Курсова робота «Особливості фінансової діяльності Акціонерних товариств (ПАТ “Ніжинхліб”)», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 11.02.2014 22:49 · від FreeCluber · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти фінансової діяльності Акціонерних Товариств. 1.1. Сутність та призначення функціонування Акціонерних Товариств. 1.2. Джерела формування фінансових ресурсів. 1.3. Правове забезпечення фінансової діяльності Акціонерних Товариств. РОЗДІЛ 2. Аналіз фінансової діяльності ПАТ “Ніжинхліб”. 2.1. Фінансово-економічна характеристика ПАТ “Ніжинхліб”. 2.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз. 2.3. Аналіз фінансово-майнового стану ПАТ “Ніжинхліб”. РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення фінансової діяльності Акціонерних Товариств в Україні. Висновки Література

Висновок

Висновки
Досліджуючи фінансову діяльність акціонерних товариств бачимо, що має свої особливості. Специфіка його діяльності визначається особливостями формування статутного капіталу., так як згідно з вітчизняним законодавством розмір його не повинен бути меншим за суму еквівалентну 1250 мінімальним зарплатам. Виходячи на момент створення товариства. Для порівняння: у більшості країн ЄС мінімальний розмір статутного капіталу АТ встановлено на рівні 50 тис євро; у Швейцарії - 100 тис. франків. Акціонерами товариства визначаються фізичні та юридичні особи, які є власниками його акцій. Засновники АТ здійснюють свої внески у статутний капітал згідно із засновницьким договором.
Метою всіх господарських товариств є одержання прибутку. Після сплати податків та різних обов’язкових платежів залишається чистий прибуток в розпорядженні АТ, який розподіляється на основі рішення зборів товариства.
Особливо важливе значення в забезпеченні господарських товариств фінансовими ресурсами має формування статутного капіталу. Статутний капітал господарського товариства формується шляхом залучення ним фінансових ресурсів у вигляді грошових коштів або вкладень в майно, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, цінних паперів.
Для концентрації матеріальних та фінансових ресурсів створюються промислово-фінансові групи. Їх організаційна структура дозволяє вигідно поєднати виробничу і збутову діяльність, максимізувати прибутки за рахунок чіткої схеми розподілу сфер діяльності та відповідальності між учасниками, а також впорядкованої схеми грошових потоків в групі.
Ефективний фінансово-економічний механізм спільної діяльності учасників забезпечується збалансуванням взаємних інтересів учасників групи через механізм внутрішніх фінансово-кредитних відносин. Він включає вільне переміщення фінансових ресурсів в межах групи, механізм внутрішніх цін, удосконалення розрахункових відносин між учасниками і головним підприємством, вирішення проблеми неплатежів на основі впровадження вексельного обігу та взаємозаліків. Удосконалення системи управління інвестиційними проектами, пільгове кредитування галузей з повільним терміном обороту авансованого капіталу.
Під час аналізу оцінки фінансового стану підприємства ПАТ «Ніжинський хліб», були проведені аналіз фінансових результатів під-ва, горизонтальний аналіз балансу, вертикальний аналіз балансу, були розраховані основні показники ліквідності, була здійснена оцінка фінансової стійкості підприємства, проведений аналіз рентабельності під-ва, оцінка ділової активності під-ва на основі інформаційної бази. Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є дані балансу (Ф№1) та звіт про фінансові результати (Ф№2).
Якісна оцінка фінансового стану є важливою складовою фінансово-господарської діяльності підприємства, що відкриває перед ним багато можливостей удосконалення та покращення свого становища.
Підприємство може здійснювати комплекс заходів пов’язаних зі зменшенням так і зі збільшенням статутного фонду.
Але як і кожне нормальне підприємство, воно має і слабкі сторони на які слід звернути увагу, для покращення діяльності та збільшення прибутку, що є головною метою діяльності підприємства і всіх його складових частин.
Також щоб покращити становище підприємство може вдатися до таких заходів: реструктуризація активів, зменшення витрат, збільшення виручки від реалізації.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?