Курсова робота «Формування цін та ціноутворення на сільськогосподарську продукцію», 2013 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 24.03.2014 10:12 · від Катерина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ і. 7 1.теоретичні та методичні основи ціноутворення на продукцію:апк 7 1.1. Ціна в ринковій економіці і характеристика її видів. 7 1.2. Особливості ціноутворення у системі АПК та види на сільськогосподарську продукцію 11 1.3. Паритет цін і механізм його забезпечення в ринковій економіці 13 Розділ іі. 17 2. Аналіз діяльності підприємства 17 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємств 17 2.2. Динаміка та структура цін на підприємстві, їх вплив на економічну ефективність виробничо-комерційної діяльності. 25 Розділ ііі. 33 3. Планування цін на продукцію підприємства 33 3.1. Методи визначення рівня ціни та його використання для аналізу виробничих і економічних параметрів діяльності підприємства. 33 3.2. Шляхи вдосконалення ціноутворення на підприємствах в умовах ринкової економіки. 51 Висновок та пропозиції 53 Список використаної літератури 55 Додатки 56

Висновок

Дана курсова робота на тему «Формування цін та ціноутворення на сільськогосподарську продукцію» складається на основі сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ПІЩАНЕ».
Ціна в умовах ринкової економіки є найпоширенішою економічною категорією. За допомогою ціни вимірюються економічні показники обсягів виробництва і споживання, основних та оборотних фондів тощо. Роль ціни за умов ринку різко відрізняється від її ролі при централізованому плануванні народного господарства.
Ціну встановлюють в залежно від ринкової кон’юктури та цін конкурентів на аналогічний товар, але цього не достатньо для встановлення ціни. Ми повинні ще розрахувати витрати, які були понесені на виробництво (утримання, годівлю) товару (худоби) і після цього розрахувати собівартість, яка буде основним механізмом для встановлення ціни. Щоб ціну зменшити потрібно знизити собівартість. Зниження собівартості продукції є важливою умовою економічної ефективності виробництва і забезпечення розширеного відтворення в сільському господарстві. Воно передбачає збільшення виробництва продукції рослинництва і зменшення затрат праці і виробничих ресурсів на її виробництво.
Головний шлях зниження собівартості продукції рослинництва - це підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Основні витрати по вирощуванню сільськогосподарських культур здійснюються незалежно від рівня врожайності і продуктивності.
Для зниження собівартості продукції рослинництва в ТОВ «ПІЩАНЕ» потрібно:
• впроваджувати прогресивні системи землеробства, науково-обґрунтовані сівозміни і передові технології виробництва;
• послідовна інтенсифікація виробництва шляхом раціональної хімізації і поліпшення родючості землі;
• впровадження у виробництво нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур. Дотримання всіх агротехнічних вимог;
• удосконалення галузевої структури підприємства з організацією на вимоги ринку, досягнення при цьому раціональної концентрації виробництва, що забезпечує краще використання ресурсів, більш швидке запровадження досягнень НТП і передової практики.
Ці та інші заходи вимагають збільшення виробничих витрат на 1 га сільськогосподарських культур, але одночасно сприяють зменшенню собівартості одиниці продукції.
Одним із шляхів підвищення ефективності виробництва зерна є впровадження високоякісних сортів. Економічно доведено, що підвищення врожайності сільськогосподарських культур на 50% забезпечується використанням добрив, на 25% - впровадження високоврожайних і перспективних сортів і гібридів, на 25% поліпшенням обробітку ґрунту.
Інтенсифікація зернового господарства неможлива без комплексної механізації виробництва зерна. Вона є основою для впровадження інтенсивних та індустріальних технологій вирощування, забезпечує зростання продуктивності праці при виробництві зерна. Забезпечення господарств надійною системою машин (тракторів, пристроїв та знарядь, комбайнів та інше) дає змогу якісно і в оптимальні агротехнічні строки виконувати всі види робіт, що сприяє підвищенню врожайності зернових і значно зменшує втрати зерна при збиранні врожаю.
Також важливим заходом по зниженню собівартості виробництва зерна - це підвищення організації трудового процесу.
Важливим резервом підвищення економічної ефективності зернового виробництва є поліпшення якості зерна, особливо за рахунок високоврожайних.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?