Курсова робота «Валютний ринок суть і основи функціонування», 2013 рік

З предмету Гроші та кредит · додано 19.12.2013 11:30 · від prozerpina · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. 6 Теоретичні основи функціонування валютного ринку україни 6 1.1. Поняття, структура, суб’єкти та функції валютного ринку 6 1.2. Кон'юнктура валютного ринку та чинники, що її визначають 11 1.3. Валютний курс, як основний показник характеристики стану валютного ринку держави 14 Висновки до розділу І 20 Розділ 2. 22 Аналіз функціонування валютного ринку україни 22 2.1. Оцінка динаміки розвитку валютного ринку України 22 2.2. Аналіз кон’юнктури валютного ринку 30 2.3. Аналіз впливу структурних факторів на валютний курс 34 Висновок до розділу ІІ 44 Розділ 3. 46 Проблеми та перспективи розвитку валютного ринку україни 46 3.1. Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті євроінтеграції 46 3.2. Шляхи оптимізації функціонування валютного ринку України 52 Список використаних джерел 64 Додатки 70

Висновок

Глобалізація – складна й багатоперспективна проблема, за якою стоїть багато реальних явищ і процесів, а також проблем, які турбують усе людство.
Валютний ринок є одним із головних елементів національної валютної системи та складовою фінансового ринку. Валютний ринок забезпечує своєчасне здійснення міжнародних розрахунків, страхування від валют них ризиків, диверсифікацію валютних резервів, валютні інтервенції та отримання прибутків його учас никами у вигляді різниці курсів валют.
У найбільш узагальненому вигляді валютний ринок - це організаційно оформлена система стійких взаємозв'язків між уповноваженими структурами по купівлі-продажу іноземної валюти.
Основними суб’єктами сучасних валютних ринків виступають держави, юридичні та фізичні особи, банки, валютні біржі та брокерські фірми.
Стан кон’юнктури валютного ринку виявляється у зміні співвідношення між попитом і пропозицією іноземних валют, що, своєю чергою, є ключовим чинником впливу на валютний курс. Загалом чинники, що визначають кон’юктуру валютного ринку можна розділити на такі три групи: 1) курсоутворюючі; 2) регулюючі; 3) чинники кризового характеру.
Валютний курс виступає важливим показником економічного розвитку країни, діючим інструментом здійснення державної фінансової політики, а також характеристикою стану валютного ринку. Валютний курс відіграє роль індикатора валютного сектору фінансового ринку. Вартісною основою валютного курсу є купівельна спроможність валют, яка виражає середньостатистичний рівень національних цін на речі матеріального та нематеріального світу.
Проведений аналіз свідчить, що в умовах зростаючого впливу глобалізаційних процесів усе більш важливу роль відіграє валютний ринок, який є перерозподільним механізмом грошових потоків. Протягом першого півріччя поточного року стан валютного ринку України мав стійку тенденцію до покращення - у І кварталі чистий попит на іноземну валюту поступово знижувався, а у ІІ кварталі змінився на чисту її пропозицію. Зазначене відбувалося на фоні перевищення надходжень іноземної валюти від нерезидентів над переказами на їх користь (у цілому за перше півріччя 2013 року на 3,8 млрд. дол. США в еквіваленті).
На основі проведеного теоретичного та статистичного аналізу обґрунтовано, що для валютного ринку, який характеризується інтенсивними процесами глобалізації, характерними є:
1) Стабільний курс гривні. Офіційний курс гривні до долара США в першому півріччі 2013 року не змінився (7,9930 грн./дол. США). Відносно євро гривня укріпилася на 1,21 % (10,4101 грн./євро), а відносно російського рубля - на 7,65 % (2,4304 грн./10 рублів).
2) Стримання інфляційних процесів. Низькі рівні інфляції в Україні позитивно вплинули на динаміку реального ефективного обмінного курсу гривні, який у січні - травні 2013 року знизився на 0,7 % порівняно з груднем 2012 року. Завдяки цьому українські виробники отримали цінові переваги як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках збуту їх продукції.
