Курсова робота «Регіональний аспект безробіття в Україні», 2012 рік

З предмету Економіка · додано 02.04.2014 12:22 · від Ланчик · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1.Явища безробіття як наслідок порушення макрорівноваги 1.1. Сутність безробіття 5 1.2. Рівень безробіття 9 2. Державні та регіональні програми соціальних гарантій у сфері зайнятості населення та їх ефективності 13 3. Аналіз регіональних аспектів безробіття в Україні 21 Висновки 26 Список використаних джерел 28

Висновок

З вищенаведеного можна зробити наступні висновки: безробіття, так само як і інфляцію, ми розглядаємо як явище, що засвідчує порушення рівноваги, тобто як результат певних макроекономічних коливань.
Отже, безробіття впливає на макрорівновагу з двох боків: і з боку попиту, і з боку пропозиції. Досвід засвідчує: певний відсоток безробіття існує завжди. Покладаючись на цей безперечний факт, можна висловити припущення, що певний рівень безробіття є нормою, в певній мірі природним явищем.
Не менш важкі і соціальні наслідки безробіття. Американські фахівці змушені визнати, що «безробіття» – це щось більше, ніж економічне нещастя, це також і соціальна катастрофа. Депресія приводить до бездіяльності, а бездіяльність до втрати кваліфікації, втраті самоповаги, занепаду моральних підвалин, а також до суспільного і політичного безладу».
Категорії зайнятості і безробіття займають одне з найважливіших місць в аналізі ринку праці. Зайнятість населення визначає рівень і якість життя як окремих громадян, так і суспільства в цілому. Існує безліч видів безробіття, що поєднуються економістами в три основних типи: фрикційну, структурну, циклічну.
У розвитих країнах світу державна політика зайнятості функціонує по двох напрямках: сприяння в працевлаштуванні і перенавчання, створення гнучкого ринку праці. Серед перспективних шляхів зниження безробіття найбільш цікавими є: скорочення робочого тижня, роботизація, розширення сфери послуг і надомного виробництва.
Основними методами повинні стати стимулювання ділової активності, технологічне переозброєння і забезпечення само зайнятості населення.
Перехідний процес в Україні - це перехід від підсистеми, сформованої для обслуговування єдиного народногосподарського комплексу СРСР, який функціонував на директивно-плановій основі, до цілісної економічної системи, що функціонує на ринковій основі. Тому трансформаційний період повинен включати зміни економічної структури, пов'язані не тільки з ринковою переорієнтацією, але й із створенням власної ефективної економічної системи. В ході дослідження доводиться, що трансформація економіки України є закономірним процесом, який разом з тим супроводжується таким фактором соціальної напруженості, як безробіття.
В процесі дослідження виявлено, що ситуація з офіційним рівнем безробіття в Україні не відповідає відомому в світовій практиці положенню про залежність між рівнем безробіття і темпами інфляції, так як в Україні процеси безробіття та інфляції не залежать в повній мірі одне від одного внаслідок дисбалансу між динамікою цих показників та відсутності багатьох складових, які регулюють економічні стосунки як такі, що властиві суто ринковій економіці, тому зв’язок між ними не може бути визначений формальними характеристиками.
Масове безробіття в Україні, на жаль, стає суворою реальністю. Проблема безробіття є ключовим питанням у ринковій економіці, і, не вирішивши його неможливо налагодити ефективну діяльність економіки. Особливо гостро проблема безробіття коштує зараз перед Україною, що не дивно, тому що стан економіки України зараз обтяжуюче. Величезний економічний спад, розваливши промисловість, не міг не торкнути ринок праці. За останні 4 роки чисельність зайнятого населення скоротилася на 9 відсотків.
На державному рівні має бути створений регуляторний комітет з контролю за проведенням заходів у сфері зайнятості по регіонах. Окремим напрямом діяльності регуляторного комітету повинні стати регіони з кризовим станом у сфері зайнятості.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?