Дипломна робота «Самосвідомість та самооцінка дітей дошкільного віку», 2013 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 31.03.2014 09:39 · від Мирослава · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 РОЗДІЛ І. Особливості розвитку самосвідомості і самооцінки в період дошкільного дитинства.6 1.1. Дошкільний вік як етап психічного розвитку людини.6 1.2. Генезис і структура самосвідомості та особливості самооцінки у дошкільному дитинстві. 13 1.3. Важливі аспекти виховного процесу для розвитку особистості дитини.23 РОЗДІЛ ІІ. Експериментальне дослідження розвитку самосвідомості і самооцінки у дітей дошкільного віку.29 2.1. Характеристика методів дослідження.29 2.2. Виклад та аналіз отриманих даних. 33 Висновки.41 Список використаної літератури.44 Додатки. 48

Висновок

Теоретичний аналіз наукових досліджень психології у галузі вивчення самосвідомості та самооцінки дітей дошкільного віку, згідно метою та завданнями нашої роботи, дозволив зробити наступні висновки. Дошкільний вік – етап психічного розвитку від 3 до 6 - 7 років. Виділяють три періоди: молодший дошкільний вік (3 - 4 роки), середній (4 - 5 років) і старший (5 - 7 років). У рамках провідної для цього віку – ігрової діяльності відбувається засвоєння основних прийомів предметної діяльності і норм соціального поводження. Суттєвим у формуванні особистості у цей період стає те, що мотиви і бажання дитини починають узгоджуватись один з одним, виділяються більш і менш значимі,за рахунок чого відбувається перехід від імпульсивного,ситуативного поводження до опосередкованого якимось правилом або зразком. Дошкільне дитинство є періодом первісного формування особистості, розвитку особистісних механізмів поводження, є періодом бурхливого росту самосвідомості, коли «Я» дитини відокремлюється від інших, протиставляється як близьким дорослим, так і одноліткам, починає формуватись така важлива для майбутньої навчальної діяльності якість, як самооцінка. Усвідомлення себе як індивіда приходить до дитини у віці біля 2 років. До 7 років дитина характеризує себе в основному із зовнішньої сторони, не відокремлюючи свій внутрішній світ від опису поводження. Самосвідомість що формується, коли досягає досить високого рівня, призводить до появи у дітей схильності до самоаналізу, до прийняття на себе відповідальності за те, що відбувається з ним і навколо них. Самосвідомість являє собою розуміння того, що дитина собою являє, якими якостями володіє,як ставляться до неї оточуючі і чим викликане таке ставлення до неї. Найбільш яскраво самосвідомість проявляється у самооцінці, у тому, як дитина оцінює свої досягнення і невдачі, свої якості і можливості. Самооцінка – це оцінка особистості самого себе, своїх можливостей, здібностей, якостей і місця серед інших людей. Самооцінка належить до фундаментальних утворень особистості,вона в значній мірі визначає її активність, ставлення до себе та інших людей. Функції самооцінки у психічному житті людини полягають в тому, що вона виступає внутрішньою умовою регуляції поведінки і діяльності людини. Завдяки включенню самооцінки у структуру мотиваційної діяльності особистість постійно співвідносить свої можливості, психічні ресурси з метою і засобами діяльності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?