Курсова робота «Господарська діяльність», 2013 рік

З предмету Право · додано 10.03.2014 16:37 · від Єлизавета · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 РОЗДІЛ 1.Поняття господарської діяльності.6 РОЗДІЛ 2.Ознаки господарської діяльності.11 РОЗДІЛ 3.Класифікація господарської діяльності.18 3.1. Комерційна господарська діяльність(підприємництво).22 3.2. Некомерційна господарська діяльність.27 РОЗДІЛ 4.Принципи та основні засади здійснення господарської діяльності.32 Висновки.41 Список використаних джерел і літератури.43

Висновок

Підсумовуючи викладення основних положень щодо господарської діяльності, автор прийшов до ряду висновків. Господарська діяльність – це діяльність у сфері суспільного, переважно матеріального, виробництва щодо організації використання майна для виготовлення та реалізації продукції, виконання робіт чи надання послуг як товару, що здійснюється систематично, на професійних засадах, і в якій органічно поєднані приватні та публічні інтереси. Господарська діяльність відбувається в численних господарських відносинах, через зв’язки її суб’єктів між собою, а також з іншими учасниками сфери господарювання. Без взаємодії суб’єктів, без їх вступу в господарські відносини господарська діяльність неможлива.
Господарська діяльність являє собою складні ланцюжки господарських відносин між учасниками господарського життя. Незважаючи на таке переплетіння та взаємозумовленість, “господарська діяльність” і “господарські відносини” – терміни все-таки не тотожні. Обидва позначають акти фактичної поведінки суб’єктів, їх конкретні дії.
Але, в одних випадках (коли йдеться про господарську діяльність) підкреслюється внутрішній, самостійний аспект поведінки суб’єкта, в інших (щодо господарських відносин) – аспект “комунікативний”, який указує на зовнішні зв’язки суб’єкта, на зв’язаність суб’єктів у процесі здійснення господарської діяльності. В останньому випадку поняття господарських відносин розширюється, у відносини включаються відповідні “добавки”. Мається на увазі, що у відносинах, окрім господарюючих суб’єктів, беруть участь інші учасники (органи державної влади і місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, негосподарюючі організації – споживачі товарів, громадяни –засновники суб’єктів господарювання тощо).
Господарська діяльність здійснюється на певних засадах, що враховують, з одного боку, ринкову орієнтацію вітчизняної економіки і відповідно передбачають значну свободу для суб'єктів такої діяльності (насамперед, підприємців), а з іншого - соціальне спрямування господарської сфери, що зумовлює встановлення певних обмежень для суб'єктів господарювання з метою врахування публічних інтересів (суспільства, держави, територіальної громади/громад, типових приватних інтересів громадян та організацій) в дотриманні встановленого державою суспільного господарського порядку, що передбачає дотримання суб'єктами господарювання різноманітних вимог щодо
якості продукції, робіт, послуг, їх безпечності для життя і здоров'я споживачів;
екологічної безпеки виробництва; добросовісної поведінки у сфері економічної конкуренції; цивілізованого використання найманої праці (тобто з дотриманням вимог трудового законодавства) та інші.
Господарська діяльність здійснюється у загальній економічній сфері, а тому має суто економічні властивості. Останні неможливі без вартісної оцінки і взаємооцінки, еквівалентності обміну, відповідних обчислень і розрахунків. Це стосується як комерційної, так і некомерційної господарської діяльності. Отже, така ознака результатів господарської діяльності, як «цінова визначеність», присутня в абсолютній більшості випадків (у ринковій економіці - переважно за угодою сторін), хоча у некомерційній господарській діяльності можливе безкоштовне надання її результатів.
В формулюваннях принципів господарської діяльності знаходять свій відбиток відповідні положення Конституції України. Деякі ж формулювання, хоча напряму й не пов'язані з текстом конституційних положень, тим не менш відображають головний сенс (ідею) конституційної основи суспільного господарського порядку.
Отже, без господарської діяльності, як такої, неможливий розвиток суспільства на засадах ринкової економіки та конкуренції. Так чи інакше у своєму повсякденному чи професійному житті людина стикається з цим поняттям, воно пронизує існування людства на даному етапі розвитку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?