Дипломна робота «Тактика слідчого огляду по справам про грабежі та розбої», 2006 рік

З предмету Право · додано 24.06.2007 14:22 · від alika · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Концептуальні положення криміналістичної тактики 1.1. Загальні поняття та ґенеза криміналістичної тактики 1.2. Завдання, джерела і засоби криміналістичної тактики 1.3. Психологічні основи слідчої тактики 1.4. Тактика провадження слідчих дій Розділ 2. Особливості тактики слідчого огляду 2.1. Основні поняття, завдання й принципи слідчого огляду 2.2. Тактичні прийоми огляду місця події 2.3. Фіксація ходу і результатів огляду місця події Розділ 3. Загальні аспекти тактики слідчого огляду по справам про грабежі і розбійні напади 3.1. Основні елементи криміналістичної характеристики грабежів і розбійних нападів 3.2. Типові слідчі ситуації та версії грабежів і розбоїв 3.3. Особливості тактики огляду місця події по справах про грабежі та розбійні напади 3.4. Робота зі слідами на місці події 3.5. Огляд одягу та огляд потерпілого й підозрюваного по справах про грабежі та розбійні напади Висновок Список використаної літератури

Висновок

Основу діяльності слідчих працівників, що забезпечує досягнення ефективних результатів у розкритті й розслідуванні окремих злочинів, у розшуку осіб, що вчинили злочин і т.ін., становлять тактичні прийоми, що утворюють у сукупності слідчу тактику. Якщо тактика взагалі – уміння оцінювати обстановку й відповідно до неї обирати лінію своєї поведінки, то слідчу тактику розглядають як систему наукових положень і розроблювальних на їхній основі практичних рекомендацій з організації, планування й здійснення слідчих дій, а також лінію поведінки слідчого.

Таким чином, слідча тактика проявляється у двох взаємозалежних формах: з одного боку - це система наукових рекомендацій зі здійснення слідчих заходів, з іншого боку - практична діяльність слідчого.

Тактика - це найбільш раціональна та ефективна організація проведення слідчих заходів. Вона як категорія динамічного плану, повинна бути гнучкою і рухливою, опиратися на науково обґрунтоване передбачення й покликана забезпечувати високу оперативну готовність органів внутрішніх справ і містити набір можливих варіантів дій при зміні умов та цілей рішення завдань розслідування злочинів.

Розглядаючи процес огляду місця події (ОМП), необхідно зазначити, що це, як правило, невідкладна слідча дія, спрямована на встановлення, дослідження й фіксацію обстановки місця події, слідів злочину, злочинця й інших фактичних даних, що дозволяють, у сукупності з іншими доказами, зробити висновок про механізм злочину, тобто утримування злочинної діяльності, й інших обставин розслідуваної події.

Місце події (МП) – це загальне поняття, що використовується для позначення місця, у якому відбулася криміналістично значима подія. Як більш точні назви практикуються: місце злочину, тобто місце в якому було скоєно злочинне діяння; місце виявлення, тобто місце в якому були знайдені предмети, пов'язані із криміналістично значимою подією; часто місце виявлення одночасно є місцем злочину. Інакше кажучи, під МП ро-зуміється не тільки те місце, де відбулася розслідувана подія, але й де здійснювалася його підготовка і де виявлені його наслідки. По одній справі може бути декілька місць події. Огляд кожного такого місця здійснюється в міру їхнього виявлення.

ОМП є одним з найперших слідчих дій, яким часто починається розслідування. Значення цієї слідчої дії визначається тим, що на МП, як правило, залишаються численні й різноманітні матеріальні наслідки злочину, у вигляді різних слідів та інших речових доказів, необхідних для розкриття злочину. Навіть у випадках, коли злочином не залишено матеріальних наслідків, характер місця, де воно скоєно, обстановка, іноді мають важливе значення для перевірки показань потерпілих, свідків, обвинувачуваних, для з'ясування сутності й послідовності тих дій, які мають відношення до злочину.

