Курсова робота «Проведення ландшафтного аналізу Київської області», 2011 рік

З предмету Екологія · додано 17.02.2014 00:32 · від Оксана · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.5 1. Теоретико-методологічні положення ландшафтознавства.7 1.1. Поняття про природно-територіальний комплекс.7 1.2. Особливості генетико-морфологічного та геосистемного підходів.9 1.3. Типологічні та регіональні одиниці районування.11 2. Аналіз ландшафтів та їх класифікація.14 2.1. Поняття географічного ландшафту та його морфологічної структури.14 2.2. Методи дослідження ландшафтних комплексів.19 2.3. Принципи, ознаки та основні категорії класифікації ландшафтів.27 3. Характеристика ландшафтів київської області.30 3.1. Обґрунтування положення Київського регіону по відношенню до одиниць фізико-географічного районування.30 3.2. Історичний нарис ландшафтів Київщини.32 3.3. Структурно-генетична класифікація ландшафтних комплексів.35 4. Природоохоронні аспекти вивчення київської області.40 4.1. Оцінка екологічної ситуації регіону.40 4.1.1. Формулювання основних екологічних проблем.40 4.1.2. Пропозиції та методи вирішення.44 4.2. Об’єкти природо-заповідного фонду загальнодержавного значення.46 Висновки.52 Перелік посилань.55

Висновок

Ландшафтознавство як науку можна віднести до тих дисциплін,розвиток яких має бурхливий характер і досить багатосторонній об’єкт вивчення, галузь знань уже з сформованою потужною науковою базою і з новими ідеями та проявами досліджень на сучасному етапі. Саме поняття “ландшафт” є багатозначним й вивчається багатьма гілками ландшафтознавства.
ПТК – головне поняття традиційного ландшафтознавства і являє собою просторово-часове поєднання географічних компонентів,обумовлених своїм розташуванням і які розвиваються, як єдине ціле. Головними рисами ПТК є їх єдність, диференціація, континуальність та дискретність. Виділяють два підходи до вивчення ландшафтних територіальних структур: генетико-морфологічний та геосистемний. Перший полягає у вивчення особливостей форм рельєфу, а також виникненні й розвитку їх компонентів; в основі другого підходу лежить існування різних ландшафтних структурних утворень, які потребують індивідуального детального розгляду.
Розрізняють типологічне та регіональне районування ландшафтних комплексів. Типологічне районування полягає у відокремленні таксономічних одиниць за типовими характеристиками, а регіональне основане на виділенні унікальних таксонів, які більше ніде не зустрічаються.
Особливість вивчення ландшафту полягає у його багатоманітному розумінні кожним суб’єктом, різноманітності образів. Морфологічними структурами ландшафту є: фація, урочище та місцевість, які є об’єктами більш глибокого і детального дослідження території, є одиницями картографування на топографічних картах.
Як і в будь-яких інших дослідженнях, при вивченні ландшафту використовують різноманітні методи: описовий, картографічний, математичний, геофізичний, геохімічний, комп’ютерних технологій. Все це сприяє кращому і глибокому засвоєнні об’єктів, вивченні їх проявів та властивостей.
Ландшафтних комплексів, як окремих індивідуальних одиниць дуже багато, що ускладнює загальний процес їх класифікації та систематизації. Головними принциповими підходами класифікації є хорична та типологічна характеристика, а головними таксономічними одиницями визначають: відділ, система, клас, підклас, група, тип, підтип,рід, підрід, вид, підвид. Така громіздка класифікація вже наперед свідчить про складності і суперечності у майбутніх дослідженнях.
Ландшафти Київської області досить різноманітні, так як мають тривалий історичний розвиток і різні природні умови формування. Київська область лежить в основі двох зон: мішаних лісів та лісостепу. Включає три ландшафтні краї (Поліський, Полісько-Придніпровський та Лівобережно-Дніпровський) та 6 областей, 21 район. Територія вкривалася давнім льодовиком, що став причиною формування водно-льодовикових та інших видів ландшафтів, а також була в центрі формування української держави (Київської Русі) і відрізняється тривалою історією інтенсивного освоєння, що є причиною значного поширення змінених ландшафтів. Найкращим способом вивчення історичної різноманітності ландшафтів є аналіз антропогенних культур, які панували в конкретний історичний час на даній території, займалися своєю специфічною діяльністю.
Структурно-генетична класифікація ландшафтів Київщини надзвичайно різноманітна, так як територія переважно рівнинна, на півдні області є частина Придніпровської височини і протікає велика водна артерія України – Дніпро з двома водосховищами (Київське та Канівське). Все це спричиняє формуванню надзвичайно різних видів ландшафтів і труднощі у класифікації.
Екологічна ситуація в регіоні досить напружена, так як знаходиться безліч промислових і сільськогосподарських об’єктів, що повинні забезпечувати у всьому необхідному столицю України. Тому насамперед необхідний суворий і чіткий контроль за екологічним станом довкілля в області, створення більшої кількості об’єктів природно-заповідного фонду.
Таким чином, ландшафти Київської області є досить яскравим і необхідним об’єктом подальшого дослідження. З подальшою зміною природних умов та антропогенною навантаженістю відбуватиметься і зміна природних комплексів, що свідчить про потребу постійного аналізу та вивчення в майбутньому.

Коментар модератора

є презентація

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?