Курсова робота «Бюджетний процес», 2010 рік

З предмету Планування, бюджетування · додано 09.12.2013 21:34 · від AnKor · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.4 РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади бюджетного процесу в Україні 1.1. Сутність і зміст бюджетного процесу.6 1.2. Характеристика етапів бюджетного процесу.9 РОЗДІЛ 2. Аналіз сучасного стану бюджетного процесу 2.1. Аналіз структури доходів державного бюджету.15 2.2. Оцінка виконання державного бюджету за видатками.19 РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення бюджетного процесу в Україні 3.1. Проблеми та перспективи бюджетного процесу 2009-2010 року.23 Висновки.32 Список викоростаної літератури.35 Додатки.37

Висновок

Бюджет є основним інструментом державного регулювання соціально-економічних процесів у ринкових умовах. Надходження до бюджету прямо залежить від стану виробництва. У свою чергу можливість утримувати соціальну сферу, забезпечувати соціальний захист населення залежить від стану надходжень до бюджету. Формування дохідної та видаткової частин бюджету пов’язане з основними макропоказниками економічного та соціального розвитку держави на відповідний рік.
Використання бюджету як інструмента регулювання розвитку економіки в Україні має свої особливості, зумовлені перехідним характером економіки. Суть цих особливостей полягає в тому, що бюджету належить провідне місце в системі регулювання економіки держави, створення сприятливого фінансового середовища для швидкого розвитку ринкових відносин, забезпечення макроекономічної рівноваги.
Переважну кількість витрат, пов’язаних із структурною перебудовою економіки, на впровадження нових технологій повинна надавати держава, тому що ці витрати не дуже привабливі для банківського кредитування і залучення іноземних інвестицій. Однак треба враховувати, що значні кошти на вказані цілі можуть бути мобілізовані через проведення ефективної амортизаційної політики та через податкову систему. Потребують державної фінансової підтримки та прямого фінансування заходи зі здійснення комплексної політики енергозбереження. Потрібна довгострокова бюджетна політика, яка б забезпечила фінансування тих галузей економіки, які дають найбільший приріст ВВП при мінімізації енерговитрат. Бюджетна підтримка повинна спрямовуватися для розвитку сучасного високотехнологічного виробництва у машинобудуванні, легкій та харчовій промисловостях, розвитку транспортних магістралей. Важливим напрямком бюджетної політики є щодо регулювання економічного розвитку є фінансове забезпечення агропромислового комплексу.
Для здійснення програм переходу до ринкової економіки потрібні заходи, спрямовані як на стабілізацію, так і на структурну перебудову. У бюджетно-податковій сфері перебудова структури видатків часто буває однією із складових комплексу впроваджу вальних заходів. Скорочення видатків, як правило, поєднується з падінням рівня інфляції за відповідної грошової політики і, якщо підлягає скороченню споживання, а не капіталовкладення, то вищі внутрішні заощадження повинні призвести до збільшення капіталовкладень і забезпечити зростання. Але залежно від того, який зачеплено тип споживчих видатків, якими є реакція приватного сектора та заходи в інших галузях, приріст виробництва може скоротитися принаймні на невеликий проміжок часу.
Окрім того інші заходи щодо стабілізації й структурної перебудови також впливають на рівень і склад видатків. Так, зміни процентних ставок впливають на обслуговування внутрішнього боргу; зовнішній борг і витрати на імпорт залежать від обмінного курсу; індексовані й близькі до індексованих видатки (пенсії, заробітна плата, витрати на закупівлю товарів та послуг) залежать від рівня інфляції, а попит на певні програми (охорона здоров’я, освіта) пов’язаний із рівнем доходів. Водночас зміна процентних ставок та обмінного курсу, інфляція та зростання доходів впливають на доходи держави. Роль бюджету в регулюванні соціальних процесів у державі в кінцевому підсумку зводиться до того, як і кому слугуватимуть результати фінансової стабілізації – реальному поглибленню майнової диференціації населення чи більшою мірою формуванню рівномірного розподілу доходів, становленню середнього класу, який є запорукою стабільності в державі.
В Україні й досі відсутній чіткий, законодавчо закріплений розподіл функціональних повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування, який базується на економічних критеріях. Деякі види видатків можуть фінансуватися не тільки з місцевих бюджетів, а й з державного — залежно від підпорядкованості організацій і установ освіти, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту. Цю практику закріплено і в положеннях Бюджетного кодексу України. Водночас теперішній розподіл об'єктів загальнодержавної та комунальної власності між органами влади різних рівнів може не відповідати економічно доцільному розподілу повноважень. Отже, першим кроком на шляху до становлення економічно ефективної системи міжбюджетних відносин в Україні має стати чіткий розподіл функціональних повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування, що виключає їх дублювання.
Система міжбюджетних відносин, яка досі діє в Україні, породжує значні проблеми у проведенні регіональної політики, головними з яких є незацікавленість місцевої влади у нарощуванні дохідної бази у своїх регіонах (регіони-реципієнти розраховують на дотаційну підтримку у разі недостатності коштів, зібраних на території цих регіонів, регіони-донори намагаються занизити податковий потенціал, оскільки збільшення доходів призведе до додаткового їх вилучення), регіональний сепаратизм, неможливість фінансування економіки регіону або її пріоритетних секторів.
Також є очевидним, що треба ширше використовувати механізми трансфертів у фінансуванні інноваційного розвитку регіонів. Для цього слід:
— мінімізувати вилучення коштів у регіонів-донорів та зумовити їх спрямування на фінансування технічного переоснащення галузей економіки регіону, що мають стратегічне значення;
— замість системи дотаційної підтримки більшу увагу приділити цільовим інвестиційним субвенціям, які будуть спрямовані на фінансування заходів з подолання депресивності регіонів.
Проаналізувавши весь попередньо викладений матеріал, можна зробити висновок, що нині Україна має велику кількість проблем у сфері бюджетних відносин, але держава шукає шляхи їх вирішення. А, так як, Україна дуже молода держава, а молодь завжди вчиться на своїх помилках, то я впевнена, що за нашою державою – велике майбутнє, і Україна зможе вправно подолати свої проблеми, в тому числі й у сфері бюджетних відносин. А я буду гордитися, що живу в процвітаючій державі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?