Дипломна робота «Оподаткування підприємств в Україні», 2012 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 08.01.2014 17:19 · від GANNA · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретико-правові основи оподаткування підприємства в україні 8 1.1. Структурний аналіз системи оподаткування підприємства 8 1.2. Характеристика загальної системи оподаткування підприємств в Україні 18 1.3. Аналіз практики застосування спрощеної системи оподаткування підприємством в Україні 37 Розділ 2. Аналіз практики оподаткування підприємств в україні 49 2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ “Люстдорф” 49 2.2. Аналіз стану оподаткування у ТОВ "Люстдорф” 60 2.3. Вплив дії податкової системи на розвиток підприємств в Україні 65 Розділ 3. Проблеми та напрями вдосконалення оподаткування підприємств в україні 96 3.1. Вдосконалення регулювання податку на прибуток підприємств у сучасних умовах розитку економіки України 96 3.2. Напрями вдосконалення справляння підприємствами податку на додану вартість в Україні 101 3.3. Міжнародна практика оподаткування підприємства 111 Висновки 132 Список використаних джерел 138 Додатки 146

Висновок

Податкова система України становить сукупність загальнодержавних та місцевих податків і зборів, які вилучаються в порядку, встановленому законом.
Звід законів та підзаконних актів, що регулюють оподаткування України, називається Податковим кодексом.
Податкова система – це сукупність податків, встановлюваних державною владою, а також методи і принципи побудови податків.
Першочерговим завданням у процесі створення суб'єкта підприємницької діяльності є вибір системи оподаткування з метою ведення ефективної господарської діяльності, оптимізації оподаткування й отримання економічної вигоди.
На даний момент в Україні чинним законодавством закріплені дві системи оподаткування: загальна та спрощена, вибір яких доступний як юридичним, так і фізичним особам-підприємцям.
Податковий кодекс України передбачає необхідність сплати підприємством на загальній ситемі наступних податків:
1. Податок на прибуток
2. Податок на додану вартість (ПДВ)
3. Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)
4. Єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Єдиний соціальний внесок (ЄСВ), суворо кажучи, не є податком, його сплата не регулюється Податковим кодексом України.
5. Плата за землю.
6. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу
7. Місцеві податки
До них розділ ХІІ Податкового кодексу відносить:
7.1. Податок на нерухомість
7.2. Збір за місця для паркування транспортних засобів
7.3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
7.4. Туристичний збір
8. Екологічний податок
9. Рентна плата за транспортування нафти і газу, рентна плата нафту і газ, плата за користування надрами, збір за спеціальне використання води, збір за спеціальне використання лісових ресурсів
Ці податки і збори сплачують спеціалізовані підприємства.
Підприємства на загальній системі оподаткування мають право займатися будь-яким видом діяльності (природно, за умови отримання відповідних дозвільних документів), можуть мати необмежену суму доходу та кількість співробітників.
Характеризуючи загальну систему оподаткування, можна сказати, що остання максимально враховує економічні показники діяльності підприємства – у більшості випадків у платника податків з невисокими показниками доходу не виникає великих податкових зобов'язань. Підприємства, що мають збитки у звітному періоді, часто взагалі не сплачують основних податків (для порівняння: якби такі підприємства знаходилися на єдиному податку, то зобов'язання б наставало незалежно від наявності чи відсутності збитків, а залежно від обсягу виручки).
Підприємства на спрощеній системі оподаткування мають деякі обмеження у видах діяльності (наприклад, обмін валюти, реалізація коштовних металів і каменів, діяльність у сфері фінансового посередництва тощо згідно з п. 291.5 ПКУ), також законодавством обмежено кількість працівників і дохід таких суб'єктів підприємницької діяльності.
