Курсова робота «Методи нормування праці», 2013 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 15.12.2013 23:27 · від prokop · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 2 1. Теоретичні засади аналізу методів нормування праці. 4 1.1. Сутність нормування праці. 4 1.1.1. Принципи організації нормування праці. 7 1.2. Система норм і нормативів праці. 10 1.2.1. Класифікація витрат робочого часу. 13 1.3. Методи нормування праці, та оцінка їх ефективності. 16 2. Аналіз системи методів нормування праці на ООО «Механік» 19 2.1. Методи вивчення витрат робочого часу на ООО «Механік». 19 2.2. Фотографія робочого дня, порядок проведення й опрацювання даних, використання результатів фотографії робочого дня для розробки заходів щодо поглиблення використання робочого часу на ООО «Механік» 22 2.3. Економічна ефективність нормування праці на ООО «Механік» 25 Висновок. 27 Список літератури. 29 Додатки. 32

Висновок

В сучасних ринкових умовах господарювання ефективна організація праці на промисловому виробництві значною мірою залежить вибору способів та методів її нормування.
Методом нормування праці являє собою сукупність засобів, прийомів та способів, за допомогою яких здійснюється процес встановлення норм праці. Вибір таких засобів нормування великою мірою залежить від способу виконання робіт, форми організації праці, характеру, умов виконуваних нормованих робіт тощо.
На сьогоднішній день найраціональнішими методами нормування праці є досвідно-статистичний, аналітичний та мікроелементний. В практиці господарювання сучасних підприємств найбільш поширеним виступає аналітично-розрахунковий метод, оскільки його застосування менш трудомістке, дає можливість розрахувати норми ще до початку трудового процесу і сприяє рівнонапруженості норм.
Норми праці є складовим елементом організації заробітної плати, оскільки виконання норм є умовою отримання заробітку, відповідного тарифу або окладу, встановленого для даного працівника.
Норми праці на підприємстві можуть використовуватися для визначення трудомісткості окремих видів продукції і відповідних витрат роботи для виконання виробничої програми. Отже, нормування праці є засобом визначення як міри роботи для виконання тієї або іншої конкретної роботи, так і міри винагороди за роботу залежно від її кількості і якості.
Мета нормування праці полягає в тому, щоб на основі зростання технічної озброєності та удосконалення організації виробництва і праці, поліпшення її умов скоротити затрати на випуск продукції, підвищити продуктивність, що, у свою чергу, сприятиме розширенню виробництва і зростанню реальних доходів працівників.
В даній курсовій роботі був досліджений стан нормування праці на ТОВ «Механік». Проведений аналіз фотографії робочого дня з рознесенням витрат по видам та складений нормативний баланс робочого часу згідно нормативів, які діють на підприємстві.
Даний аналіз виявив що втрати робочого часу становили 19,2%. З них явні втрати – 9,2%, приховані – 10%. Це свідчить про низьку організацію праці на даному підприємстві.
Після проведення фотографії робочого дня з робітниками було проведено роз’яснювальну роботу, що дозволили зменшити втрати та збільшити виробіток на 19%, що призвело до збільшення прибутку підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?