Курсова робота «Роль праці у розвитку людини і суспільства», 2012 рік

З предмету Економіка праці · додано 27.01.2014 21:21 · від Инна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. Розділ І. Теоретичні підходи до визначення праці та її особливостей 1.1. Сутність процесу праці. 1.2. Соціально-економічна сутність праці та її функції. Розділ ІІ. Сучасні тенденції процесів праці у суспільстві 2.1. Інтелектуалізація праці – визначальна ознака постіндустріального суспільства. 2.2Сучасний профіль українського ринку праці. Розділ ІІІ. Шляхи та напрямки удосконалення праці на вітчизняних підприємствах 3.1. Методичні аспекти залучення працівників до вдосконалення трудових процесів. 3.2. Удосконалення процесу мотивації праці на сучасних підприємствах Висновок. Список використаної літератури.

Висновок

Особливості праці як об'єкта дослідження і вивчення полягають у тому, що праця розглядається з декількох позицій: по-перше, праця – це доцільна діяльність людей по створенню благ і послуг, вона повинна бути ефективна, раціональна, економічно організована; по-друге, праця є основною умовою життєдіяльності не тільки окремого індивіда, але й суспільства в цілому; по-третє, праця не може розглядатися як товар, тому що товаром є не вона сама, а послуга праці; і, нарешті, у процесі праці формується система трудових відносин, що є основою суспільних відносин на рівні народного господарства, регіону, фірми й окремого індивіда.
Враховуючи сучасні тенденції змін у сфері праці, а саме підвищення ролі інноваційної та творчої праці, варто зазначити про те, що в процесі здійснення трудової діяльності інноваційного та творчого характеру задоволення первинних матеріальних потреб відходить на друге місце, а на перший план виходить задоволення саме духовних потреб. Адже в процесі виконання завдань творчого характеру, людина має можливість до самореалізації, самовираження та, що також є дуже важливим, самовдосконалення та розвитку.
На сьогоднішній день не можна оминути увагою проблему взаємозв’язку особи та суспільства. При цьому праця відіграє дуже важливу роль, адже саме в процесі праці люди утворюють певні групи, об’єднуються в колективи для досягнення мети в своїй діяльності. І саме ці групи, спільноти формують соціальну структуру суспільства. Якщо ж це суспільство утворюють люди, тобто працівники, котрі в процесі трудової діяльності мають можливість до самореалізції, самовираження, самовдосконалення, то це призводить до розвитку суспільства в цілому, що прияє збільшенню міри свободи людини, розширенню можливостей для вільного розвитку її індивідуальності та соціальної справедливості.

Коментар модератора

21 стор

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?