Курсова робота «Формування стратегії виробництва товару підприємстві ПАО "Укртатнафта», 2013 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 19.12.2013 20:16 · від Ira123456 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Теоретичні основи розробки стратегії виробництва товару 5.1.1. Сутність та характеристика поняття «стратегія» 5 1.2. Формування стратегії виробництва 9 1.3. Формування стратегії виробництва товару на підприємствах нафтопереробної галузі 14 2. Аналіз виробництва та оцінка ефективності операційної діяльності підприємства 19 2.1. Загальна характеристика підприємства 19 2.2. Опис та управління персоналом на підприємстві «Укртатнафта» 22 2.3. Оцінка ефективності стратегії виробництва продукції ПАО "Укртатнафта" 26 3. Ефективність виробництва на підприємстві «укртатнафта» 34 3.1. Стратегія підвищення ефективності виробництва 34 3.2. Проблеми з якістю продукції «Укртатнафта» та шляхи їх усунення. 39 Висновки 44 Перелік використаних джерел 46 Додаток 1 49

Висновок

Головним результатом цієї роботи я вважаю проведення дослідження на підприємстві «Укртатнафта», дослідження стратегії виробництва товару на цьому підприємстві. Результати дослідження показали, що підприємство має стандартну стратегію виробництва, притаманну багатьом підприємствам цієї галузі України.
«Укртатнафта» - єдиний працюючий в Україні нафтопереробний завод, який виробляє бензин та дизельне топливо. В 2012 році 20% спожитих в Україні продуктів було вироблено на цьому підприємстві. Об’єм виробленої продукції становив 3% всього ВВП України.
Було розглянуто терміни та характеристику поняття «стратегія» та розглянуто процес її формування загалом на конкретно на підприємствах досліджуваної нафтогазової галузі.
Загальний стан підприємства задовільний. Можна зробити висновок, що:
- підприємство займає одну з перших позицій на ринку України;
- власник підприємства недавно був змінений, але ще завадило його розвитку;
- обчислені показники підприємства досить типові для підприємств даної галузі. Оцінка чотирьох груп показників підприємства показала такі результати: показники, які характеризують ефективність виробничої діяльності: витрати на одиницю продукції 0.6498, фондовіддача 3,8618, рентабельність товару 0,106, продуктивність праці 1 095.1045. Показники, що характеризують фінансовий стан підприємства: коефіцієнт автономії 0.5224, коефіцієнт платоспроможності 0,028, коефіціє́нт абсолю́тної ліквідності 0, оборотності оборотних коштів 3,2.
Показники ефективності управління збутом та просуванням товару на ринку за допомогою реклами та стимулювання: рентабельність продажу 5,88, коефіцієнт затовареністю готовою продукцією 0,072, коефіцієнт завантаження виробничих потужностей (ВП) = 88,5%, коефіцієнт ефективності реклами та засобів стимулювання збуту - 1,096. Показники конкурентоспроможності товару, що характеризують здатність товару задовольняти потреби споживачів відносно до його призначення за ціною та якістю: коефіцієнт якості товарів = 0,84, коефіцієнт ціни товарів = 0,95. Дані результати розраховані за показниками 2012 року;
- підприємство турбується про свій персонал. Більша частина персоналу має вищу освіту та проходить курси покращення кваліфікації. Персонал добре мотивований і плинність персоналу досить незначна.
Згідно з результатами дослідження третього розділу ми виявили, що на підприємстві існують проблеми, але керівництво досить успішно намагається їх вирішувати. Підприємство модернізується, перепрофілюється до випуску палива за новими світовими стандартами та створює нові успішні проекти та устаткування. Окрім вкладення кошт на модернізацію «Укртатнафта» підтримує програми збереження навколишнього середовища. Нове устаткування на підприємствах має найсучасніші очисні системи.
Керівництво підприємства має уважніше ставитись до якості свого товару. Це збільшить його популярність серед споживачів. Потрібна також модернізація виробництва та збільшення об’єму виробленої продукції. Підприємство має ретельніше займатися пошуками нових покладів нафти та газу та розробкою вже існуючих родовищ. Це зменшило б кількість закордонної сировини та ціну сировини. Дані пропозиції можуть збільшити прибуток підприємства, його доходи та збільшити його конкурентоспроможність.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?