Курсова робота «Роль інформації в сучасній економіці та розвиток ринку інформаційних послуг», 2011 рік

З предмету Мікроекономіка · додано 16.12.2013 16:13 · від Юлія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні основи конкуренції 4 1.1. Сутність конкуренції та економічний закон конкуренції 4 1.2. Види конкуренції 8 1.3. Методи конкурентної боротьби 12 Розділ 2. Вплив конкуренції на глобальну економіку 16 2.1. Види глобальної конкуренції 16 2.2. Гіперконкуренція як вища форма конкуренції 19 2.3. Конкуренція та глобалізація: взаємовплив та взаємозалежність 23 Розділ 3. Регулювання конкуренції на національному та наднаціональному рівнях 27 3.1. Конкурентна політика держав Європи та міжнародні норми конкурентного права 27 3.2. Державне регулювання економічної конкуренції в Україні 32 Висновки 37 Список використаної літератури 39

Висновок

Отже, після проведення даного дослідження можна зробити висновок, що на сучасному етапі на конкуренцію значний вплив має глобалізація. Загострення конкуренції між країнами за джерела факторів виробництва (капітал, робоча сила, ресурси, технології), а також конкурентної боротьби між центрами економічної сили (НАФТА, ЄС, Південно-Східна Азія) за розподіл світових ринків та поширення їхнього впливу на інші країни – все це характерні ознаки етапу економічної глобалізації.
Глобалізація призвела до появи нової форми конкуренції, яка стала наслідком виходу за межі окремої країни, виробництва і капіталу, а загалом і національного ринку, формуючи відповідну всесвітню глобальну систему конкурентних відносин.
Глобальна конкуренція має місце, коли ціни і конкурентні умови національних ринків тісно зв'язані між собою. У цьому випадку є сенс говорити про світовий чи глобальний ринок: конкурентна позиція фірми на одному національному ринку значно впливає на її позиції на іншому. В умовах глобальної конкуренції лідерство фірми забезпечується її діяльністю на всіх ринках, але особливо необхідно завоювати перевагу в стратегічно важливих країнах, де місткість ринку найбільша й існує розвита інфраструктура. Саме на стратегічних ринках конкуренція досягає найбільшої гостроти.
Глобалізація робить конкурентне середовище високо рухливим. При глобальній конкуренції фірми, що проникають на нові міжнародні ринки, впливають на організації, що закріпилися там раніше, тим, що приносять із собою на поле конкуренції різні конкурентні переваги.
В умовах все більшого впливу ТНК на глобальну економіку збереження національної економічної цілісності можливе лише шляхом участі національних урядів у своєрідній «конкуренції» за краще бізнес-становище. Важливою передумовою успішного включення країни у глобалізаційні процеси є наявність у її національній економіці стійких конкурентоспроможних економічних суб’єктів, здатних будувати свою діяльність у глобальному економічному становищі, керуючись власними економічними інтересами.
Важливою суперечністю сучасного етапу глобалізації є те, що вона відіграє позитивну роль для тих країн та соціальних груп, які оволоділи її підоймами, та посилює рівень експлуатації інших економічних суб’єктів світової економічної системи.
Глобалізм, як світова система глобального корпоративізму, неминуче веде до становлення системи глобального монополізму через трансформацію конкуренції в монополію.
Природа та суть глобалізації полягає в інтеграції. Звідси сучасна силова глобалізація — глобалізм — це силова міжнародна інтеграція вищого етапу, а глобальна конкуренція — це новий силовий економічний тоталітаризм корпоративного характеру. Очевидно, саме глобальну конкуренцію, а не лише створення єдиного фінансово-інформаційного простору, слід вважати критерієм розвитку процесів глобалізації й формування системи глобалізму.
Глобалізація є однією з найхарактерніших ознак сучасного розвитку світової економіки. Вона охопила майже всі сфери i процеси економічного життя, створюючи як переваги, так і труднощі для країн, галузей і підприємств у здійсненні ними своєї господарської діяльності, передусім у конкуренції.
Еволюція конкурентних відносин позначилася і на механізмах отримання конкурентних переваг. На сучасному етапi розвитку конкуренцiї стратегiя технологiчних змiн, як фактор отримання конкурентних переваг, збагачується новацiями по всьому ланцюжку виробничої і комерцiйної дiяльностi, тобто набуває рис iновацiйної стратегiї.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?