Дипломна робота «Естетичне виховання учнів основної школи у процесі трудової підготовки», 2009 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 03.02.2014 18:49 · від Milena · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 Розділ 1. Соціально-педагогічні умови морально-естетичного виховання учнів основної школи засобами мистецтва 11 1.1. Роль естетичного виховання в суспільстві 11 1.2. Естетичне виховання учнів основної школи. 19 1.3. Роль уроків трудового навчання в процесі естетичного виховання учнів основної школи 23 1.4. Аналіз сучасного стану морально-естетичного виховання учнів основної школи 29 Висновки до І розділу 42 Розділ 2. Практичне використання уроків трудового навчання як засобу естетичного виховання 45 2.1. Теоретичні засади проблеми реалізації теми „Українська народна вишивка” на заняттях трудового навчання в основній школі 45 2.2. Розробка методики естетичне виховання школярів на уроках трудового навчання під час вивчення теми «Українська народна вишивка» 57 2.3. Результати педагогічного дослідження 72 Висновки до ІІ розділу 84 Висновки 85 Література 88 Додатки 95

Висновок

У процесі дослідження встановлено, що позитивних результатів естетичного виховання учнів страшої ланки ЗОШ під час вивчення теми «Українська народна вишивка» на уроках трудового навчання можна досягти у випадку поєднання наступних факторів: уведення культурологічних відомостей національного спрямування безпосередньо викладачем у структуру знань з української народної вишивки; орієнтація дітей на самостійне вивчення культури та побуту українського народу.
Розробляючи нашу методику, ми виходили з того, що психологічний вплив декоративно-ужиткового мистецтва, зокрема народної вишивки, на свідомість як учнів (П.Ігнатенко, О.Кравець, Н.Кузан, В.Мусієнко, С.Павх, Р.Скульський, Т.Тхоржевська, С.Чебоненко), так і студентів (В.Наулко, Л.Оршанський, В.Сидоренко, М.Стельмахович, Є.Сявавко, Д.Тхоржевський), має велике значення й може бути використаний для формування естетичних смаків і національної самосвідомості старшокласників.
Для вирішення поставлених завдань нами визначено наступні шляхи впливу на морально-естетичний розвиток старшокласників: отримання відповідної історико-культурної інформації безпосередньо від викладача на заняттях з української народної вишивки; залучення учнів до науково-дослідної діяльності та факультативних занять з інших видів декоративно-ужиткового мистецтва (бісерного рукоділля, ткацтва, писанкарства, розпису тканин тощо), народознавства; орієнтація на самостійне вивчення певних періодів історії, біографій визначних українських діячів, зокрема істориків та етнографів, які зробили вагомий внесок у дослідження та розвиток народної вишивки; орієнтація на відродження та популяризацію народних свят, обрядів, елементів етнокультури.
1. Як результат матеріальної й духовної культур багатьох поколінь, вишивка охоплює широку сферу знань, естетичних смаків, поглядів, звичаїв та обрядів українського народу. Через складну систему орнаменту й кольористики вишивка передає в закодованому вигляді важливі аспекти світосприймання українського народу.
2. Розбудова системи освіти, її докорінне реформування мають стати основою відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу, росту його національної самосвідомості, що в значній мірі залежить від відповідної системи навчання й виховання дітей та молоді, а саме через народне декоративно-ужиткове мистецтво, зокрема, українську народну вишивку.
3. Проблема учнів в процесі вивчення теми «Українська народна вишивка» повністю не розв’язана й залишається актуальною як у педагогічній теорії, так і в шкільній практиці. Навчальний план із підготовки включає ряд етапів, серед яких є блок підготовки з обробки текстильних матеріалів і, зокрема, з української народної вишивки. Саме цей блок є найменш дослідженим.
4. Як показало наше дослідження, подолання цієї проблеми можливе за умови забезпечення навчального процесу відповідним науково обґрунтованим дидактичним комплексом, який би, враховуючи педагогічно конкретизовану мету й науково обґрунтований зміст навчання та національні особливості української народної вишивки, методично забезпечував вивчення української народної вишивки, сприяв формуванню національної самосвідомості учнів під впливом занять з української народної вишивки як одного з видів декоративно-ужиткового мистецтва.
5. Удосконалення методики викладання української народної вишивки можливе за умови ефективного управління розвитком спеціальних здібностей школярів в процесі вивчення курсу, що полягає в діагностуванні початкового рівня й плануванні основних етапів розвитку спеціальних здібностей; формуванні уяви про систему спеціальних здібностей до їх майбутньої діяльності, при проведенні занять з української народної вишивки та забезпеченні їх мотивації й корекції; формуванні пізнавальної активності, а також спрямуванні діяльності учнів на розвиток функціональних та операційних механізмів спеціальних здібностей.
6. Навчальний курс “Українська народна вишивка”, який опановують діти в навчальних закладах освіти України, має значні потенційні можливості щодо формування особистості, зокрема національної самосвідомості й естетичного виховання, якими слід неодмінно скористатися при проведенні уроків з трудового навчання.
7. Виконана робота не вичерпує всіх аспектів проблеми методики викладання спеціальних дисциплін і потребує подальшого теоретико-експериментального дослідження.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?