Реферат «Соціально-економічна модель німеччини», 2012 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 26.03.2014 18:13 · від Володимир · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ I. Позиції країни у провідних світових рейтингах: 1.1. Місце країни за рейтингом «Global competitivness index» (Світовий економічний форум). 1.2. Місце країни за рейтингом «Doing business» (Світовий банк) 1.3. Місце країни за рейтингом «Human Development Index» (ООН) 1.4. Місце країни за рейтингом «Corruption Perceptions Index» (Transparency international). 1.5. Висновок. Розділ II. Позиції країни в економіці ЄС: 2.1. Порівняльний аналіз обсягу та динаміки ВВП країни із середнім по ЄС. 2.2. Аналіз ВВП на душу населення країни та у відсотках від середнього по ЄС. 2.3. Аналіз структури ВВП країни за секторами та субсекторами економічної діяльності. 2.4. Аналіз динаміки та структури експорту країни (в тому числі – частка всередині ЄС). 2.5. Аналіз динаміки та структури імпорту країни (в тому числі – частка всередині ЄС). 2.6. Розрахунок індексу Белли Баласси «Revealed Comparative Advantage» за основними статтями експорту та імпорту країни. 2.7. Аналіз міжнародної інвестиційної діяльності країни. 2.8. Аналіз структури, динаміки, причин виникнення і наслідків збільшення / зменшення зовнішньої заборгованості країни. 2.8. Аналіз показників зайнятості і безробіття та співставлення їх із середніми показниками по ЄС. 2.9. Аналіз темпів інфляції та співставлення із середнім показником по ЄС. 2.10. Аналіз дефіциту державного бюджету (у млн. євро та % від ВВП). 2.11. Висновок Розділ III. Розробка матриці SWOT-аналізу. Обґрунтування рекомендацій з вдосконалення стратегії економічного розвитку країни. 3.1. Аналіз внутрішніх сильних (strengths) і слабких (weaknesses) сторін економічної та соціальної моделей розвитку країни. 3.2. Аналіз зовнішніх можливостей (opportunities) та загроз (threats) для економічного та соціального розвитку країни. 3.3. Складання матриці SWOT-аналізу з обґрунтуванням рекомендацій щодо: 3.4. Висновок

Висновок

Висновки
Отже, Німеччина є успішною європейською країною з сприятливою ситуацією в економіці, з високим рівнем соцільного захисту громадян, вона має велику кількість сильних сторін та значний потенціал у майбутньому. Для країни характерне стабільне економічне зростання, незначні циклічні коливання, позитивне сальдо платіжного балансу, низький рівень інфляції, низький рівень безробіття. Проте економіка Німеччини має ряд важливих структурних проблем, це високі податки і соціальні страхові виплати, старіння нації, високі витрати на зарплати та пенсії, висока заборгованість держави в Єврозоні, недосконалість трудового законодавства, високі ціни на енергоресурси, тому велика їх частка імпортується, нестача робочої сили та низька зацікавленість молоді в технічних спеціальностях. Тому країні потрібно зробити коректування соціально-ринкового господарства, проводити структурну перебудову економіки, яка передбачає подальше стимулювання іноземних інвестицій, співпрацю з головними країнами-імортерами німецької продукції, розробки нових технологій, для підвищення конкурентоспроможності німецької продукції, регулювання міграційної політики.
Не дивлячись на деякі проблеми, в цілому економіка Німеччини залишається однією з найбільш ефективних в Європі та прикладом для всього світу.

Коментар модератора

27 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?