Курсова робота «Фінансовий облік малоцінних та швидкозношуваних предметів», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 22.12.2013 14:30 · від Саша · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів 5 1.1. Економічна сутність та класифікація МШП 5 1.2. Нормативне забезпечення обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів 8 1.3. Міжнародний досвід обліку МШП 10 Висновки до розділу 1 14 Розділ 2. Фінансовий облік малоцінних та швидкозношуваних предметів 16 2.1. Документальне забезпечення обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів 16 2.2. Синтетичний та аналітичний облік МШП 19 2.3. Відображення інформації про малоцінні та швидкозношувані предмети у фінансовій звітності 28 Висновки до розділу 2 29 Розділ 3. Вдосконалення обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів 3.1. Теоретичне вдосконалення обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів 30 3.2. Практичне вдосконалення обліку МШП 32 3.3. Вдосконалення звітності 33 Висновки до розділу 3 34 Висновки 35 Список використаних джерел 37 Додатки 41

Висновок

На основі дослідження нами було встановлено, що МШП – це предмети, які використовуються не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він не більший за рік. На такі МШП не нараховується знос, а вартість переданих в експлуатацію МШП виключається зі складу активів (списується з балансу у витрати), з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів у місцях експлуатації і матеріально відповідальними особами протягом терміну їх фактичного використання. Тобто до малоцінних і швидкозношуваних належать предмети, які мають відносно короткий строк використання і вартість не більше 1000 грн. МШП підприємства є однією з найбільш потрібних матеріалів присутніх на підприємствах і жодне підприємство - як у сфері матеріального виробництва, так і у виробничій сфері - не може обійтися без запасів.
Малоцінні та швидкозношуванні предмети надходять на підприємство від інших юридичних та фізичних осіб, а також створюються власними силами.
При веденні складського обліку МШП підприємствах використовуються типові форми первинного обліку МШП затверджені наказом Мінстату України від 21.06.96 р. №193 "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів". Аналітичний облік МШП ведеться в інвентарних картках типової форми.
Формування первісної вартості відбувається залежно від форми надходження малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємство (грошові розрахунки, бартер, безоплатне одержання).
Облік МШП ведеться за допомогою другого класу рахунків. Підставою для списання використаних у виробництва матеріалів служить відомість розподілу витрат МШП, яка складається за видатковими документами (лімітно-забірними картками, вимогами, актами тощо).
Аналітичний облік малоцінних і швидкозношуваних предметів ведеться за видами предметів (однорідними групами), установленими виходячи з потреб підприємства.
Система обліку, яка склалася роками на вітчизняних підприємствах, не задовольняє вимоги ринку, оскільки умови функціонування значно розширюють коло операцій, що проводяться з МШП.
Також було встановлено, що існують недоліки у нормативному і документальному забезпеченні обліку МШП. Нами було розроблено документ “Відомість передачі МШП в експлуатацію” і пропонується покращити аналітику рахунку 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”. Також у ф.1 “Баланс” було доцільно виділити окремий рядок “Малоцінні та швидкозношувані предмети”.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?