Дипломна робота «Розробка та обґрунтування нового туристичного продукту як один із шляхів удосконалення сфери ділового туризму України», 2013 рік

З предмету Туризм · додано 24.01.2014 19:56 · від Lub · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Теоритичні основи становлення та Розвитку ділового туризму. 6 1.1. Передумови розвитку ділового туризму у світі.6 1.2. Сутність та особливості ділового туризму. 14 1.3. Видова класифікація ділового туризму.21 Висновки до розділу 1.25 Розділ 2. Аналіз ринку ділового туризму в Україні та закордоном.27 2.1. Аналіз cучасного стану ринку ділового туризму закордоном.27 2.2. Аналіз стану ринку ділового туризму в Україні.31 2.3. Переваги та недоліки сучасного стану та розвитку ділового туризму в Україні.45 Висновки до розділу 2.51 Розділ 3. Розробка нового туристичного продукту Інсентив-туру «разом до пригод» («together for Adventures»).53 3.1. Обґрунтування ідеї нового туру та розробка його маршруту.53 3.2. Програма туру «Разом до пригод» з коротким описом об’єктів показу та характеристикою групових заходів.57 3.3. Калькуляція витрат та засоби просування турпродукту. Характеристика туристичних формальностей України.68 Висновки до розділу 3.78 Висновки.80 Список використаних джерел.85 Додатки. 90

