчення В.О. Сухомлинського та Ш.А. Амонашвілі про урок, нами було розроблено розгорнутий план-конспект уроку з використанням інтерактивних вправ, що, на нашу думку сприятиме формуванню позитивного ставлення до навчання та до школи взагалі.
Отже, формування позитивного ставлення до школи є невід’ємною умовою особистісно-орієнтованого навчання та сучасної початкової школи. Для реалізації цієї умови вчитель повинен оволодіти певними знаннями, вміннями та навичками, спиратися на передовий педагогічний досвід.

Коментар модератора

35 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?