Курсова робота «Система юридичних наук і місце в ній теорії держави і права», 2005 рік

З предмету Право · додано 24.06.2007 14:32 · від alika · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Поняття та класифікація юридичних наук 2. Ознаки та структура юридичної науки 3. Об’єкт, предмет і функції юридичної науки 4. Методологія юридичної науки 5. Місце теорії держави і права в системі наукових наук Висновок Список використаної літератури

Висновок

Отже, юридична наука – це система знань про об'єктивні властивості права і держави в їх поняттєво-юридичному розумінні та вираженні, про загальні та окремі закономірності виникнення, розвитку та функціонування –держави і права в їх структурній багатоманітності.

Юриспруденція складається з цілого ряду наук. Їх можна поділити на наступні групи:

- Загальнотеоретичні та історичні науки – теорія держави і права, історія держави і права, історія політичних та правових вчень. Предметом їхнього дослідження є загальні і специфічні особливості виникнення, розвитку і функціонування держави і права, а також історичний процес розвитку держави і права та зародження і розвиток вчень про державу і право на різних історичних етапах розвитку людства.

- Галузеві юридичні науки. Предметом їхнього дослідження є закономірності правового регулювання певної сфери суспільних відносин.

- Міжгалузеві юридичні науки, що виникли з поєднання тих чи інших аспектів галузевих наук, наприклад природоохоронне право.

- Спеціальні юридичні науки (судова психологія, судова психіатрія, криміналістика тощо). Їхня специфіка полягає у тому, що вони виникли на стику юридичних і неюридичних наук. Завдання цих наук – використання досягнень інших наук у вирішенні правових проблем.

Можна виділити також прикладні юридичні науки та науки, які вивчають міжнародне та закордонне право.

Предмет юридичної науки – це об'єктивні властивості права і держави в їх поняттєво-юридичному розумінні та вираженні, загальні та окремі закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права в їх структурній багатоманітності.

Якщо предмет юридичної науки – це поняття права в усіх аспектах його теоретико-пізнавального прояву і вираження, то предмет кожної окремої юридичної науки – якийсь певний елемент юридичної дійсності.

Метод юриспруденції являє собою засіб юридичного пізнання, створення та організації юридичного знання. За допомогою юридичного методу предмет юриспруденції конкретизується і оформлюється у відповідну юридичну теорію (юридичну науку) як єдину систему знань про державу і право, висловлену в поняттях.

Основний метод юридичної науки – філософська діалектика (матеріалістична та ідеалістична).

Функції юридичної науки – основні напрямки розуміння і вираження юридичного знання:

– онтологічна (пізнавальна) – вивчення фундаментальних якостей матерії права, найзагальніших сутнісних явищ і процесів у державному житті, відкриття раніше невідомих закономірностей буття держави і права;

– евристична – пізнання нового в державно-правовому житті, відкриття раніше невідомих закономірностей буття держави і права;

– прогностична – передбачення розвитку державно-правових процесів;

– практично-організаційна – обслуговування практики;

– методологічна – дослідження і розробка засобів вивчення правової дійсності;

– ідеологічна – вплив на розвиток правової культури суспільства і людини;

– політична – допомога у формуванні державно-правової політики, роз'ясненні політичних і законодавчих рішень.

Теорія держави і права є:

– суспільною наукою, тому що вивчає такі суспільні явища, як держава і право;

– юридичною наукою, тому що вивчає лише державну і правову сторони громадського життя;

– загальнотеоретичною наукою, оскільки виявляє і пояснює загальні та основні закономірності розвитку держави і права.

Теорія держави і права виробляє головні принципи і поняття, які використовуються іншими юридичними науками. Вона також узагальнює здобутки інших юридичних наук і сприяє їхній тісній інтеграції.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення