Курсова робота «Податкова система України та шляхи її вдосконалення», 2013 рік

З предмету Економіка · додано 26.03.2014 16:05 · від Silvija Dolhosh · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 1. Основи побудови та функціонування податкової системи України. 5 1.1. Етапи та особливості становлення податкової системи незалежної України. 5 1.2. Економічна сутність та функції податків, їх основні елементи. 8 1.3. Принципи побудови податкової системи. 11 2. Аналіз сучасного стану системи оподаткування в Україні. 15 2.1. Статистичний аналіз податкових надходжень до державного бюджету України. 15 2.2. Динаміка співвідношення прямих і непрямих податків. 18 2.3. Оцінка рівня податкового навантаження. 21 3. Сучасні проблеми податкової системи України та шляхи їх подолання. 26 3.1. Недоліки і проблеми функціонування податкової системи України. 26 3.2. Податковий Кодекс України як засіб реформування податкової системи. 29 3.3. Шляхи вирішення сучасних проблем податкової системи України. 33 Висновки. 37 Додатки. 40 Список використаних джерел. 46

Висновок

Отже, провівши ґрунтовний аналіз податкової системи України, проблем її функціонування та шляхів їх подолання можна зробити наступні висновки:
По-перше, податкова система – це сукупність податків і зборів, у побудові й методах обчислення яких втілюються певні принципи, прийняті в країні з метою реалізації функцій оподаткування.
До основних принципів оптимальної побудови та функціонування податкової системи можна віднести: стимулювання підприємницької діяльності й інвестиційної активності; обов’язковість; рівнозначність та пропорційність; рівність, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації; соціальна справедливість; стабільність; економічне обґрунтування; рівномірність сплати; економічна ефективність; гнучкість.
Податки виконують певні функції, серед яких основними є: фіскальна, розподільча, регулююча і контрольна.
По-друге, податки, на сьогоднішній день, домінують у системі доходів бюджету, що обумовлено їх сутністю як фіскальних інструментів держави. У середньому частка податкових надходжень становить три чверті доходів Зведеного бюджету. Серед податкових надходжень найбільшу питому вагу займають: ПДВ; податок на прибуток підприємств; податок на доходи фізичних осіб; акцизний збір.
Податки поділяють на прямі та непрямі. Прямі податки орієнтовані на обкладання доходів підприємництва чи населення, а непрямі – спрямовані на кінцеве споживання. Основним чинником, який визначає співвідношення між прямими та непрямими податками, є життєвий рівень основної маси населення. В Україні, де спостерігається низький рівень життя переважної частини громадян, у структурі податкових надходжень значну частку посідають саме непрямі податки.
Порівнюючи показник податкового навантаження України з іншими країнами з розвинутою ринковою економікою, ми побачили, що даний показник у нашій державі є середнім. Проте зниження податкового навантаження приведе до формування цілої низки позитивних зрушень в економічній і податковій сферах.
По-третє, сучасна податкова система характеризуються чималими проблемами, до основних з них відносять:
- нерівномірність і несправедливість розподілу податкового навантаження;
- перетворення податкової системи у чинник пригнічення економічного зростання та інвестиційної активності;
- подвійне оподаткування;
- Діяльність Міністерства фінансів, Державної податкової служби, Держмитслужби щодо реалізації державної податкової політики, збирання податків і зборів (обов’язкових платежів), їх акумуляції в державному та місцевих бюджетах є недостатньо узгодженою та ефективною внаслідок недосконалого правового регулювання їх взаємовідносин;
- нестабільність податкового законодавства;
- наявність економічно необґрунтованих розбіжностей між податковим і бухгалтерським обліком, що призводить до невідповідності сум податкових платежів реальному результату господарської діяльності підприємств;
- низький рівень податкової культури, широке розповсюдження схем мінімізації та ухилення від сплати податків і зборів, що негативно відображається на обсягах надходжень до бюджету та, як наслідок, на бюджетних видатках.
Також виділяють такі проблеми системного характеру у податковій системі: податкова заборгованість платників перед бюджетом та державними цільовими фондами; ухилення від сплати податків.
Основними напрямками реформи податкової системи в Україні повинні бути наступні: побудова стабільної, зрозумілої і цілісної податкової системи з метою визначення збалансованих підходів до фінансового перерозподілу в межах країни і обґрунтування норм оподаткування; розв’язання ряду проблем, пов’язаних зі стягненням податків і контролем за дотриманням податкового законодавства; зниження податкового тиску до теоретично допустимого рівня; забезпечення стабільності податкового законодавства; узгодженість усіх елементів в межах єдиного податково-правового простору (формування єдиної нормативно-правової бази оподаткування); уніфікація системи оподаткування, уникнення подвійного оподаткування з однієї і тієї ж бази оподаткування; надання гнучкості системі оподаткування, за допомогою ставок оподаткування стимулювати прогресивні і обмежувати негативні явища, що безпосередньо впливають на стан національної економіки; важливо посилювати, також, соціальну роль податків, забезпечити захист прав і законних інтересів платників податків у взаємозв’язку з податковими органами; запровадити заходи по податковому стимулюванню інвестиційного процесу і спрямування коштів підприємств на вдосконалення і розширення виробничої діяльності.
Реформування діючої системи оподаткування призведе до економічного зростання нашої країни, стимулюватиме розвиток малого і середнього бізнесу, сприятиме стабілізації матеріального виробництва, підвищенню його ефективності і покращенню задоволення державних та соціальних потреб.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?