Висновок

У результаті виконаної роботи була досягнута мета, яка полягала у розробці та обґрунтуванні нового маршруту по Україні у сфері ділового туризму.
Для досягнення поставленої мети у ході дослідження висувались наступні завдання:
- встановити передумови становлення та сутність ділового туризму;
- вивчити видову класифікацію туризму у сфері бізнесу;
- проаналізувати сучасну сферу ділового туризму у світі;
- з’ясувати стан ринку ділового туризму в України, виділити його позитивні та негативні сторони;
- розробити новий туристичний маршрут.
Об’єктом дослідження в дипломній роботі була сфера ділового туризму як соціокультурне явище сучасного суспільства. Предметом дослідження були особливості розробки та реалізації нового туристичного маршруту в галузі ділового туризму.
Було вивчено передумови виникнення та сутність ділового туризму.
Діловий туризм – це вид туризму, який включає індивідуальні та групові, ділові поїздки керівників і співробітників, участь у заходах, організованих промисловими і торговими корпораціями, участь у з'їздах, конференціях, семінарах, що влаштовуються політичними, економічними, науковими, культурними, релігійними та іншими організаціями, відвідування торгово-промислових виставок і ярмарків і участі в їх роботі, заохочувальні поїздки для співробітників і клієнтів (інсентив-тури). Зазвичай робоча складова подорожі поєднується з різноманітною екскурсійною та культурною програмою.
Вирішуючи завдання вивчення видової класифікації туризму, було з’ясовано, що існує відповідна специфіка в різновидах турів. Найпопулярніші види ділового туризму – це індивідуальні ділові поїздки з професіональною метою, участь в конференціях та семінарах, подорожі на конгреси, ярмарково-виставковий туризм та інсентив-тури. В ході дослідження особливо було звернуто увагу на інсентив-туризм ( від англ. «inсentive»-«стимул»). Інсентив-туризм - це вид туристичних послуг, який використовується компаніями для заохочення та нагороди своїх працівників, а також для створення сприятливого психологічного клімату в організації.
Виконуючи завдання аналізу стану ринку ділового туризму в світі,було вибрано 14 туристичних фірм з 10 зарубіжних країн. Було виявлено, що світовий ринок ділового туризму досить широкий та різноманітний. Практично в кожній економічно розвиненій країні функціонують компанії, які пропонують послуги у сфері ділового туризму. Зазвичай набір послуг ідентичний : організація участі в виставках та конференціях, проведення переговорів та семінарів, розробка інсентив-турів, проведення корпоративних ігор та тренінгів. Особливості організації та території, залученої в наданні туристичних послуг, відрізняються у кожної країни.
З’ясовуючи стан ринку ділового туризму в України, було відмічено деякі характерні особливості. По-перше, було встановлено, що найпопулярнішою послугою, яка існує на ринку ділового туризму, є організація інсентив-турів. Вона становить 47 % від загального ринку послуг. Також користується попитом організація ділових поїздок, яка становить 35% від загального ринку. Невеликою популярністю користуються конгрес-тури – 12%, а також недостатньо поширений супровід іноземних гостей, який становить лише 6% від загального об’єму ринку.
Було виділено переваги та недоліки сучасного стану ділового туризму в Україні. Особливістю сучасного ділового туризму є стійке зростання попиту на комбіновані програми, що поєднують дні роботи, під час яких проходять ділові переговори, встановлення контактів, придбання або продаж продукції, пошук нових технологій або обладнання,і дні відпочинку: екскурсії, активний відпочинок, розважальні програми, культурні заходи.
Слід зазначити, що в останні роки в Україні стрімко розвиваються нові різновиди ділового туризму. Так, інсентив-туризм характеризується появою великої кількості різноманітних бізнес-тренінгів, які спрямовані на професійну рекреацію і розкриття індивідуальних ділових якостей і здібностей. Водночас, інсентив-туризм пропонує принципово нові релаксаційні методики відпочинку, спрямовані на швидке та ефективне відновлення сил, витрачених у процесі трудової діяльності. Сучасні інформаційні технології та системи зв'язку мають неоднозначний вплив в різних секторах індустрії ділового туризму. У секторі інсентив-подорожей вони використовуються професійними організаторами, менеджерами та постачальниками послуг, які за допомогою веб-сайтів та електронної пошти налагоджують зв'язок з клієнтами Позитивний вплив на розвиток сфери ділового туризму надає Асоціація ділового туризму України «BTA Ukraine». Туристичні об'єднання і організації створюються для сприяння розвитку туризму, обміну контактами між підприємствами туристичної галузі, спільних розробок туристичної політики та активного лобіювання своїх інтересів, проведення маркетингових досліджень та просування туристичного продукту.
Незважаючи на те, що прогнози розвитку ділового туризму в Україні в цілому позитивні, залишається ряд невирішених проблем, що перешкоджають його розвитку: відсутність необхідної статистичної інформації про розвиток ділового туризму, відсутність послідовної державної політики у сфері ділового туризму в Україні, нерозвинена інфраструктура ділового туризму. Також негативним моментом є нерівномірний розподіл ділових туристів по території України. В основному в Україні напрямок ділового туризму розвивається у великих містах, особливо Києві, Харкові, Донецьку і Дніпропетровську. Головною причиною є розвиток інфраструктури в містах, які приймали чемпіонат Європи з футболу в 2012р. На жаль, в Україні відсутня ефективна маркетингова політика для просування ділового туризму на ринку.
Для виявлення потреби в новому турпродукті та для визначення його найважливіших характеристик було проведено аналіз ринку потенційних споживачів. Було розроблено анкету «Україна. Бізнес чи відпочинок». Опитування проходило серед іноземних громадян з країн колишнього СРСР: Російської федерації, Білорусі, Грузії, Болгарії, Молдови, а також серед туристів з країн Європи, подорожуючих по Україні з різною метою. Дослідження показало, що найчастіше Україну відвідують громадяни країн ближнього зарубіжжя: Російської Федерації, Білорусії, Польщі. Значний відсоток відвідувачів прибувають до України саме з діловою метою, так як за останні роки значно зросла кількість міжнародних компаній і закордонних представництв на території нашої держави. Дослідження показало, що Україна сприймається іноземцями як перспективна країна для бізнесу та для відпочинку. Найпопулярнішими туристичними центрами були названі найвідоміші українські курорти – Одеса, Кримське узбережжя, Прикарпаття та Закарпаття, а також відомі своєю історико-культурною спадщиною міста та села: Київ, Львів, Чернівці, Сорочинці.
На основі проаналізованої інформації про ринок послуг в сфері ділового туризму та після обробки результатів анкетування було вирішено розробити інсентив-тур «Разом до пригод» (Together for adventures»). Туристичний маршрут проходить територією Криму, який є визнаним українським туристичним центром.
Загалом, головна мета роботи, яка полягала в розробці нового туристичного маршруту, була досягнута. Всі поставлені завдання були виконані.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?