Курсова робота «Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві», 2006 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 20.06.2007 10:20 · від nsokol · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні засади грошових коштів та їх формування на підприємстві Розділ 2. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ВАТ „Ямпільський консервний завод 2.1. Рух грошових в результаті операційної діяльності; 2.2. Рух грошових в результаті фінансової діяльності; 2.3. Рух грошових в результаті інвестиційної діяльності. 2.4. Чистий рух грошових коштів. Розділ 3. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві ВАТ „Ямпільський консервний завод” (розрахункова частина) Розділ 4. Шляхи вдосконалення руху грошових потоків ВАТ „Ямпільський консервний завод Розділ 5. Висновки Розділ 6. Список використаної літератури Додатки

Висновок

Благополучний фінансовий стан підприємства - це важлива умова його безперервного й ефективного функціонування. Для його досягнення необхідно забезпечити постійну платоспроможність суб'єкта, високу ліквідність його балансу, фінансову незалежність і високу результативність господарювання.

Для цього необхідно вивчати численні показники, які характеризують всі сторони діяльності підприємства (виробництво, його потенціал, організацію, реалізацію, фінансові операції, рух грошових потоків) для виявлення глибинних причин зміни фінансового становища. Застосування багатобічного комплексного аналізу фінансового стану підприємства створює реальні передумови для керування окремими показниками, і відповідно і для посилення їхнього впливу на поліпшення фінансового клімату.

Стійке фінансове становище підприємства залежить насамперед від поліпшення таких якісних показників, як продуктивність праці, рентабельність виробництва, фондовіддача, а також виконання плану по минулому. Раціональному розміщенню засобів підприємства сприяє гарна організація матеріально-технічного забезпечення виробництва, оперативна діяльність по прискоренню грошового обігу. У той же час фінансові утруднення підприємства, відсутність засобів для своєчасних розрахунків можуть вплинути на стабільність постачань, порушити ритм матеріально-технічного постачання. У зв'язку з цим підприємство може стати збитковим та неплатоспроможним. У цьому випадку підприємство повинне розробити стратегію виходу з кризи, яка у разі ефективної реалізації допоможе підприємству повернути собі фінансову стабільність та конкурентоспроможність.

Фінанси займають особливе місце в економічних відносинах. Їхня специфіка виявляється в тому, що вони завжди виступають у грошовій формі, мають розподільний характер і відбивають формування і використання різноманітних видів прибутків і нагромаджень суб'єктів господарської діяльності сфери матеріального виробництва, держави й учасників невиробничої сфери.

Фінанси підприємств, будучи частиною загальної системи фінансових відносин, відбивають процес утворення, розподілу і використання прибутків на підприємствах різноманітних галузей народного господарства і тісно пов'язані з підприємництвом, оскільки підприємство є формою підприємницької діяльності.

В ході курсової роботи ми детально розглянули рух грошових коштів на підприємстві ВАТ „Ямпільський консервний завод. Підводячи підсумок можна зробити такі висновки про фінансово-економічну діяльність підприємства: підприємство зазнає збитків від основної (операційної) діяльності і керівництву завода треба вжити багатьох заходів для того, щоб існувати та працювати надалі. Треба використовувати стратегії гнучкого реагування на зміну попиту і пропозиції на ринку фруктових, овочевих консервів та соків, тобто своєчасно збільшувати або оновлювати асортимент продукції; покращувати смакові характеристики продукції та впроваджувати технології, які продовжують термін зберігання продукції; розробляти системи швидкого збуту продукції, яка дозволить швидко отримувати “живі” гроші та одразу використати їх на розширене відтворення та розробку нових технологій; своєчасно замінювати старе та зношене устаткування та ін.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення