Курсова робота «Форми та системи оплати праці», 2012 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 15.12.2013 23:16 · від prokop · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 1. Теоретично-методологічні дослідження оплати праці на підприємстві 4 1.1. Економічний зміст поняття «заробітна плата» 4 1.2. Структурні елементи оплати праці 7 1.3. Принципи організації плати праці 13 2. Механізм функціонування та регулювання системи оплати праці на ВАТ «Промінь» 16 2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Промінь» 16 2.2. Характеристика форм і системи оплати праці на ВАТ «Мрія» 19 2.3. Проблеми оплати праці на ВАТ «Промінь» 24 Висновки 29 Список використаної літератури 30

Висновок

Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, в грошовому вираженні, яку працедавець виплачує працівникові за виконану їм роботу.
Сутність заробітної плати виявляється у функціях, які вона виконує в процесі суспільного відтворення. Найважливішими з них є відтворювальна, стимулююча, регулююча, соціальна, оптимізаційна функція та функція формування платоспроможного попиту населення. Всі ці функції тісно взаємопов'язані, й лише при їх сукупному виконанні досягається ефективна організація заробітної плати.
Свої основні функції заробітна плата може ефективно реалізувати лише дотримуючись певних принципів. До таких принципів належать - принцип соціальної справедливості, принцип правового забезпечення, простоти, конкурентоспроможності, єдність і протилежність інтересів.
Основними складовими системи організації заробітної плати на підприємстві є: тарифна система, форми і системи заробітної плати, нормування праці та преміювання.
Заробітна плата працівників ВАТ «Промінь» складається із основної і додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Мінімальні гарантії в оплаті праці та компенсації працівникам товариства гарантовані чинним законодавством і положеннями колективного договору.
До 1 січня 2011 року на ВАТ «Мрія» нарахування заробітної плати всім штатним працівникам і сумісникам відбувається за погодинною формою оплати згідно посадового окладу, затвердженого в штатному розкладі.
Для штатних працівників також передбачені доплати, які видаються в обов’язковому порядку як премія за успішне виконання обов’язків і планів. Передбачено в колективному договорі і можливість виплати премій.
Крім того ВАТ «Мрія » заключає договори підряду із робітниками, за якими в кінці місяця нараховується оплата праці за акордною системою.
Найбільшу питому вагу в структурі оплати праці ВАТ «Промінь» має основна заробітна плата – 44,8 % у 2010 році та 42,8 % у 2011 році. Додаткова заробітна плата в структурі фонду оплати праці займає 41,4%; у 2010 році та 41,5 % у 2011 році. Така велика частка фонду додаткової оплати праці підприємства пов’язана із особливостями розробленого штатного розкладу підприємства, в якому передбачено виплату премії за дотримання трудової дисципліни і якісного виконання посадових обов’язків у розмірі 100 % від посадового окладу майже всім працівникам.
Правильно обрана система організації оплати праці повинна вирішувати одночасно два головних завдання :
- забезпечити роботодавцю досягнення в процесі виробництва та реалізації робіт та послуг оптимального результату, який дозволив би йому після відшкодування витрат отримати прибуток та закріпити свої позиції на ринку;
- забезпечити працівнику вчасну оплату праці та гідний життєвий рівень відповідно до кількості, якості, результатів його праці та вартості відповідних послуг робочої сили на ринку праці даного регіону.
Тому, шукаючи оптимальне рішення цих двох задач, керівництвом ВАТ «Промінь» було прийнято рішення про поступовий перехід на відрядно – преміальну форму оплати праці для ряду виробничих працівників із початку цього року.
Тарифну системи товариства було розроблено на основі тарифно-кваліфікаційних довідників робіт і професій робітників, кваліфікаційних довідники посад керівників, спеціалістів і службовців, тарифних сіток та ставок і схем посадових окладів з коригуванням існуючих на підприємстві посад з їх посадовими обов’язками, кваліфікаційними характеристиками, рівнями відповідальності і складності виконуваних робіт. Була також впроваджена система преміювання робітників за основними результатами діяльності товариства.
В результаті введення такої відрядно – преміальної форми оплати праці у тих працівників, що перейшли на таку форму місячна заробітна плата була збільшена в середньому на 8,7 %. Це додало додаткового стимулу для підвищення продуктивності праці даних працівників.
Ще одним питанням, яке на даний час проходить розробку в керівництві ВАТ «Промінь» - це введення системи премій для керівників та працівників інженерно – технічних служб. В проекті розробки нової тарифної системи передбачено премії, що враховують ініціативність, організаторські здібності, оперативність, об'єктивність, здатність мислити перспективно, бачити невикористані резерви, спроможність узагальнювати, аналізувати, творчо усвідомлювати й застосовувати на практиці досягнення науки і техніки. Це відіграє в майбутньому мотиваційну роль для підвищення ефективності роботи персоналу підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?