Курсова робота «Вплив мистецтва на соціалізацію студентської молоді», 2012 рік

З предмету Соціальна робота · додано 31.03.2014 22:06 · від Ксенія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Проблеми соціалізації студентської молоді та функції мистецтва в житті молодого покоління.5 1.1. Проблеми становлення та особливості соціалізації студентської молоді.5 1.2. Роль мистецтва у житті молодого покоління.11 Розділ 2.вплив художньої діяльності та катарсису на соціалізацію студентської молоді.19 2.1. Художня діяльність як чинник соціалізації студентської молоді.19 2.2. Мистецтво як катарсис і його вплив на соціалізацію студентства.25 Висновки.31 Список використаних джерел.34

Висновок

Мистецтво досліджували і розглядали як частину світу, як певний духовний засіб пізнання навколишньої дійсності. Власне всім різновидам мистецтва надавали цілющого значення, вважали, що за його допомогою людина “очищає ” своє тіло та душу. З мораллю, релігією, політикою, наукою, філософією є нерозривна єдність мистецтва, що сприяє застосуванню його з метою соціалізації особистості.
Вивченням зв’язку мистецтва і суспільства займався Платон, після нього займалися Фіхте, Шопенгауер, Шеллінг, Ліне, Фереро та В. Соловйов. А вплив мистецтва на студентську молодь вивчали такі науковці різний сфер діяльності як: С.Вітвицька, К.Вітек, Т.Говорун, Р.Т.Раєвський, А.Г.Асмолов, М.А.Бердяєв, Л.С.Виготський, М. Бахтін, О. Леонтьєв, Ю. Лотман, Б. Неменський, Б. Теплов, С. Рубійнштейн та інші.
У цій роботі ми дослідили та визначили проблеми становлення студентської молоді. Студентський вік є дуже важливим етапом соціалізації особистості. Студентство як і молодь в цілому тому і є специфічною спільнотою, що її суттєві характеристики і риси, на відміну від представників старших поколінь і вікових груп, знаходяться в стані формування і становлення. Сучасна молодь є найбільш мобільним і активним учасником змін, які відбуваються в соціумі. Тобто, вона може швидко перебудовуватися й долати перешкоди, які виникають І щоб соціалізація була успішна, освіта має допомагати студенту у цьому. Процес залучення в суспільне життя здійснюється не лише через навчальну діяльність і професійну підготовку. Це відбувається також через виховну діяльність, високу творчу активність і схильність до інноваційної діяльності. У студентів формується паралельна система цінностей і поглядів. Студенти обирають не те, що справді необхідно, а те, що яскравіше, емоційніше. Формується також стійке усвідомлення настановлення на збагачення і життєвий успіх. У педагогіці процес соціалізації розглядається у зв’язку з розумінням суті виховного процесу. Основними його учасниками у ВНЗ є студенти і викладачі, які забезпечують формування особистості. На жаль нині процес соціалізації не може розглядатися як повноцінний. За роки навчання студенти одержують певний досвід практичної діяльності, проте не завжди готові до виконання різних функцій в суспільстві. Тому мистецтво вкрай необхідне для соціалізації студента, бо воно відображаючи цілісність буття, сприяє цілісному сприйняттю світу. Його виховне значення обумовлене психологічними особливостями впливу на людину, перетворення зовнішніх культурних смислів у внутрішні, особистісні. Різноманітність видів мистецтва дає змогу особистості вибрати, зацікавитись, спробувати щось нове, творити в різних напрямках.
Отже, на нашу думку мистецтво виділяє особистість і підносить його вище ніж людські потреби. Мистецтво піднімає особистість над власним потребами, одночасно впливає на почуття, розум та волю людини, пробуджує художньо-естетичне, тобто творче ставлення до світу. Чуттєвий світ мистецтва уможливлює краще розуміння людиною самої себе, суспільства, нації, усесвіту, дозволяє сформувати власне ставлення до них.
Художній діяльності теж приділяли увагу багато дослідників, бо вона є дуже впливовою на соціалізацію молодого покоління, вона виявляється у потребі жити, творити відповідно до ідеалів істини, добра і краси. У розкритті культуро творчої діяльності треба звернути увагу на те, що вона здійснюється як на груповому так і на індивідуальному рівні. Особистість – це складна, багаторівнева структура, яка знаходиться у процесі тривалого, постійного саморозвитку в інтелектуальному, моральному, емоційному напрямках. Формування всебічно розвиненої особистості неможливе без становлення у неї естетичного відношення до соціального і природного середовища, духовних феноменів суспільства. Для студентів як соціальної групи характерні такі ознаки як домінуюча спільність основного роду діяльності – навчання, науково-пізнавальна діяльність, нетривале перебування у даному соціальному середовищі – студентському колективі, потреби, інтереси, а також можливість самовдосконалення. Художня діяльність є дуже важливою у вихованні естетичності в студента. І вона виконує такі функції як духовний розвиток особистості, формування і задоволення її духовних потреб, збагачення її діяльності.
Важливим в мистецтві є переживання творчого екстазу або процесу розрядки, вивільнення і образів фантазії в спонтанному осяянні розглядають вчені, як своєрідний стан катарсису. Цей стан трактують як оздоровчий, очищаючий, адже за допомогою нього негативні емоції перетворюються у творчість, і людина ніби вивільняється з полону негативу. Хоч і він супроводжується подавленим станом, депресією, але все є дуже сильним чинником у створенні шедеврів та у захисті особистості. Катарсис не дозволяє погані емоції перенестись на вчинки, а лише на об’єкти і людина тоді розуміється, що її самореалізація проходить успішно.
Отже дуже багато видів мистецтва, які впливають на розвиток особистості можна використовувати у ВНЗ. Це дає позитивні результати, людина реалізує свої можливості і в суспільстві вона теж реалізується. Коли соціалізація успішна, студент буде долати без труднощів усі перешкоди, буде йти до своєї мети і навчання проходитиме успішно. І навіть в подальшому житті, мистецтво принесе особистості подальший розвиток, збагачення, досвід. Тому, на нашу думку, необхідно залучатися до мистецтва, до художньої діяльності і це зробить життя цікавіше.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?