Курсова робота «Фінансова безпека держави та шляхи її забезпечення», 2011 рік

З предмету Фінанси · додано 01.04.2014 17:01 · від zzzwebxxx · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи фінансової безпеки держави 5 Розділ 2. Аналіз стану фінансової безпеки України 13 Розділ 3. Проблеми фінансової безпеки держави та шляхи їх вирішення 21 Висновки 30 Список використаних джерел 32

Висновок

Отже, вивчивши теорію фінансової безпеки держави та систему її забезпечення, яка наведена в першому розділі. А також порівнявши систему фінансової безпеки України із фінансовою безпекою розвиненої країни (на прикладі Німеччини) та визначивши основні проблеми забезпечення фінансової безпеки та шляхи їх вирішення, можна зробити певні висновки.
Фінансова безпека держави є складною категорією, що в умовах значної інтегрованості сучасних країн до світової економіки вимагає посиленого контролю та постійного створення нових заходів забезпечення. Забезпечення стабільного розвитку країни потребує ефективного управління системою фінансової безпеки, яка покликана перешкоджати внутрішнім, зовнішнім загрозам та іншим негативним чинникам, тобто аналізувати індикатори фінансово-економічного стану національної економіки, нормативно-правової бази, а також виявляти негативні тенденції в розвитку та нейтралізовувати, або ж якомога більше зменшувати їх вплив.
Провівши аналіз стану фінансової безпеки Німеччини, можемо визнати, що фінансова система даної держави характеризується стійкістю, економіка – потужністю розвитку, соціально-економічні та політичні відносини – стабільністю. Це дозволяє Німеччині втримувати лідерство за майже всіма показниками не тільки в Європі, а й у світі. Основною проблемою фінансової безпеки Німеччини вважаємо її значну інтегрованість до систем Європейського союзу, до якого входять менш успішні та розвинуті країн, що з одного боку стримує активний економічний розвиток ФРН, а з іншого – збільшує ризики у національній системі забезпечення фінансової безпеки.
Проаналізувавши стан фінансової безпеки України, можемо зробити висновок, що стан її є незадовільним. Про це свідчать проаналізовані дані у третьому розділі, де спостерігається, що український уряд провадить не виважену боргову стратегію та бюджетну політику, перекладає проблеми економічного сектору на фінансовий тощо. Недосконала законодавча база і відсутність конкретних заходів також зумовлюють негативні тенденції в розвитку економіки, що призводять до не здатності забезпечити ефективне функціонування системи державної фінансової безпеки. Також необхідно звернути увагу на низьку якість політичної стабільності та організованості країни, що часто спричинює тяжкі, а головне – непередбачувані наслідки для економіки і призводить до погіршення бізнесових процесів, соціально-економічної ситуації, інвестиційної привабливості країни тощо.
Тим не менш не можна стверджувати, що Україна зовсім не здатна забезпечити фінансову безпеку, оскільки це країни з перехідною економікою, то можна зробити висновок, що вона в процесі розвитку, і постійно поступово покращує законодавчу базу, стабілізує економічний розвиток тощо, про що свідчать деякі позитивні данні у другому розділі. В даній роботі запропоновано конкретні шляхи вдосконалення системи фінансової безпеки держави, але більшість з них вимагає політичної та економічної «зрілості» українського суспільства. Також необхідно зрозуміти, що «копіювання» будь-яких систем економіки (у тому числі і систем забезпечення фінансової безпеки) з інших більш розвинутих країн є неприпустимим, адже кожна країна має пройти свій шлях розвитку та вдосконалення, зважаючи на власні характерні особливості.
Таким чином, формування ефективної системи фінансової безпеки України є необхідною, але складною та довготривалою перспективою нашої держави.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?