3) Зниження розміру зовнішнього боргу. Уряд України та Національний банк України вчасно здійснювали планові платежі з погашення та обслуговування державного та гарантованого державою боргу (5,5 млрд. дол. США в еквіваленті), у тому числі за зобов’язаннями за кредитом “Стенд-бай”, отриманим від МВФ (2,8 млрд. дол. США в еквіваленті).
4) Скорочення попиту на іноземну валюту як на готівковому так і на міжбанківському валютних ринках. На готівковому сегменті чистий попит на іноземну валюту в І кварталі 2013 року скоротився у 3,5 раза порівняно з відповідним періодом 2012 року - до 0,4 млрд. дол. США. Упродовж ІІ кварталу 2013 року вже було зафіксовано чисту пропозицію готівкової валюти в обсязі 0,3 млрд. дол. США. У цілому в І кварталі 2013 року чистий попит на міжбанківському валютному ринку становив 0,5 млрд. дол. США, що було втричі меншим, ніж у відповідному періоді 2012 року. Збільшення нетто- надходжень іноземної валюти від нерезидентів разом зі зменшенням попиту на неї сприяло формуванню в ІІ кварталі 2013 року чистої пропозиції безготівкової валюти в обсязі 2,3 млрд. дол. США.
Крім зазначених чинників, на динаміку міжнародних резервів у першому півріччі 2013 року також вплинуло надходження коштів від розміщення Урядом України облігацій зовнішньої державної позики (2,3 млрд. дол. США), облігацій внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) (3,2 млрд. дол. США в еквіваленті) та казначейських зобов’язань (10 млн. дол. США) в іноземній валюті.
Ключовими вимогами, які необхідні для успішного функціонування валютного ринку є:
 забезпечення відповідної ліквідності. Ця умова припускає існування офіційних резервів в урядів країн, які приймають участь у міжнародній торгівлі. Також потребує стимулів для того, щоб комерційні банки, які діють в якості дилерів, що торгують іноземною валютою, мали достатні її резерви для забезпечення потреб приватного сектору;
 дія механізму вирівнювання (регулювання). Ця мета потребує, щоб: окремі країни проводили економічну та фінансову політику, яка б сприяла підтриманню збалансованої міжнародної системи платежів; фінансові механізми забезпечували регулювання платіжного балансу; уряди сприяли збереженню рівноваги на ринках іноземної валюти.
 впевненість у міжнародній грошовій системі. Якщо фірми та інвестори приватного сектору будуть впевнені у тому, що уряди проводять політику, яка веде до збалансованої міжнародної системи платежів, вони будуть мати довіру до системи.
Для подальшого вдосконалення валютної системи України потрібно вирішити наступні проблемні завдання:
• Організація валютного регулювання й контролювання на макрорівні: стабілізація валютного курсу, регулювання стану Платіжного балансу, державної заборгованості тощо.
• Регулювання та контролювання поточного стану валютного ринку, шляхом встановлення та слідкування за дотриманням встановлених норм та правил ведення валютної діяльності, безпосередньо, самими комерційними баками.
• Збір та опрацювання інформації про виконання валютних операцій комерційними банками спеціальним контрольним органом.
• Перевірка законності функціонування інших суб’єктів валютних відносин шляхом співпраці із Державною податковою адміністрацією, Державним митним комітетом, Міністерством зв’язку).
Затвердження ж основних стратегічних напрямків грошово-кредитної політики, валютного регулювання, розвитку банківського сектору та валютного ринку країни відповідатиме та забезпечуватиме досягнення головних орієнтирів трансформації економічної системи, адже без узгодженості дій між урядом та Національним банком усі зусилля щодо регулювання валютних відносин та економічних процесів в цілому будуть малоефективними, про що свідчить сучасний стан господарювання.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?