ОМП містить у собі наступні етапи: підготовка до огляду місця події (підготовчі дії до виїзду на місце події та підготовчі дії після прибуття на МП); про-ведення огляду місця події, фіксація його результатів (стадія загального огляду; стадія детального огляду; заключна стадія огляду).

Розрізняють первинний, повторний і додатковий огляди. Якщо огляд про-водиться вперше, його прийнято називати первинним (первісним). У необхідних випадках доводиться проводити додатковий і повторний огляди. Додатковий огляд проводиться тоді, коли при первинному огляді було щось упущено, недостатньо вивчено або виявлено якісь обставини, що вимагають додаткового огляду об'єкта. Повторний огляд проводиться у випадку, коли первинний огляд про-водився некваліфіковано, без використання техніко-криміналістичних засобів, при несприятливих умовах (при поганому освітленні, у погану погоду).

В даній робот було розглянуто тактику слідчого огляду по справах про грабежі і розбійні напади. Як висновок, необхідно зазначити, що предметом злочинного посягання грабежів і розбійних нападів найбільш часто є гроші, золоті вироби, коштовності, хутро, одяг, відео-, аудіоапаратура, комп'ютерна техніка й інші коштовні речі. Найчастіше грабежі і розбійні напади скоюють на відкритій місцевості, у під'їздах, на сходах, у приміщеннях організацій, на транспорті та у квартирах громадян.

Основними способами вчинення злочину даного виду є: скоєння злочину гру-пою осіб, із застосуванням мір для зміни своєї зовнішності, з використанням осіб, які викликають довіру (молодих жінок, неповнолітніх), з використанням стану алкогольного сп'яніння, із застосуванням насильства. Грабежі та розбійні напади на житлове приміщення відбуваються одним із двох способів проникнення (таємне проникнення або проникнення у квартиру під вигаданим або пригожим для мешканців приводом, чи за допомогою ставших незадовго до нападу довірчих відносин з потерпілим).

Для забезпечення успіху в розслідуванні, всі зусилля по виявленню й фіксації слідів повинні бути сконцентровані на первісному етапі розслідування. Саме первісний етап розслідування, посилена робота на цьому етапі, у більшості випадків, приносить «ключі» до успіху в розслідуванні.

Успіх огляду місця події по справах про грабежі та розбійні напади багато в чому залежить від того, наскільки широко й уміло застосовувалися науково-технічні засоби.

Планомірність або систематичність огляду місця події означає правильне визначення послідовності пізнавальних дій під час огляду. Цього можна досягти за умови, якщо до обстановки місця події підійти не як до випадкового скупчення окремих слідів і предметів, а як до взаємозалежної системи об'єктів, що закономірно відображає дії злочинця, його жертви й інших осіб.

Позитивні результати огляду місця події досягаються лише внаслідок напруженої, злагодженої та організованої роботи.

Об'єктивність огляду місця події - це необхідність виявляти ознаки об'єктів огляду з урахуванням будь-яких можливих суджень про сутність того, що відбулося, без переоцінки якої-небудь однієї версії.

Дослідження та відображення слідів і предметів повинне відбуватися поза залежністю від того, підтверджують або спростовують вони висунуту версію. Як би не здавалися найбільш імовірні ті або інші пояснення події, що виникли, не можна обмежувати огляд лише виявленням і фіксацією обставин, що підтверджують тільки це пояснення.

Усе, що може мати відношення до справи, потрібно виявити й зафіксувати, причому лише ті фактичні дані, які безпосередньо сприйняті слідчим, який проводить огляд місця події і понятими, або отримані в результаті використання спеціальних пізнань (без відбиття умовиводів слідчого або фахівця, що випливають із аналізу та синтезу цих даних).

Проведений огляд місця події можна вважати ефективним, якщо в підсумку досягнута запланована мета: виявлені речові докази, сліди, тобто добута вихідна інформація, для висування версій, отримані дані для організації розшуку злочинців, викраденого, установлення свідків.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали