Курсова робота «Міжнародні економічні звязки України з країнами ЄС», 2013 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 09.02.2014 16:16 · від Лена · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Міжнародні економічні зв’язки: їх сутність та значення 6 2. Основні форми міжнародних економічних зв’язків країни та їх регіональні аспекти 11 3. Зовнішня торгівля України з країнами ЄС: сучасний стан експорту та імпорту за основними товарними групами 18 4. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародних економічних зв'язків.25 Список використаної літератури.34 Висновки 32 Додатки.37

Висновок

У системі зовнішньополітичних пріоритетів України особливе місце посідає співробітництво з ЄС. Європейський вибір України відкриває нові перспективи співробітництва з розвиненими країнами континенту, надає можливості економічного розвитку, зміцнення позицій України у світовій системі міжнародних відносин.
Міжнародні економічні зв’язки в сучасних умовах стають могутнім засобом прискорення науково-технічного розвитку та інтенсифікації економіки.
Місце міжнародної торгівлі в системі міжнародних економічних відносин визначається тим, що через неї реалізуються результати всіх форм світових господарських зв’язків – вивозу капіталу, виробничої кооперації, та тому, що розвиток міжнародної торгівлі товарами визначає динаміку міжнародного обміну послугами.
Однак, сучасний стан відносин України з Європейським Союзом наводить на серйозні роздуми.
Аналіз зв'язків України з основними зовнішньоторговельними партнерами в межах ЄС дав змогу виявити географічний розподіл торговельно-економічних зв'язків між Україною та ЄС. Основними торговельними партнерами серед країн ЄС для України є Німеччина, Франція, Італія, Великобританія та Нідерланди.
Україна переважно імпортує товари з ЄС, а експортує до Європейського Союзу значно менший обсяг товарів. Тому сальдо зовнішньоторговельних відносин України та держав ЄС у 2008-2012 роках від’ємне і протягом 2009-2012 років його від’ємне значення зростає, що негативно характеризує ефективність зовнішньоекономічної діяльності України на досліджуваному зовнішньому ринку.
Аналіз динаміки торговельних відносин України з ЄС показує, що структура експорту та імпорту між Україною та ЄС поки що свідчить про те, що Україна є лише «ринком збуту» для країн ЄС і знаходиться на так званій «сировинній голці». Тому необхідно змінювати це за рахунок розвитку наукоємних галузей промисловості, розвитку конкурентоздатних підприємств, що будуть спроможні експортувати вироблену в Україні продукцію.
Разом з тим, регіон ЄС є дуже важливим для нарощування економічного співробітництва в сфері торгівлі, адже він об’єднує високорозвинені країни світу, що спроможні купувати товари і послуги українського виробництва за світовими цінами.
Найголовнішою причиною, що стримує нині входження України у світове господарство як повноправного партнера є дуже низька конкурентоспроможність її продукції на міжнародних ринках.
Вдосконалення структури експорту-імпорту в Україні є вкрай необхідною мірою для підвищення ефективності функціонування української економіки. У цьому аспекті перспективним можна вважати дослідження розвитку торгівлі Україною продукцією її спеціалізації, насамперед, авіабудування, наукоємної високотехнологічної продукції, продукції ВПК, тобто міцних секторів галузевої структури господарства України.
Інтеграція України до спільного ринку ЄС може потенційно принести значні вигоди, і, без сумніву, це є важливим напрямком інтеграції України в довгостроковій перспективі. Досвід країн Центрально-Східної Європи свідчить, що таким чином можна досягти зростання ВВП на рівні 3-9%, який збільшиться завдяки зменшенню витрат, пов’язаних із проходженням митних процедур, а також такі вигоди переважно виникають завдяки зменшенню нетарифних бар’єрів.
Подальша інтеграція України в ЄС послужить чинником сприяння державній незалежності України; сприятиме безпеці і політичній стабільності; супроводитиме економічний розвиток і інтелектуальний прогрес; сприятиме відродженню європейської суті країни.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?