Дипломна робота «Підготовка учнів основної школи до вибору профілю навчання в старших класах на прикладі технологічних профілів», 2009 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 03.02.2014 18:58 · від Milena · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Теоретичні основи підготовки учнів основної школи до вибору профілю навчання у старшій школі. 1. Стан підготовки учнів основної школи до вибору профілю навчання у старшій школі 8 1.2. Суть підготовки учнів основної школи до вибору профілю навчання у старшій школі. 14 1.3. Зміст підготовки учнів 8-9 класів до вибору технологічного профілю навчання у старших класах. 30 Розділ ІІ. Методичні основи підготовки учнів основної школи до вибору технологічного профілю навчання у старшій школі. 46 2.1. Методика проведення допрофільних проб у 8-9 класах у процесі трудового навчання. 46 2.2. Методика і організація експериментальної роботи. 54 2.3. Ефективність розробленої системи підготовки учнів основної школи до вибору профілю навчання у старших класах. 2.4. Методичні рекомендації для вчителів трудового навчання, щодо підготовки учнів 8-9 класів до вибору технологічного профілю навчання. Висновки 66 Список використаної літератури 68 Додатки 70

Висновок

Проаналізувавши методичну та наукову літературу; програму трудового навчання та програми професійних проб; передовий педагогічний досвід ми прийшли до висновку, що вибір профілю навчання є складним процесом і обумовлюється діями багатьох факторів, факторами суспільного впливу на мотиви вибору, тобто факторами, які впливають на формування ціннісних орієнтацій, факторами особистого характеру інтересами, нахилами здібностями і психофізіологічними якостями людей, рівнем їх загальноосвітньої і трудової підготовки, факторами, які пов'язані з потребами суспільства (ринку праці) в кадрах, і характером вимог професії і трудової діяльності до людини.
Розкривши соціально – економічні передумови підготовки учнів до вибору професії, ми побачили що головним чинником занепаду економіки України є неправильне реформування шкільної освіти. Це призводить до того, що учні в школах отримують мінімум знань про професії їх класифікації. Все це зумовлено скороченням кількості годин трудового навчання, так наприклад раніше на заняттях трудового навчання по часу, за два роки (8 – 9 класи) можна було провести 16 професійних проб за різними напрямками. То на даний час лише 6.
Аналізуючи психолого – педагогічні засади розробки змісту допрофільних проб для учнів 8 – 9 класів загальноосвітньої школи, ми визначили, що вони передбачають необхідність створення умов для перевірки підлітками можливостей саморегуляції в різних видах професійної діяльності. Для забезпечення даного процесу ми визначили, що важливо особливу увагу надавати індивідуальній роботі з учнями, необхідно кожному знайти відповідне заняття, яке максимально відповідає його особистим якостям і можливостям. Нами було доведено, що найкраще це реалізується, в допрофільних пробах. Адже вони для учнів 8 – 9 класів виступають дієвим елементом трудової підготовки і засобом професійного самовизначення старших підлітків.
На основі всього вищесказаного нами було обґрунтовано та розроблено зміст допрофільних проб для учнів 8 – 9 класів, що повинен реалізовуватись за принципами політехнізму – диференціації навчання і індивідуального підходу до учнів та містити в собі практичну і профорієнтаційну спрямованість і будуватися на основі дидактичних принципів трудового навчання. Спираючись на них було розроблено програму професійної проби з металообробки (див. Додаток №1). Дана програма допрофільної проби передбачає вступ, де закладено ознайомлення з цією професійною діяльністю, психодіагностику професійно важливих якостей, диференційовану підготовку до виконання проб (навчальна частина) і їх. практичне виконання (практичний етап проби).
До розробленого змісту допрофільних проб ми підібрали найдоцільніші форми і методи, для того щоб якомога краще проби реалізувати в процесі навчання. Все це дало змогу нам розробити методику проведення проб для учнів 8 – 9 класів.
Шляхом проведення експерименту ми побачили, що методика себе зарекомендувала непогано. Адже результати різняться між собою майже одним балом, оскільки контрольний клас (група) набрала загальну кількість балів рівну 3,4. А експериментальний 4, 5.
Таким чином можна сказати, що всі поставлені перед нами завдання на початку роботи, ми виконали, адже дослідження підтвердило навіть висунуті положення гіпотези дослідження, показало доцільність і доступність розробленого нами змісту і методики проведення професійних проб у 8 – 9 класах.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?