Курсова робота «Формування системи соціального захисту сімей: український і зарубіжний досвід», 2012 рік

З предмету Соціальна робота · додано 31.03.2014 22:01 · від Ксенія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Режими і моделі сімейної політики україни та швеції 5 Розділ 2. Нормативно-правове забезпечення соціального захисту сімей в україні та швеції 12 2.1. Нормативно-правове забезпечення соціального захисту сімей в Україні.12 2.2. Нормативно-правове забезпечення соціального захисту сімей у Швеції. 14 Розділ 3. Організаційна складова соціального захисту сімей в україні та швеції.18 3.1. Соціальні служби у справах сімей в Україні.18 3.2. Соціальні служби у справах сімей у Швеції.23 Висновки.27 Список використаних джерел.29

Висновок

Інститут сім’ї завжди викликав інтерес фахівців різних наукових напрямів, але особливо зросла зацікавленість проблемами сім’ї в ХХ ст., в результаті чого у системі соціальної політики виокремилась така галузь, як сімейна політика.
Сьогодні, основним для всіх розвинених країн світу і запорукою їх успіху є визнання сім’ї найважливішим соціальним інститутом, у якому народжуються й виховуються нові покоління, де відбувається їх соціалізація, де ці покоління отримують економічну й психологічну підтримку.
Так, основними напрямами сучасної державної сімейної політики є правове забезпечення та економічна підтримка сім’ї, створення умов для поєднання сімейних і виробничих функцій, забезпечення здоров’я та соціальне обслуговування сім’ї, підтримка сімей, що опинилися в складних умовах.
Науковці виокремлюють типи (режими) та моделі сімейної соціальної політики держав залежно від обсягу, направленості, умов та результативності надання допомоги сім’ям. Український тип та модель політики держави стосовно сім’ї почали формуватись не так давно, але вже є помітні позитивні результати. Варто підкреслити, що наша країна орієнтується на найкращі приклади у світі, зокрема, на шведську модель держави загального добробуту.
Нормативно-правове забезпечення є фундаментом сімейної політики країни. Соціальне законодавство західноєвропейських держав, в тому числі і Швеції увесь час розширюється й обновлюється відповідно до мінливих умов життя та внутрішньої ситуації в окремих країнах. Основними його елементами є закони і програми.
Відповідно до Конституції України сім’я перебуває під захистом держави. Урядом затверджена Концепція державної сімейної політики, яка визначає основні завдання, напрями, принципи та механізми її реалізації, Верховна Рада прийняла низку законів з цього питання, однак, у нашій країні не існує окремо виділеного законодавства з сімейної політики.
В Україні основні зусилля спрямовуються на створення сприятливих умов для нормального функціонування сімей, особливо сімей з двома та більше дітьми, а також на розбудову системи підтримки родин, які опинилися в складних життєвих обставинах. На нашу думку, для соціального та економічного зростання держава повинна підтримувати як інститут сім’ї загалом, так і кожну окрему одиницю. Велика роль тут належить суб’єктам сімейної політики – соціальним службам, закладам, установам, систему яких також необхідно постійно розробляти та впроваджувати, з огляду на поступ і ситуацію в суспільстві.
У Швеції питаннями соціального захисту сімей безпосередньо опікуються органи місцевого самоврядування, та соціальні служби, які входять до їхнього підпорядкування, тобто, система суб’єктів сімейної політики є чітко побудованою, а обов’язки в ній чітко розподілені, що забезпечує ефективний та результативний захист інституту сім’ї.
За роки незалежності Україні вдалося зробити суттєві кроки, але ще існує багато невирішених проблем. Ми вважаємо, що в Україні є хороше законодавство, система соціальних служб, але їх потрібно поступово покращувати, вносити певні корективи, беручи до уваги досвід передових країн у цій сфері, враховуючи ситуацію, що склалась в державі, а також ті традиції, моральні норми, цінності, погляди і переконання що існують в сучасному українському суспільстві. Сімейну політику необхідно чітко систематизувати, чітко окреслити завдання суб’єктів соціальної допомоги сім’ям та чітко розподілити обов’язки між ними.
На нашу думку, вирішуючи проблеми та питання сім’ї, Україна вирішить і низку типових для неї соціальних, економічних та політичних проблем, адже, всім відомо, що повноцінне функціонування сім’ї забезпечує повноцінне функціонування держави.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?