Звіт з практики «Звіт з комплексної практики з фаху в Старокостянтинівському відділенні Хмельницької філії ПАТ "Укрінбанк"», 2013 рік

З предмету Банківська справа · додано 03.02.2014 14:00 · від Світлана · Додати в закладки
15 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Історія створення, становлення та розвитку банку 6 1.1. Засновники банку 6 1.2. Реєстрація банку та ліцензування його діяльності 7 1.3. Основні етапи становлення і розвитку та їх характеристика 9 Розділ 2. Організаційна структура банку 12 2.1. Форма та мета створення 12 2.2. Місія банку та його структура 13 Розділ 3. Організаційно-правова база функціонування банку 16 3.1. Основні закони та нормативно-інструктивні документи 16 3.2. Ліцензії та письмові дозволи банку щодо здійснення банківських операцій 16 Розділ 4. Роль та місце банку на ринку фінансових послуг 20 4.1. Рейтинг банку 20 4.2. Пріоритетні напрямки банківської діяльності 20 4.3. Спеціалізація 21 4.4. Процентна політика банку 22 4.5. Тарифна політика банку 26 4.6. Інформація про існуючих та потенційних конкурентів 31 Розділ 5. Діяльність банку на ринку фінансових послуг 33 5.1. Характеристика операцій та послуг, які надає банк 33 5.2. Нові банківські продукти та послуги банку 35 5.3. Стратегія розвитку банку 37 Розділ 6. Економічні показники фінансово-господарської діяльності банку 38 6.1. Баланс банку за 2010-2011 звітні роки 38 6.2. Звіт про фінансові результати діяльності банку та динаміка зміни основних економічних показників за 2010-2011звітні роки 44 Розділ 7. Особливості діяльності старокостянтинівського відділення укрінбанку 48 Розділ 8. Пропозиції щодо вдосконалення діяльності банку 52 Висновки 54-55 Список використаних джерел 56-59 Додатки 60-68

Висновок

В результаті проходження практики в Старокостянтинівському відділені «Укрінбанку» можна зробити наступні висновки. Діяльність комерційного банку являє собою залучення грошових коштів і надання їх в позику, або інвестування по більш високих процентних ставках. Банк виступає посередником між тими, хто має тимчасово вільні кошти і тими, для кого вони необхідні. Метою та рушійним мотивом здійснення такого посередництва є отримання банківського прибутку.
Важливо відмітити, що під час проходження комплексної практики я детально ознайомилась з даною установою, методами і формами організації управління, показниками, що характеризують її діяльність. Крім того, важливим етапом проходження практики в Старокостянтинівському відділені «Укрінбанку» є ознайомлення з нормативними і законодавчими актами, що регулюють діяльність банку, серед яких Конституція України, Закони України “Про банки і банківську діяльність”, “Про акціонерні товариства”, інші закони та нормативно-правові акти України, міжнародні договора, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та Статутом.
Головною метою управління фінансово-кредитною діяльністю в «Укрінбанку» є забезпечення максимізації прибутку власників банку в поточному та перспективному періоді, раціональне використання ресурсів для створення ринкової вартості, здатної покрити всі витрати, пов’язані з використанням ресурсів, і забезпечити прийнятний рівень доходів на умовах, адекватних ризику вкладників капіталу.
Аналіз фінансово-кредитної діяльності «Укрінбанку» дозволив зробити висновок, що «Укрінбанку» є одим з перспективних та найстаріших комерційних банків в Україні.
В умовах постійно зростаючої конкуренції на фінансовому ринку підсумки діяльності «Укрінбанку» свідчать про те, що банк володіє значним економічним потенціалом та спроможний зміцнити свої позиції на ринку банківських послуг. Управління ризиками «Укрінбанку» здійснюється через організаційну структуру. В процесі управління ризиками задіяні Спостережна Рада, Правління, Управління внутрішнього аудиту та спеціалізований підрозділ – Департамент ризик-менеджменту. Правління Банку є відповідальним за функціонування системи внутрішнього контролю та управління ризиками.
Для підвищення ефективності фінансово-кредитної діяльності «Укрінбанку» пропонуються наступні заходи: - вдосконалення ціноутворення на відсоткові продукти банку; - оптимізація внутрішньобанківського управління центрами прибутку; - стимулювання збуту банківських продуктів. В процесі ціноутворення на відсоткові продукти банку необхідно звертати увагу на пріоритетність використання різних видів пасивів у формуванні окремих активних послуг банку відповідно до їх терміновості і ліквідності. Знаючи, за рахунок, яких джерел засобів, і в якому об’ємі сформована кожна стаття активу, можна на підставі вартості кожного виду ресурсів визначити процентну складову витрат по кожному виду вкладень. Впровадження внутрішньобанківського управління центрами прибутку дозволить керівництву банку точніше планувати проведення конкретних активних і пасивних операцій, обґрунтовано змінювати структуру активів та ефективніше організувати роботу структурних підрозділів.
Структурний аналіз показників прибутковості підрозділів банку дає змогу зробити висновки щодо причин ускладнення у сфері банківських доходів та виявити проблемні аспекти діяльності, які потребують підвищеної уваги.
Необхідністю сьогодення є стимулювання збуту банківських продуктів. Банк зацікавлений у створенні і підтримці сприятливого іміджу своїх продуктів в очах реальних і потенційних клієнтів, контактних аудиторій. До засобів стимулювання споживачів банківських продуктів можна віднести персональний продаж, зразки (тобто можливість користування даною послугою протягом якого-небудь часу безкоштовно), знижки постійним клієнтам, демонстрації банківських продуктів (проведення семінарів і презентацій), лотереї серед клієнтів банку. Високі професійні та комунікаційні якості співробітників банку є фактором успіху на ринку, тому українські банки мають приділяти багато уваги саме мотивації та психологічній підготовці банківських службовців, бо лише від них в кінцевому рахунку залежить те, чи скористається потенційний клієнт послугами банку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 15 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?