Дипломна робота «Дослідження взаємозв'язку типу темпераменту з мотивацією на здобуття знань», 2005 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 04.02.2014 13:43 · від Игорь · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 Розділ 1. Теоретичні засади дослідження. 5 1.1. Проблема мотивації в сучасній психології. 5 1.2. Темперамент як психофізіологічна характеристика індивіду. 19 1.3. Психологічна характеристика молодшого шкільного віку. 33 1.4. Особливості мотивації навчання молодших школярів. 46 Розділ 2. Емпіричні дані дослідження. 57 2.1. Організація та методи дослідження. 57 2.2. Дослідження темпераменту та мотивації навчання. 58 2.3. Рекомендації щодо наслідків дослідження. 73 Висновки. 77 Список літератури. 80 Додатки. 87

Висновок

Проблема мотивів і мотивації є однією з фундаментальних як у вітчизняній, так і в зарубіжній психології. Водночас вона визначається як далеко не однозначна, суперечлива і важка для розв'язання не тільки в загальній, а й у педагогічній психології, а також у дидактиці.
Аналіз наукової літератури з цієї проблеми переконує, що, оскільки рівень мотивації, вироблений в людини, впливає на процес здійснення діяльності, і навпаки – характер діяльності може істотно позначитися на її мотиваційній сфері, у педагогічному аспекті є важливим передусім визначити, яким чином через навчальну діяльність впливати на формування мотивації школярів. Інакше кажучи, досить актуальною є проблема пошуку засобів формування мотивації учіння школярів, які б розвивали в них уміння і бажання вчитися, забезпечували активність, цілеспрямованість, емоційність пізнавальних процесів.
У процесі дослідження ми проаналізували результати всіх методик і можимо зробити висновки: за нашою виборкою з 50-ти чоловік – флегматків 22 %, холериків 18 %, сангвініків 34 %, меланхоліків 26 %.
На підставі викладених особливостей було розроблено рекомендації батькам та педагогам, щодо організації навчального процесу з цими дітьми.
Ці дані дозволяли нам окреслити "портрети" школярів різного типу темпераменту з урахуванням особливості мотивації на здобуття знань:
У дітей флегматичного темпераменту тимчасові зв’язки утворюються повільніше внаслідок недостатньої рухливості кіркових процесів. Тому їм потрібно давати більше часу на засвоєння та опанування навчального матеріалу.
Але не дивлячись на це, згідно результатів дослідження рівень мотивації на здобуття знань у флегматиків перевищує середній рівень (за табл. 2.6.3. 55% мають середній рівень та за результатами табл. 2.6.5. – 72% дітей мають високий рівень). Тому незважаючи на уповільненість дій вони характеризуються ретельністю, старанністю та виконанністю. Їм властива висока мотивація до успіху (досягнення цілі), при цьому надії на успіх загалом скромні. Спрямований на досягнення віддалених цілей в отриманні унікальних, оригінальних результатів. Флегматики в більшій мірі відчувають велике задоволення від навчання, докладають значних зусиль у навчальному процесі і це призводить до більш високих результатів.
Діти холеричного типу темпераменту легко концентрують свою увагу на тому чи іншому об’єкті, але не можуть її швидко переключати, позаяк процеси гальмування в них уповільнені.
Вони мають середній рівень мотивації на здобуття знань (за результатами обох методик таблиць 2.6.3. та 2.6.5. – середній рівень мають 56% та 67% дітей). Холерики досягають високого результату швидко, але якщо яка-небудь діяльність для них не цікава, монотонна, також дуже швидко кидають цю діяльність. Вони дуже імпульсивні і хаотичні у діях, тому нудна, непродуктивна робота для них нестерпна і вони не справляються з нею, нервують, їм дуже важко її завершити. Тому вони середньо вмотивовані на здобуття знань, особливо коли їм набридає. Їх треба захопити цікавими справами і давати якісь доручення. Неврівноважені діти (який є холерик) потребують більше часу для утворення нового динамічного стереотипу – тому проти них не можна використовувати грубих, категоричних заборон, а спрямовувати на іншу діяльність поступово.
У дітей сангвінічного темпераменту легко утворюються та залишаються стійкими тимчасові звя’зки, вони легко засвоюють новий матеріал, майже "хапають на льоту".
За результатами дослідження 34% сангвініків мають високий рівень мотивації на здобуття знань (за результатами табл. 2.6.3. високий рівень показали – 70%, а за табл. 2.6.5 високий рівень мають 76% дітей). Вони прагнуть досягнення та поліпшення якості праці. Потреба в досягненні стимулює їх до творчості, оригінальному вирішенні завдання. Відчувають високу насолоду від навчання, докладають значних зусиль в навчальному процесі, це призводе до більш високих результатів. Але внаслідок того, що вони дуже рухливі і їхня увага відволікається від основної справи, до них слід застосовувати заходи в навчальному процесі, які б виховували посидючисть та зосередженість. Потрібно постійно підтримувати інтерес сангвініків до розпочатої справи, інакше вони почнуть нудьгувати, стануть млявими, або навпаки, шукатимуть сторонні збудники та розважатимуться.
Діти меланхолійного темпераменту потребують особливої уваги, внаслідок своєї вразливості та швидкої втомлюваності організму.
Згідно результатів дослідження вони мають середній рівень спрямованості на здобуття знань (за табл. 2.6.3. середній рівень показати 100%, за табл. 2.6.5. середній рівень мають 85%). Також меланхоліку властивий низький рівень досягнення успіху, тому у нього низьке прагнення до підвищення результату. Надають перевагу стандартним засобам досягнення мети. Їм необхідні спокійне, сприятливе оточення та продуманий режим впливу, який передбачає поступовий перехід від звичних умов життя до іншої діяльності та обставин. Для них властива велика тривожність, неконструктивне відношення до навчання. Вони як правило, вчаться не для того, щоб отримати задоволення від навчальних досягненнь, а скоріше за всього для того, щоб позбавитись від неприємностей, пов’язаних з неуспіхом.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?