Дипломна робота «Правове регулювання матеріальної відповідальності за трудовим законодавством», 2013 рік

З предмету Право · додано 21.01.2014 22:03 · від Ярослав · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Характеристика матеріальної відповідальності в трудовому законодавстві.7 1.1. Поняття матеріальної відповідальності за трудовим правом та її відмінність від цивільно-правової(майнової) відповідальності.7 1.2. Правове регулювання матеріальної відповідальності. Особливості правового регулювання матеріальної відповідальності у порівнянні з іншими видами юридичної відповідальності.14 1.3. Підстави та умови матеріальної відповідальності.22 Розділ 2. Види матеріальної відповідальності.27 2.1. Обмежена матеріальна відповідальність.27 2.2. Повна матеріальна відповідальність.29 2.3. Індивідуальна матеріальна відповідальність.38 2.4. Колективна матеріальна відповідальність.39 2.5. Підвищена (кратна) матеріальна відповідальність.45 2.6. Матеріальна відповідальність роботодавця за невиконання законодавства про працю,умов колективного і трудового договорів.47 Розділ 3. Стан та шляхи правового вдосконалення матеріальної відповідальності.51 3.1. Визначення розміру та порядок покриття завданої шкоди.51 3.2. Порівняння матеріальної відповідальності за чинним КЗпП, ТК РФ і Проектом ТК України. Шляхи правового вдосконалення матеріальної відповідальності за підсумками порівняння.57 Висновки.67 Список використаних джерел.71

Висновок

Основними особливостями матеріальної відповідальності кожної сторони трудового договору є: 1) встановлення різних видів матеріальної відповідальності; 2) встановлення різних меж і розмірів відшкодування збитку; 3) встановлення різного порядка відшкодування шкоди; 4) встановлення права на відшкодування моральної шкоди лише одній стороні трудового договору – працівнику; 5) різні підходи до форм вини; 6) різний порядок зниження розміру шкоди, що підлягає відшкодуванню.
За трудовим правовідношенням працівник бере на себе обов'язки виконувати певну роботу, виробляти продукцію, надавати послуги. Цю роботу він повинен виконувати так, як це передбачено затвердженим трудовим колективом порядком праці. Виконання працівником своїх обов'язків забезпечується в разі необхідності застосуванням таких засобів, як дисциплінарна, матеріальна та громадська відповідальність, і правовим захистом, який не є юридичною відповідальністю, але спрямований на забезпечення прав роботодавця.
Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності визначені ст. 130 КЗпП. На відміну від цивільного права, що також визначає умови майнової відповідальності, трудове право виділяє з цих умов підставу матеріальної відповідальності - пряму дійсну шкоду. Лише тільки за наявності цієї підстави - шкоди - можна ставити питання про те, чи може працівник бути притягнутий до відповідальності, чи є умови цієї відповідальності.
Обмежена матеріальна відповідальність при заподіянні шкоди працівником полягає в обов'язку відшкодувати заподіяну з його вини шкоду в розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку. Цей вид відповідальності є основним і настає в усіх випадках, коли чинним законодавством не передбачений більш високий розмір відшкодування. Названа відповідальність є обмеженою тому, що вона обмежується розміром середнього місячного заробітку працівника.
За шкоду, заподіяну підприємству, працівники несуть матеріальну відповідальність у повному обсязі тільки у випадках, прямо передбачених законодавством України.
Індивідуальна матеріальна відповідальність регулюється трудовим законодавством. У випадку, коли межі матеріальної відповідальності були визначені в укладеному з працівником контракті, вона покладається на нього відповідно до умов контракту (п. 4 Постанови № 14). Індивідуальна матеріальна відповідальність поширюється на кожного працівника; настає при встановленні факту завдання шкоди підприємству противоправними діями (бездіяльністю) працівника і не вимагає обов'язкового укладення письмового договору чи будь-якого іншого розпорядчого (внутрішнього) документа.
Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність установлюється власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації. Письмовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність укладається між підприємством, установою, організацією і всіма членами колективу (бригади). Перелік робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування, а також типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність розробляються за участю профспілкових об'єднань України та затверджуються Міністерством праці України.
Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність є різновидом повної матеріальної відповідальності, яка базується на договорі між власником або уповноваженим ним органом та працівниками.
Досить часто трапляються випадки, коли фактична шкода в разі нестачі чи зіпсуття цінностей значно перевищує їх номінальну вартість. Тому ст. 135 КЗпП передбачається підвищена матеріальна відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну майну підприємства, коли фактичний розмір шкоди перевищує її номінальний розмір.
Згідно зі ст. 265 Кодексу законів про працю особи, винні в порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
Відповідальність за порушення законодавства про працю передбачена такими законодавчими актами: Кримінальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закон України "Про охорону праці”, Закон України "Про колективні договори і угоди”.
Суб’єктами відповідальності можуть бути власники підприємств, керівники, їх заступники, керівники структурних підрозділів, а також інші посадові особи, які безпосередньо відповідають за дотримання законодавства про працю.
За порушення законодавства про працю винні особи винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.
Визначення розміру шкоди, заподіяної працівником роботодавцю (підприємству, установі, організації – далі підприємству), та розміру відшкодування, що підлягає стягненню з працівника, є важливим і доволі складним питанням у процесі притягнення працівників до матеріальної відповідальності за трудовим законодавством. Вирішити його неможливо без урахування таких чинників, як:
– розмір прямої дійсної шкоди, заподіяної працівником підприємству;
– характер шкоди та конкретні обставини її спричинення;
– ступінь вини заподіювача шкоди та його майновий стан;
– характер виробничої діяльності підприємства;
– вид матеріальної відповідальності, що буде застосовуватися в конкретному випадку.
Робота над проектом Трудового кодексу України (далі — проект ТК), що розпочалася у 2001 році, є пріоритетним напрямом діяльності Федерації профспілок України (ФПУ) щодо реалізації повноважень, передбачених статтею 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV. Цей законопроект був предметом обговорення Всеукраїнської профспілкової конференції 1 липня 2005 року, неодноразово розглядався профспілковою стороною Національної тристоронньої соціально-економічної ради, Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та їх об’єднань, Президією ФПУ.
Визначена у ході проведення зазначених вище заходів принципова позиція профспілок щодо недопущення звуження змісту й обсягу прав працівників та прав профспілок послідовно дотримувалася при опрацюванні проекту ТК робочою групою СПО Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та їх об’єднань спільно з іншими сторонами соціального діалогу. Унаслідок і зважених дій представників профспілок у підготовленому до другого читання проекті ТК (у редакції від 10 грудня 2009 року) вдалося зберегти соціально спрямовані норми КЗпП України і повноваження профспілок у сфері захисту трудових прав працівників.
Постановою Президії Федерації профспілок України «Про позицію профспілок ФПУ щодо проекту Трудового кодексу України» від 10 червня 2010 року № П-41-22 зазначений вище законопроект визнано, в основному, прийнятним, крім Глави 3 Книги четвертої про особливості регулювання трудових відносин за участю юридичної особи — суб’єкта малого підприємництва.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?