Курсова робота «Розвиток ринку страхування життя в Україні в умовах інтеграції страхових систем», 2012 рік

З предмету Страхування · додано 15.12.2013 17:10 · від Vika · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 РОЗДІЛ І. Теоретична концептуалізація організації та функціонування ринку страхування життя. 5 РОЗДІЛ ІІ. Оцінка ефективності функціонування ринку страхування життя в Україні.14 РОЗДІЛ ІІІ. Пріоритети розвитку вітчизняного ринку страхування життя в умовах інтеграції страхових систем. 23 Висновки та пропозиції.28 Список використаних джерел. 30 Додатки.

Висновок

На основі дослідження теоретико-організаційних основ ринку страхування життя та оцінки ефективності його функціонування у вітчизняних умовах, приходимо до таких висновків і узагальнень:
по-перше, під страхуванням життя варто розуміти такий вид страхування, що здійснюється на добровільній основі від ризиків життя шляхом укладення договору страхування між страховиком та страхувальником, згідно якого страховик бере на себе зобов’язання здійснити страхову виплату у разі настання страхового випадку, а страхувальник – своєчасно сплачувати страхові внески.
Основними функціями, що розкривають його роль в суспільстві є такі: ризикова, створення та використання страхових резервів,превентивна, інвестиційна, функція заощадження,функція створення доходу, кредитна, функція збереження.
По-друге, стан фінансових ресурсів переважної більшості вітчизняних страхових компаній є незадовільним і відповідно, не забезпечує їх конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках страхування. Обмежені обсяги та недосконала структура страхових резервів більшості страховиків перешкоджають перетворенню їх на дієвий інститут соціального захисту населення та інвестування вітчизняної економіки.
По-третє, становлення ринку страхування життя в Україні та подальше його ефективне функціонування залежать від таких важливих чинників як: розширення переліку страхових послуг і підвищення їхньої конкурентоспроможності; удосконалення інфраструктури страхового ринку та механізму оподаткування страхової діяльності; подальшої інтеґрації України у міжнародні структури; співвідношення між обов’язковим і добровільним формами страхування; залучення ринку страхування життя до вирішення найважливіших питань соціального страхування.
З метою підвищення фінансової надійності страхових компаній та усунення проблемних аспектів подальшого розвитку ринку страхування життя варто забезпечити:
1. Розробку концепції розвитку ринку страхування життя в Україні, яка б передбачала врахування принципів та стандартів, рекомендованих Міжнародною асоціацією нагляду за страховою діяльністю, стандартів СОТ, а також законодавства ЄС у сфері страхування. При цьому доцільно перейти на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та забезпечити розширення обсягу підвищення якості інформаційного забезпечення про стан ринку страхування життя;
2. Розробку та прийняття Страхового кодексу України, який би уніфікував комплекс законодавчих актів у сфері страхування та визначав взаємовідносини між усіма учасниками ринку страхування життя, а також врегулював питання щодо обмеження на певний період діяльності філій іноземних страховиків на території України;
3. Удосконалення системи оподаткування у частині вилучення з оподаткування засобів, що спрямовуються на розширення клієнтської бази, та державного нагляду в сфері операцій перестрахування нерезидентів;
4. Підвищення фінансової надійності вітчизняних страхових компаній на основі збільшення їх капіталізації;
5. Підготовку кваліфікованих фахівців зі страхової справи;
6. Підвищення страхової культури населення та його довіри до страхових компаній.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?