У цілому до переваг загальної системи оподаткування, як для юридичних, так і для фізичних осіб-підприємців, належат: відсутність обмежень у видах діяльності; відсутність обмежень обсягу доходу й кількості працівників; більш широка можливість планування та оптимізації оподаткування (внаслідок впливу обсягу видатків на базу оподаткування); для фізичних осіб – можливість несплати ЄСВ за відсутності чистого доходу; розмір сплачуваних податків, який прямо залежить від обсягу доходів за звітний період.
У той же час загальна система оподаткування має істотні недоліки: складність адміністрування (більш суворі вимоги до ведення обліку та складання звітності); досить високе податкове навантаження, особливо за наявності найманих працівників; обов'язкова реєстрація платником ПДВ у разі перевищення обороту в 300 000 грн за 12 місяців.
Перевагами спрощеної системи оподаткування для юридичних та фізичних осіб-підприємців є: простота нарахування єдиного податку; спрощене ведення обліку і відносна простота заповнення звітності; звільнення від сплати платником єдиного податку низки податків і обов'язкових платежів; можливість не використовувати реєстратори розрахункових операцій (для ФОП); можливість бути платником ПДВ за власним бажанням у разі перевищення обороту в 300 000 грн за 12 місяців (природно, за умовами дотримання максимального обсягу доходу для платника єдиного податку); скасування доплати 50 % єдиного податку для ФОП за кожного співробітника.
Недоліками спрощеної системи оподаткування є: обмеження у видах діяльності, обсязі доходу й кількості працівників; відсутність можливості добровільної реєстрації платником ПДВ у фізичних осіб-підприємців; негативні нюанси роботи ФОП з юридичними особами на загальній системі (платники єдиного податку 2-ї групи мають право продавати товари юридичним особам на загальній системі, але надавати послуги тільки платникам єдиного податку; тому складність і трудомісткість відстеження не тільки системи оподаткування, але й групи платника, провокує підприємство шукати контрагентів із "загальним" статусом); розмір податку для платників 1-ї і 2-ї груп не залежить від результатів діяльності; обов'язкова сплата ЄСВ у мінімальному розмірі для 1-ї та 2-ї груп платників єдиного податку незалежно від результату діяльності. При цьому сплата мінімального ЄСВ платниками 3-ї групи, які сам податок платять залежно від обсягу доходу, є для них перевагою порівняно із системою оплати ЄСВ ФОП на загальній системі оподаткування.
У цілому вищеперераховані особливості, переваги й недоліки загальної та спрощеної систем оподаткування для підприємств, безсумнівно, допомагають визначитися з вибором системи оподаткування під час створення суб'єкта господарської діяльності або прийняття рішення про її перегляд, але в кожному конкретному випадку залежно від особливостей і цілей діяльності існує маса нюансів і моментів, розібратися в яких може допомогти лише кваліфікований фахівець.
Дослідження оподаткування підприємства проводилось на прикладі фірма “Люстдорф”у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Предметом діяльності ТОВ “Люстдорф” та пріоритетним напрямком є діяльність в харчовій промисловості та переробці сільськогосподарських продуктів по виробництву молочних продуктів (молочна промисловість).
Проаналізувавши основні показники діяльності підприємства ТОВ "Люстдорф, можна зробити висновки: обсяг продукції виробленої підприємством в 2012 р. зріс на 16% порівняно з 2011 р., але порівняно з 2010р. він знизився на 2,76%. В 2011 році зріс чистий дохід (виручка від реалізації) товарів, робіт, послуг на 16% порівняно з 2011 р., а з 2010 р. зменшився на 1%. Позитивна тенденція спостерігається, коли аналізуємо фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, хоч він і від’ємний, але в 2012 р. підприємство швидше наближається до отримання фінансових результатів на 51%, а порівняно з 2011 р. на 71% (зменшується збиток ТОВ "Люстдорф”). Отже, підприємство є збитковим.
ТОВ "Люстдорф” сплачує загальнодержавні податки і збори, які включають:
– прямі податки (податок на прибуток, плата за землю, податок за першу реєстрацію транспортних засобів (до 2011 р. податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів), екологічний податок (до 2011р.збір за забруднення навколишнього природного середовища ));
– непрямі податки (податок на додану вартість);
– збори (єдиний соціальний внесок, збір за спеціальне використання води).
