Дипломна робота «Управління грошовими потоками суб’єктів господарювання (ПрАТ «Аліко Україна»)», 2012 рік

З предмету Фінанси · додано 05.02.2014 23:31 · від Ростік · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Теоретчні аспекти управління грошовими потоками суб’єктів господарювання 6 1.1. Сутність грошових потоків та особливості їх формування суб’єктами господарювання 6 1.2. Управління грошовими потоками та його механізми 13 1.3. Показники ефективності управління грошовими потоками суб’єктів господарювання 19 Розділ іі. Оцінка управління грошовими потоками (на матеріалах пат «аліко україна» 29 2.1. Фінансово-економічна характеристика ПрАТ «Аліко Україна» 29 2.2. Аналіз грошових потоків ПрАТ «Аліко Україна» 34 2.3. Охорона праці на ПрАТ «Аліко Україна» 46 Розділ ііі. Напрямки покращення ефективності управління грошовими потоками пат «аліко україна» 54 3.1. Оцінка стратегії ефективності управління грошовими потоками 54 3.2. Оптимізація обсягів та структури грошових потоків 62 3.3. Заходи щодо удосконалення політики формування та використання грошових потоків ПАТ «АЛІКО Україна» 68 Висновки 75 Список використаних джерел: 78 Додатки 85

Висновок

Загальний аналіз фінансового стану і фінансових показників діяльності підприємства не дає відповіді на такі важливі питання, пов’язані з управлінням фінансових ресурсів, зокрема: чи принесла діяльність підприємства достатню кількість готівки для отримання прибутку, чи зазнало підприємство фінансових втрат і чи достатньо зобов’язань для їх погашення, куди і скільки коштів інвестовано за минулий рік, які види фінансових операцій здійснювались і яка їхня результативність.
Щоб відповісти на ці запитання, треба поглибити аналітичні дослідження, та скласти об’єктивні висновки про рух грошових коштів.
Грошовий потік ─ сукупність розподілених за часом надходжень і виплат грошових коштів, які генеровані його господарською діяльністю
Суть управління фінансовими потоками підприємства залежить від ефективного збалансування від’ємних та додатних грошових потоків. Їхнє співвідношення між собою має складатись таким чином, щоб у підприємства не знижувалась фінансова стійкість та був відсутнім надлишок ліквідності.
Механізм управління грошовими потоками підприємства включає: цілі і завдання управління; критерії управління - кількісний аспект цілей; фактори управління - елементи об'єкту та їх взаємозв'язки, які піддаються управлінському впливові, для досягнення поставлених цілей, принципи управління, специфіку і особливості управління, інструментарій управління, функції управління, а також, ресурси управління - матеріальні, фінансові ресурси, організаційний і соціальний потенціал. Він має ґрунтуватися на принципах системності, інтегрованості, достовірності, динамічності, відповідності цілям підприємства, досяжності, ефективності, багатоваріантності.
Нами було проаналізовано грошові потоки ПрАТ "Аліко Україна", компанії, яка пропонує широкий асортимент продуктів, включаючи страхування життя, страхування від нещасного випадку, страхування здоров’я, страхування позичальників, а також групове страхування, оскільки MetLife Alico є незмінним лідером національного ринку накопичувального страхування. Основними показниками, які це підтверджують є (станом на 31.12.12.):
 Активи 1 030 174,0 тис. грн.;
 Страхові резерви 809 842,0 тис. грн.;
 Інвестиційний дохід 82 081,0 тис. грн.;
Ще одним показником який засвідчує надійність компанії є чиста рентабельність активів, яка зросла від 0,77% у 2010 році до 15,68% у 2012 році.
Як показав коефіцієнтний аналіз грошових потоків, всі коефіцієнти показали зростаючу динаміку. Оскільки даний вид накопичень набуває все більшого розповсюдження в контексті проведення пенсійної реформи.
Діяльність будь-якої СК, незалежно від розмірів та структури, потребує окрім ефективної організації фінансово-економічної діяльності, забезпечення стратегічного управління грошовими потоками. Щодо позиції матриці, то стратегія управління грошовими потоками СК знаходиться у стадії «розвиток» (Табл. 3.1.).
Важливим кроком у стратегії ефективності управління грошовими потоками є оптимізація грошових потоків. В основі оптимізації руху грошових коштів підприємства становить забезпечення збалансованості обсягів додатного та від’ємного потоку. Для визначення оптимального залишку грошових коштів нами було використано оптимізаційну модель Міллера-Орра. Згідно проведених розрахунків оптимальний обсяг залишкуна поточному рахунку в 2011 році склав 2433,46 тис. грн., а в2012 році.
Ефективне управління грошовими потоками суб’єкта господарювання відіграє надзвичайно важливу роль для формування злагодженого фінансового стану підприємства.
Управління обсягами грошових потоків господарського суб’єкта має підбиратись під індивідуальні параметри кожного підприємства окремо, оскільки управлінські заходи мають враховувати специфіку фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства.
Для оцінки кругообігу фінансових ресурсів на основі експертних оцінок було запропоновано коефіцієнт ефективності управлінських рішень, щодо регулювання грошових потоків суб’єктів господарювання (формула 3.4.) та ефективності формування страхових резервів (формула 3. 8.). Суть першого коефіцієнта зводиться до того, що збільшення чистого грошового потоку має відбуватись більшими темпами ніж це відбувається з валовим вхідним грошовим потоком. Даний показник розглядає ефективність управлінських рішень з точки зору корисності для компанії. Другий запропонований нами показник показує яким чином відображається на обсягу страхових резервів обсяг зібраних страхових премій. Цей показник в більшій мірі корисний для зовнішніх користувачів. оскільки відображає результативність інвестиційної політики та рівень платоспроможності СК. Проаналізувавши дані показники спостерігається щорічне їхнє зростання. Цікавим є той факт, що коефіцієнт ефективності управління грошовими потоками зростає більшими темпами ніж коефіцієнт ефективності управління страховими резервами.
Запропоновані нами показники дають змогу оцінити ефективність управлінських рішень щодо регулювання грошового кругообігу, як для страховика так і для страхувальника. Економічна сутність даних показників проявляється в тому, що додатній приріст валового позитивного грошового потоку має провокувати більший приріст страхових резервів, і ще більший приріст чистого прибутку

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?