Курсова робота «Мито в системі непрямих податків», 2012 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 12.01.2014 10:32 · від Таня · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Економічна сутність та зміст мита як виду непрямого оподаткування. 2. Сучасний стан митного оподаткування в україні в системі непрямих податків. 3. Перспективи розвитку мита в україні. Висновки Додатки

Висновок

Кожна держава проводить певну політику у галузі зовнішньої торгівлі. Методами її здійснення є різні обмеження у вигляді тарифів, податків, акцизів та інших зборів, а також нетарифні бар'єри у вигляді кількісних обмежень імпорту.
Митне оподаткування відіграє неоднозначну роль у регулюванні економічних і соціальних процесів у державі, оскільки уряд завжди має збалансовувати внутрішні й зовнішні інтереси країни. Окрім того, неоднаковим є рівень впливу експортного та імпортного мита на економічні і соціальні процеси в державі, позаяк вони мають рівне призначення.
З огляду на це необхідно нагадати, що існування мита на сьогодні пояснюється не так фіскальною необхідністю, як потребою для вирівнювання інтернаціональних витрат виробництва, які виникають унаслідок конкуренції на основі національних витрат виробництва профільної продукції, що постачається на світовий ринок провідними виробниками, котрі, без сумніву, володіють перевагами насамперед в освітній та професійній підготовці кадрів, рівні техніки і технології, організації виробництва, що, у свою чергу, ще й підкріплюється значними обсягами виробництва.
Саме ці переваги дають змогу підтримувати низький рівень витрат, а відтак формувати більш низький рівень як національних (для країн виробника), так і світових цін порівняно з національними витратами та цінами на аналогічні товари, що реалізуються на національних ринках країн-імпортерів. Відповідно важливу роль відіграє ввізне мито, тоді як вивізне мито, як правило, застосовується у більшості країн до обмеженого кола продукції.
Функціонуваня мита в Україні супроводжується рядом недоліків до яких можна віднести: високі витрати на виконання заходів нетарифного регулювання; технічні та інші спеціальні обмеження; тінізація; заниження контрактних цін і відповідно приховування від оподаткування значної частини свого обороту; надвеликі ставки оподаткування, відсутність твердих гарантій збереження капіталу.
По вирішенню цих та інших питань з удосконалення митних платежів пропонуються такі шляхи: впорядкування вексельних форм розрахунків; необхідність підвищеня рівня надходжень податків на міжнародну торгівлю і зовнішні операції до державної казни; формування комплексного контролю за дотримання митного законодавства субєктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами, запровадження спрощених і модернізованих митних процедур на кордоні й всередині держави.
Спробою вдосконалити податкове законодавство загалом та механізм справляння митних платежів зокрема стало прийняття Податкового кодексу. Безперечними перевагами цього документа є те, що чи не вперше з часу проголошення незалежності України розробено звід законів, у якому зібрано та систематизовано документи, що стосуються митної справи. Кодекс вирішує низку законодавчих суперечностей, коли різні нормативні акти по-різному регулюють виконання одних і тих самих митних процедур.

Коментар модератора

30 стор

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?