Проаналізувавши структуру та динаміку сплачуваних підприємством податків за 2008–2012 роки, можна зробити висновок, що найбільшу питому вагу займає податок на додану вартість в середньому 53% від загальної суми сплачених до бюджету та фондів податків та зборів. Що стосується динаміки сплати ПДВ, то в 2012 році він зріс аж на 24%, це пов’язано з ростом виручки від реалізації. Також, дещо меншу питому вагу складає єдиний внесок збору на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в середньому 34% від загальної суми сплачених податків та зборів. Розглянувши динаміку сплати цього збору, можна відзначити тенденцію незначного підвищення єдиного соціального внеску, що пов’язане з підвищенням мінімальної заробітної плати.
Інші податки та збори мають незначну питому вагу в структурі сплачуваних податків та зборів, але спостерігається більша динаміка їх сплати з відхиленням то в один то в інший бік за останні 5 років.
Таким чином, проаналізувавши структуру та динаміку сплачуваних підприємством податків за 2008–2012 роки, можна зробити висновок, що найбільшу питому вагу займає податок на додану вартість в середньому 53% від загальної суми сплачених до бюджету та фондів податків та зборів.
Що стосується динаміки сплати ПДВ, то в 2011 році він зріс аж на 24%, це пов’язано з ростом виручки від реалізації.
Також, дещо меншу питому вагу складає єдиний соціальний внесок, в середньому 34% від загальної суми сплачених податків та зборів. Розглянувши динаміку сплати цього збору, можна відзначити тенденцію незначного підвищення загальнообов’язкового пенсійного страхування, що пов’язане з підвищенням мінімальної заробітної плати. Інші податки та збори мають незначну питому вагу в структурі сплачуваних податків та зборів, але спостерігається більша динаміка їх сплати з відхиленням то в один то в інший бік за останні 5 років.
Темпи зростання сплати податку на додану вартість дещо повільніші – у 2010–2011 рр. на 2%, у 2012 році – на 2,4%. Зменшення плати за землю обумовлене запровадженням законом про держбюджет на кожен рік коефіцієнту, який застосовується до розрахункової суми цього податку з метою його зменшення. Зростання сплати податку з власників транспортних засобів (податку за першу реєстрацію транспортних засобів) на 32% в 2010–2011 рр. обумовлене придбанням нових автомобілів. Цей же фактор призвів до збільшення балансової вартості основних засобів на кінець 2010–2011 рр.
В загальному вигляді в 2008–2009 рр. було сплачено 390,9 тис. грн. до бюджету та фондів, в 2010–2011 рр. ця сума незначно зросла, а саме на 2,3%, і склала 399,9 тис. грн. Вже в 2012 році було сплачено податків та зборів на суму 452,6 тис. грн., що на 13% більше ніж в 2010–2011 рр.
Проведений в дипломній роботі аналіз податкових надходжень до Державного бюджету свідчить, що є позитивна тенденція збільшення надходжень основних податків у бюджет країни, але при цьому не повністю погашена заборгованість по відшкодуванню ПДВ перед підприємствами. Модель податкового механізму в Україні, яка була скопійована із моделей розвинутих країн, не врахувала достатньою мірою історичні особливості та специфічний етап економіки країни. Податкова реформа, що продовжує відбуватися в Україні, має на меті подолати недоліки податкового механізму, зумовлені складними економічними, соціальними та політичними умовами. Логіка економічного розвитку країни продиктувала необхідність прийняття Податкового кодексу, який у цілому здатний забезпечити зниження податкового тиску шляхом відміни безпідставних пільг і за рахунок цього розширення бази оподаткування, що не тільки приведе до зростання надходжень до бюджету, але й вирішить складні соціальні питання.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?